• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Atık Sulardaki Ağır Metal İyonlarının Arıtılması

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
ATIK SULARDAKİ AĞIR METAL İYONLARININ ARITILMASI

Bu suların arıtım yöntemleri arasında: indirgeme-yükseltgeme reaksiyonları, nötralizasyon-çökeltme yöntemi, iyon değişimi ve adsorpsiyon bulunmaktadır. Konumuzla ilgili olan adsorpsiyon yöntemini ele alacağız. Genelde çözeltide çözülmüş halde bulunan maddelerin uygun bir katı yüzey üzerinde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Çözünmüş parçacıklar ile adsorplayan yüzey arasındaki çekim kuvvetlerinin türüne bağlı olarak üç değişik adsorpsiyon tipi tanımlanmaktadır.

FİZİKSEL ADSORPSİYON
Van der Waals kuvvetleri olarak bilinen ikincil kuvvetler yüzeye tutunmayı sağlar. Adsorbsiyonun çok yaygın olan bu türünde hemen tüm katılar adsorblayıcı olabildikleri gibi, hemen tüm sıvı ve gazlarda adsorplanan olabilirler.

KİMYASAL ADSORPSİYON
Yüzeye tutunan parçacıklar, adsorplayan yüzeydeki fonksiyonel gruplar ile kimyasal etkileşime girerler.

İYONİK ADSORPSİYON
Yüzeydeki yüklü bölgelere elektrostatik kuvvetler ile çözeltideki iyonik karakterde adsorplananların çekilmesi sonucu oluşur. Yüzeye tutunan iyonlara eş yüklü başka iyonların aynı anda yüzeyi terketmesi halinde ise "sürece iyon değişimi" adı verilir. Pek çok ayrı özelliklerine rağmen, çoğu durumda fiziksel, kimyasal ve iyonik adsorpsiyon arasında kesin bir ayırım yapılamaz.
 
Top