Metal Hidroksitlerin Sudaki Çözünürlüğü

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Metal hidroksitler suda çözündüğünde metal iyonları ve hidroksit iyonları verirler.


Örnek:


Zn(OH)2 in sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç = 3,0x10-16


Çözüm:

Zn(OH)2 (k) « Zn2+ + 2OH- Ksp = 3,0x10-16

s 2s

Kçç = s(2s)2 = 4s3 = 3,0x10-16

s3 = 7,5x10-17

s = 4,2.10-6 mol/L
 
Top