Halkla İlişkilerde Araştırma

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Halkla İlişkilerde Araştırma

Herhangi bir halkla ilişkiler aktivitesi veya kampanyasında araştırma en önemli unsurdur. Bunun bir göstergesi olarak halkla ilişkiler modellerine bakıldığında, araştırmanın, belirli bir hedefin ya da amacın ortaya çıkarılmasına yönelik arayışın bir başlangıç noktası olduğu görülmektedir. Birçok halkla ilişkiler modeli, önemli bir halkla ilişkiler kampanyasının araştırma basamağı ile başlamasını şart koşmaktadır. Araştırma, halkla ilişkiler açısından niye bu kadar önemlidir? Araştırma önemlidir, çünkü halkla ilişkiler alanında çalışanlar, müşterilerine iletişim stratejileri önerirken, iletişim problemlerine yönelik danışmalık yaparken ve en önemlisi müşterilerini en iyi halkla ilişkiler strateji ve eylemlerine yönlendirirken, araştırmanın kendi mesleklerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu öğrenirler. Araştırma olmadan uygulamacılar, potansiyel problem ve kampanyalara yönelik sadece en iyi tahmini yapmaya çalışırlar ve böylece elde edilecek sonuçları doğru bir şekilde belirleme konusunda normalden çok daha fazla bir risk alırlar. Araştırma olmadan uygulamacılar, halkla ilişkilerin nerede başladığı, nasıl geliştiği ve sonuçtaki çıktının ne olacağı konusunu değerlendiremezler. Basite indirgemek gerekirse, uygulanan halkla ilişkiler programının yeterliliği araştırma olmadan açıkça ortaya konulamaz.

Halkla ilişkiler teknik bir fonksiyondan bir yönetim fonksiyonuna dönüşürken, araştırmanın rolü artan bir şekilde önemli hale gelmiştir. Yönetimsel kararların bir boşluk içerisinde alınması mümkün değildir; kararlar çok fazla sayıdaki faktörden etkilenmektedir dolayısıyla kararlara yönelik verilerin hem elde edilmesi, hem de analizi başarılı hakla ilişkiler uygulamalarının temeli haline gelmektedir. Araştırma (ve veri) sürekli bir geri-bildirim/ileri-bildirim fonksiyonunun parçası olarak görüldüğünde; araştırmanın planlanması ve doğru veri kamuoyuna yönelik geçerli analizlere ve değerlendirmelere, programın etkinliğine ve en son noktada davranışsal çıktıların tahmin edilmesine yardımcı olacak yolları açar.

Halkla ilişkiler çalışanları araştırmayı birçok yönde kullanırlar. Genelde halkla ilişkiler araştırması takip ve izlemede, ölçüm ve değerlemede ve en son olarak halkla ilişkiler kampanyalarını değerlendirmede kullanılır. Hali hazırdaki ve gelecekteki halkla ilişkiler konumunu anlamaya ve incelemeye yönelik eğilim ve gelişmeleri meydana gelirken takip ve izlemede kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler mesajlarının değerlendirilmesi ve ölçümü, planlanan eylemlerin arzu edildiği şekilde gerçekleşmesi, eğer öyle gerçekleşmiyorsa doğrulayıcı stratejilerin uygulanması açısından çok önemlidir. Değerlendirme, bir halkla ilişkiler kampanyasının tüm safhalarında uygulanmaktadır.
 
Top