• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Cahillik Ve Cehalet Üzerine Sözler

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
“Cahil ile sohbet etmek zor olur,
Kulağı sağırdır, gözü kör olur.
Her sözünde kavga niza var olur,
Cahiller, dikenli çalı sayılır.”
Âşık Veysel Şatıroğlu


“Burzi Cemher’e sormuşlar: Neden cahilleri kınamıyorsunuz? Cevap vermiş: Biz köre gör, sağıra duy diyemeyiz.”
Burzi Cemher


“Cahil kimseler, ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi, sadece övünmeleridir.”
Ka’b-ül Ahbâr


“Şahadetnameli cahil mi istersin bu âlemde?
Maarif bizde şimdi meyvesiz aşcara dönmüştür.”
Eşref


“Cehalet, âdemi mahrum eder her saadetten.”
Eşref


“Cehalet öyle binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder.”
Hz. Osman


“İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.”
Hz. Ömer


“Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimsedir.”
Hz. Ömer


“Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.”
Hz. Ali


“Âlim, ölse de yaşar; cahil yaşarken ölüdür.”
Hz. Ali


“Cehalet yoluna giren, adalet yolunu bırakır.”
Mansur bin Ammar


“Cahil olanların merhamet ve lütfu azdır.”
Hz. Mevlâna


“Cehalet ilacı bilgidir. Bilen güvenir. Güvenen saadet yolunu bilir ve o yola girer. Doğru yola giren mutlaka gayesine ulaşır.”
İbn-i Sinâ


“Serseri, cahil bırakılmış çocuğun büyümüşüdür.”
Muhammed İkbal


“Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse, cehaletini ortaya koyar.”
İbni Nüceyd


“Cahiller kâmile sen bilmen deyip,
Anın için kaybettiler irfanı.”
Pir Sultan Abdal


“Bilgisiz insan davula benzer, sesi çok çıkar ama içi boştur.”
Sadi


“Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahilsin demektir.”
Sadi


“Humkumun ölçüsün bulmada fen caizdir,
Cehlinin debdebesi koskoca umman gibidir.”
Tahir Nâdi


“İnci ve mücevher gibi kıymetli olmak istersen, ariflere hizmet eyle. Cahilin bin sözü sana miyar olmasın. Çünkü onlar hep boş konuşurlar.”


“Bilgisiz insan hep hastalıklı olur. Hastalık tedavi edilmezse, insan çabuk ölür.”


“Cahil geziyor zevrak-ı ikbal-i safada,
Arif yüzüyor merkez-i girdab-ı belada.”
Ziya Paşa


“Cahilin yüz faydası bir zararını karşılamaz.”
Nâsır-ı Hüsrev


“Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı, sağlayacağı huzurdan fazla olur.”
Nâsır-ı Hüsrev


“Cahilin bedeni seyyar bir kabirdir. İlim öğrenmediği müddetçe gaflet uykusu içindedir. Ölünceye kadar uyanmaz.”
İmam Mâverdî
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
• Abidin cahili, şeytanın oyuncağıdır. Fareyi cebinde taşıyanlar gibi. Hz. Ebubekir
• Anut ile cahili ikna, pek güçtür. İ. Hakkı Bıçakçızade
• Asla her şeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da, kendi kendine “ben cahilim’’ diyebilecek cesaretin daima olmalı. İvan Pavlov
• Başa gelen cehaletlerden başkalarını sorumlu tutmak, cehalet alâmetidir. Akif Cemil
• Bilmezlikten gelmek, irfanın; bilgiçlik taslamak, cehlin eseridir. Ahmet Selim
• Bin kör adamdan bir şahit, bin cahilden bir adam olmuyor. Alaaddin Başar
• Bir millet cehaletle, hukukunu bilmezse; ehl-i hamiyeti daha müstebid eder. B. Said-i Nursî
• Cahil olanların, merhameti ve lütfu azdır. Mevlâna
• Câh ile gelmez fazilet cahile. İbn-i Kemal
• Cahil insan, gül ise de koklama. Aşık Veysel
• Cahil kimsenin yanında, kitap gibi sessiz ol. Mevlâna
• Cahil olan zengin, altın koyun gibidir. Diyojen
• Cahil olduğunu bilmek, bilgiye yönelik bir adımdır. B. Disraeli
• Cahil sual sormaz. B. Franklin
• Cahil, sulak alanda bile susuzdur. E. Goblot
• Cahil; yaşlı dahi olsa küçüktür, alim,küçük de olsa büyüktür. O. Şaik Gökyay
• Cahile söz anlatmak, köre renk tarifi gibidir. İmam Evzai
• Cahile verme sırrını, sır elden gider. Kul Nesimi
• Cahili sırtında taşımak, oturup dinlemekten daha kolaydır. Yalnız Adam
• Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. Hz. Ali
• Cahilin kalbi ağzında, akıllının lisanı kalbindedir. Ahmet Rıfai
• Cahilin sonunda göreceği şeyi, akıllılar önce görür. Mevlâna
• Cahiller, cesur olurlar. Hz. Muhammed
• Cahiller, kâmile sen bilmen deyip, anın için kaybettiler irfanı. Pir Sultan Abdal
• Cahillerin kalbi dudaklarında, âlimlerin ağzı kalplerindedir. Hz. Ali
• Cahillerin önünde güzel sözleri sayıp dökme, o vecizelerin emrettiği şeyleri yap. Epiktetos
• Cahillerle yaptığım bütün tartışmaları kaybettim. İmam-ı Azam
• Cahillik, dertlerimiz için etkisiz bir ilaçtır. Seneca
• Cehalet, Allah’ın laneti olduğuna göre; bilgi, göklere ulaştırabileceğimiz kanatlardır. W. Shakespeare
• Cehalet, asla soru sormaz. B. Disraeli
• Cehalet ateşinin yakmadığı orman yoktur. R. Necdet Evrimer
• Cehalet cehalettir. Cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. S. Freud
• Cehalet, gönüllü talihsizliktir. De Segur
• Cehalet ile açıklayabileceğin bir şeyin ardından, kötü niyet arama. Bill Arnett
• Cehalet ilmin, günah feyzin perdesidir. Alaaddin Başar
• Cehalet öyle bir binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Hz. Osman
• Cehaletin kültürüne kitap gerekmez. G.Santayana
• Cehaletle deha arasında ki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg
• Cehaletten büyük dert olmaz. Hz. Ali
• Cehaletten kurtulmanın yolu; bazı şeylerin cahili olmaktan geçer. İsmet Özel
• Çılgınların elinde ki cehalet, hiçbir zaman bir şeyi çözememiştir. Dr. Asimov
• Çok yaşamak cahile, cehaletten başka bir şey kazandırmaz. İmam Gazali
• Dünyada her kötülük, daima cehaletten gelir. Albert Camus
• En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir. J.Brown
• Eylem halinde ki cehaletten, daha korkunç bir şey olamaz. Goethe
• Hala en kötü şey, insanın kendi cehaletini tanımamasıdır. St. Jerome
• Herkes cahildir ama farklı konularda. Will Rogers
• İnsanın cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılmış ilk adımdır. B.Disraeli
• İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkânsızdır. Zira cehaleti tanıyabilmek için de bilgi lâzımdır; dolayısıyla cehaletini görebilen cahil değildir. J. Taylor
• İnsanların en cahili, ahretini başkasının dünyası için satandır. Hz. Ömer
• İstediğin kadar oku, bilgine yakışır şekilde hareket etmezsen cahilsin. John Sheffield
• Kim ben bilginim derse, odur cahilin ta kendisi. Hz. Muhammed
• Size hiçbir şey öğretmediğimi söylüyorsunuz, bir cahil olduğumu belirttiğimi hatırlayın. Voltaire
 

Top