10. Sınıf VEJETATİF ÜREME

brunette

Üye

VEJETATİF ÜREME​

 • Temeli mitoz ve yenilenmeye dayanır.
 • Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasına vejetatif üreme denir.
BİLGİ: Oluşan canlılar, ana bitki ve birbirleriyle aynı genetik yapıdadır ama bağımsızdırlar.

KULLANIM AMAÇLARI VE AVATAJLARI
 • Üretimi hedeflenen bitkinin kalıtsal özelliklerini korumak
 • Nesli tükenmekte olan bitkileri üretmek
 • Bitkilerin üretim hızını arttırmak
 • Tohumla üretimi zor olan bitkileri üretmek
 • Tohum oluşturmayan bitkileri üretmek

1) YUMRUYLA ÜREME
 • Bazı bitkilerin toprak altında bulunan ve besin depolayan şişkin gövdelerine yumru denir.
 • Yumrularında birden fazla göz adı verilen kısım vardır.
 • Her bir gözde oluşan sürüngenlerden de yeni bir bitki gelişir.
 • Patates gibi bitkilerin gövdeleri üzerindeki gözlerden gelişen sürgünler, yeni bitkileri oluşturur.
 • Patates, yer elması
YUMRUYLA ÜREME2) SOĞANLA (YASSI) ÜREME
 • Soğanlar toprak altı yassı gövde olarak tanımlanır.
 • Bitki toprak altında yeni soğanlar üretir.
 • Soğanla üreyenlerin bir kısmı tohum oluşturarak eşeyli üreme ile de çoğalabilir.
 • Soğan, sarımsak, nergis, mor çiğdemi lale
NOT: Yassı ile üreme sırasında farklılaşma ve dokulaşma görülebilir.

SOĞANLA (YASSI) ÜREME3) RİZOMLA ÜREME
 • Toprak altı çeşidi olan rizomla bazı bitkiler eşeysiz çoğalabilir.
 • Bitki toprak altında yeni rizomlar üretir.
 • Rizom uygun koşullarda yeni bir bitki oluşturur.
 • Rizomlarda göz adı verilen kısımlarından da birer bitki meydana gelebilir.
 • Muz, ayrık otu, zencefil, sümbül, lale, sarımsak
RİZOMLA ÜREME4) SÜRÜNÜCÜ GÖVDEYLE ÜREME
 • Çilek gibi bitkilerin stolon denilen sürünücü gövdeler, toprak üstünde bitkinin geniş alana yayılmasını sağlar.
 • Yayılan sürünücü gövdeler, toprakla temas ederek yeni kökler oluşturur.
 • Kalıtsal olarak aynı yavrular meydana gelir.
 • Yani ana gövdeden gelişen dalların veya gövdenin üzerindeki gözlerin toprakla teması sonucunda köklenmesi sonucu yeni bitkilerin oluşmasıdır.
 • Çilek, sarmaşık, üzüm
SÜRÜNÜCÜ GÖVDEYLE ÜREME5) DALDIRMA YÖNTEMİYLE ÜREME
 • Bitkinin toprağa yakın kısmından çıkan dalı kesmeden bükerek ucu dışarıda, hava ve ışık alacak şekilde toprağa gömülür.
 • Gömülen dal, köklendiği zaman ana bitkiden ayrılarak yeni bitki elde edilmiş olur.
 • Portakal, mandalina, böğürtlen, asma, fındık
DALDIRMA YÖNTEMİYLE ÜREME6) ÇELİKLE ÜREME
 • Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından alınan bitki parçalarına çelik denir.
 • Çeliklerin başka uygun bir yerde köklendirilerek yeni bir bitki oluşturmasına denir.
 • Çelikle üreme çok sayıda ve kısa sürede yeni bitkilerin elde edilmesini sağlar.
 • Yani nemli toprakta ya da suda bir süre bekletilerek köklendirilen bitki parçalarından yeni bitkiler oluşmasıdır.
 • Afrika menekşesi, begonya, söğüt, kavak, elma, ayva, erik, asma, zakkum
ÇELİKLE ÜREME7) AŞILAMA İLE ÜREME
 • Bir bitkiden alınan sürgünün ( aşı) başka bir bitkinin gövdesine ( anaç) eklenmesi tekniğidir.
 • Aşılama yakın veya aynı türler arasında yapılır.
 • ANAÇ: Bitkinin alt kısmını ve kökünü meydana getiren bölümüdür.
 • AŞI ( KALEM) : Bitkiye eklenen bölümdür.
NOT: Aşılama ile kök, gövde ve yapısı güçlü olan bitkiler üzerinde verimi yüksek tomurcuklar geliştirilmiş olur.

AMAÇLARI;
 1. Verimi arttırmak
 2. Birden fazla canlı yetiştirmek
 3. Üretim hızını arttırmak
AŞILAMA İLE ÜREME8) DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ
 • Bir bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımları kullanılır.
 • Steril şartlarda ve uygun yapay besin ortamında yeni doku, bitki ya da bitkiden ürünler elde edilir.
 • Melez orkide, gül, zambak, manolya
Kallus: Hücre bölünmesi ile oluşan ve henüz doku farklılaşması görülmeyen hücre yığınlarıdır. Yani kısaca farklılaşmamış hücre yığınıdır. ( düzensiz doku kümesidir.)

 1. Kök, gövde , dal, yaprak uçlarından ya da tohum kabuğundan alınan küçük doku parçaları steril beşi ortamına konur.
 2. Besi ortamındaki hücreler bölünüp çoğalarak kallusları oluşturur.
 3. Kallus, büyüme hormonu içeren ortama alınır. ( Patates kallusu gibi bazı bitkiler hormona ihtiyaç duymaz.)
 4. Kallustan farklılaşan hücreler, kök ve gövdeye sahip yeni bitkiler oluşturur.
 5. Bazı bitkilerde farklılaşan kallus hücrelerinden embriyo oluşturulabilir.
NOT: Bu teknikte istenilen özelliklere sahip bitkilerin çok fazla kopyası oluşturulabilir.

AMAÇLARI;
 • Kaybolmakta olan türlerin korunması.
 • Üretimi zor olan türlerin çoğaltılması.
 • Ticari önemi olan bitkilerden kısa sürede çok sayıda elde edilmesi.
NOT: Kalluslar; hormonlarla desteklenerek ve farklı besi ortamlarına alınır ve yeni bitkiye ait kök-gövde dokularını oluşturur.
Bitki filizleri, birbirinden ayrılarak farklı besi ortamlarında büyütülür ve belirli bir büyüklükten sonra seralara alınır.

NOT: Kallusların gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitokinez hormonlarını verir.

DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ
 
Top