• Merhaba Ziyaretçi.
  "EYLÜL AYI" temalı fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

10. Sınıf EŞEYSİZ ÜREME

brunette

Üye

EŞEYSİZ ÜREME​

Ana canlıdan döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir.

ÖZELLİKLERİ​

 • Tek ata vardır.
 • Cinsiyet yoktur.
 • Üreme organeli görev almaz.
 • Gamet oluşumu ve döllenme yoktur.
 • Temeli mitoz bölünmeye dayanır.
 • Oluşan canlılar bütün özellikleri birbirine ve ana canlıya benzer.
 • Kalıtsal çeşitlilik sağlamazlar. ( mutasyon olmadığı sürece)
 • Eşeysiz üremenin evrime bir katkısı yoktur.
 • Hızlı üreme şeklidir.
 • Eşeysiz üremeyle kazanılan özellikler değişmeden nesillere aktarılır. ( Bu neden eşeysiz üreyen canlıların değişen ortam koşullarına uyum yapma şansı oldukça düşüktür.)
 • Bazı canlılarda hem eşeyli hem eşeysiz yolla üreme görülür. ( Hurma, çilek vb. bitkiler eşeyli üreme yoluyla tohum oluştursa da bu bitkilerin tarımsal üretimi genellikle eşeysiz yollarla yapılır.)

1) BÖLÜNEREK ÜREME​

 • Eşeysiz üremenin en yaygın ve en basit halidir.
 • Prokaryot hücre tipine sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre tipine sahip amip, paramesyum ve öglena tek hücrelilerde görülür.
 • Karyokinez yoktur.
 • Kromozom yoktur.
 • Sitoplazma bölünmesi vardır.
 • Bakterilerde bölünme DNA' nın eşlenmesi ile başlar.
 • Dna eşlenmesi tamamlanınca DNA'lar birbirinden ayrılır.
 • Sonra hücre duvarı oluşarak iki yavru bakteri oluşur.( iki bölünmede birey sayısı geometrik artış 2,4,8,16...., gösterir.)
 • PARAMESYUM ENİNE, ÖGLENA BOYUNA, AMİP HER YÖNE bölünür.
NOT: Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra boğumlanarak iki yeni canlı oluşur. Bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerdeki kalıtsal materyal, nitelik ve nicelik olarak aynı, sitoplazma miktarı farklı olabilir.

2) TOMURCUKLANMA
 • Ana bireyin vücudunda mitozla oluşan çıkıntının ( tomurcuk) gelişmesiyle yeni birey oluşmasıdır.
 • Hidra, bira mayası, maya mantarı, mercan, ciğer otları, gözyaşı bitkisi
Tomurcuklanma


3) REJENERASYON​

 • Bazı canlıların kopan vücut kısımlarının kendilerini tamamlayarak yeni bireye dönüştürmesidir.
 • Gelişmişlik düzeyi arttıkça yenilenme yeteneği azalır.
 • Rejenerasyon için belli bir doku, oran büyüklüğüne ihtiyaç vardır.
rejenerasyon.jpg

- DENİZ YILDIZI, PLANARYA VE TOPRAK SOLUCANI = VÜCUT ( ORGANİZMA) DÜZEYİNDE REJENERASYON = ÜREMEYÜ SAĞLAR
- KERTENKELE VE YENGEÇ = ORGAN DÜZEYİNDE REJENERASYON= ÜREMEYİ SAĞLAMAZ.
- KUŞ , MEMELİ, MİDE, KARACİĞER, DERİ, KEMİK İLİĞİ = DOKU DÜZEYİNDE REJENERASYON= ÜREMEYİ SAĞLAMAZ.

4) SPORLA ÜREME​

 • Olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtü ile kaplı olan ve spor olarak adlandırılan özelleşmiş hücrelerin uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluşturmasıdır.
 • Şapkalı mantar, çiçeksiz bitki ( kibrit otu, eğrelti otu), plazmodyum
 • Sporlar n kromozomludur ve döllenme yetenekleri yoktur.
 • Uygun ortamda mitoz ile haploit bireyler oluşturabilirler.
 • Bazı mantarların spor keselerinde mitozla çok sayıda n kromozomlu spor oluşur.
Sporla üreme


5) PARTENOGENEZ​

 • Döllenmemiş yumurta hücresinden yeni bireylerin meydana gelmesidir.
 • Eklem bacaklıların dışında bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda partenogenezle üreme görülebilir.
BAL ARILARINDA PARTENOGENEZ
 • Döllenmiş yumurtadan gelişenler = Kraliçe arı (üretken) 2n kromozomlu ve işçi arı ( kısır) 2n kromozomludur.
 • Döllenmemiş yumurtadan gelişenler= Erkek arı (partenogenezle oluşur) n kromozomludur.
 • Arılar polenle beslenirse işçi arı olurlar.
 • Arılar arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olurlar.( mayoz bölünme ile n kromozomlu yumurta üretir.)
NOT: Erkek arılar spermlerini mitoz bölünme ile üretirler.
Partenogenezde erkek arıların oluşumu eşeysiz üreme ile gerçekleşirken dişi arılarınki eşeyli üreme ile gerçekleşir.

ÖNEMLİ!!

 • Döllenme sonucu oluşan arılar kesin dişi arıdır.
 • Kromozom durumu cinsiyeti belirler.
 • Erkek arılarda spermler mitoz bölünme ile oluşur. ( spermlerin hepsinin kalıtsal bilgisi aynıdır.)
 • Tüm erkek arıların kalıtsal bilgisi aynı değildir. ( mayoz bölünme ile oluşan yumurtanın döllenmeden oluşması)
 • Erkek arılarda her bir karakter için yalnız bir gen bulunur.
 • Tüm genler etkisini fenotipte gösterir.
 • Kraliçe arı yumurta ana hücreden mayoz bölünme sonucu yumurta hücresini (n) üretir.
Üreme


6) VEJETATİF ÜREME​

 • Temeli mitoz ve yenilenmeye dayanır.
 • Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasına vejetatif üreme denir.
ÖZELLİKLERİ:
 • Oluşan canlılar, ana bitki ve birbirleriyle aynı genetik yapıya sahiptirler ama bağımsızlardır.
KULLANIM AMAÇLARI VE AVANTAJLARI:
 • Üretimi hedeflenen bitkinin kalıtsal özelliklerini korumak.
 • Nesli tükenmekte olan bitkileri üretmek.
 • Bitkilerin üretim hızını arttırmak.
 • Tohumla üretimi zor olan bitki üretmek.
 • Tohum oluşturmayan bitkileri üretmek.
NOT: Metagenez de yeni genetik özelliklere sahip yavrular oluşur. ( eşeyli de olabilir eşeysizde olabilir ama her ikisinde de çeşitlilik vardır.)
NOT: Bitkilerde vejetatif çoğalmanın yaygın görülmesi;
- Meristem hücrenin bölünme limitinin olmamasıdır.
 
Top