Bursa / Osmangazi İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Papatya

V.I.P
V.I.P


TARİHÇEMİZ

2002-2003 Eğitim - Öğretim yılında 23 Nisan İlköğretim Okulu’nda tek sınıf olarak başladığımız eğitim - öğretim hayatımız, 2003-2004 Eğitim - Öğretim yılında Eğitime Fiziksel Katkı Projesi (EFKP) kapsamında İMKB’nin finansmanıyla ve MEB’in denetimiyle yapılmış olan ve 9.654.00 metrekare alan üzerine kurulan, 7.002.00 metrekarelik binası ve 2.600.00 metrekarelik bahçe kapasiteyle bugünkü modern ve donanımlı binamızda devam etmektedir. Akyapı İnşaat Şirketi tarafından yapılan okul binamızın 30.11.2003 tarihinde geçici kabulü, 17.03.2004 tarihinde ise kesin kabulü gerçekleşmiştir.

2003-2004 Eğitim - Öğretim yılında Kız ve Meslek Lisesi, 2007’de Kız Teknik, 2008’de ise Anadolu Kız Teknik ve Anadolu Kız Meslek Lisemiz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Öğrenci kapasitesi 480 olan okulumuz, binamızın tüm birimlerinin en verimli şekilde kullanılması ile bugün 900 öğrencimize tam gün eğitim imkanı sağlamaktadır. Okulumuz şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta bulunan Yunuseli Mahallesi’nde olmasına rağmen öğrenci kapasitemiz her geçen gün artmakta, verilen kaliteli eğitimle meslek liseleri içindeki yerini zirveye taşımaktadır.

Başlangıçta bir sınıftan ibaret olan okulumuzda bugün 6 idareci odası, 18 derslik, 3 sınıftan oluşan Uygulama Anaokulu, 14 atölye, 2 bigisayar laboratuarı,1 toplantı salonu, 2 çok amaçlı salon, 2 öğretmenler odası, rehberlik odası, İngilizce zümre odası, kütüphane, memur odası, revir, kantin, yemekhane, depo, 2 soyunma odası, hizmetli odası, 2 adet erkek öğretmen wc, 1 adet bayan öğretmen wc, 5 adet öğrenci wc ve 2 adet engelli wc bulunmaktadır.

Osmangazi İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi; idari kadro, öğretmen kadrosu, öğrencileri ve tüm birimlerdeki personeliyle Büyük Önder Atatürk’ün izinde eğitim – öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

Örnek davranışlarıyla yaşamın her alanında başarıyı yakalamış bireyler yetiştiren bir kurum
olmaktır.

MİSYONUMUZ

Saygı ve hoşgörüyü benimsetip, bilimsel düşünme yöntemlerini öğreterek, Atatürk İlke ve Değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, kendini ifade etme yeterliliği olan, gelişen teknolojiyi takip edip uygulayabilen, etik anlayışı güçlü, eğitim aldığı alanda aranan, yüksek nitelikli elemanlar yetiştirmek için varız.


 

Papatya

V.I.P
V.I.PÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

0-18 yaş çocuklarının gelişim alanlarını (fiziksel, psikomotor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal) ve özelliklerini tanıyıp alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne ve çocuk sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi ve beceri kazanan, erken çocukluk eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu yaş çocuklarının ilgilerine, yeteneklerine, gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun drama, müzik, sanat ve Türkçe dil etkinlikleri uygulayabilen, eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki mesleki ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan keyifli bir alandır.

Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi erken çocukluk eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.

Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim ) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
 

Papatya

V.I.P
V.I.P


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve uygulamaktadır.

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri alanı altında;

Bilgisayar Teknik Servisi
Veritabanı Programcılığı
Web Programcılığı
Ağ İşletmenliği
dallarında eğitim verilmektedir.

Okulumuzda iki adet Bilgisayar Laboratuarı bulunmukta ve Web Programcılığı Dalında eğitim verilmektedir. 

Papatya

V.I.P
V.I.P
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı; bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründeki mesleklere ilişkin özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmet sunabilen, uygulama sonuçlarını izleyerek değerlendiren ve gerekli önlemleri alabilen, araştırma yaparak her konuda yenilikleri takip eden ve hayata geçirebilen, bütün kaynakları etkili ve verimli kullanarak maliyet hesabı yapabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan tekniğe uygun üretim yapan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktır.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında;
1.Mutfak,
2.Servis,
3.Pastacılık
4.Bar
5. Host Hosteslik(uçak tren ve otobüs)dalları yer almaktadır.

Ancak okulumuz imkânları ve sektör ihtiyacı göz önüne alınarak Mutfak dalı okutulmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz yemek şirketlerinde, hastanelerde, büyük alışveriş merkezlerinde gıda sektörü ile ilgili birimlerde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Ayrıca 2 yıllık Yüksek Okullarına direk geçebilecekleri gibi 4 yıllık üniversitelerin uygun bölümlerine uygun bölümlerine sınavla girebilmektedirler.


MASA SÜSLEME YARIŞMASI

Lezzetli bir yemek şık bir sofraya daha keyifli hale gelir. Estetik, özenli ve incelikli bir masa düzenlemesi için, önemli ayrıntılar gözden kaçırılmamalıdır. Evimizde vereceğimiz özel davetlerde, sofra düzeni servis konularında bazı endişeler yaşanır. Bu davetten yüzümüzün akıyla çıkmak için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalar çevresinde Servis Hazırlıkları dersinde okulumuz 10-D ve 10 Tek/A sınıfları arasında masa ve sandalye süsleme teknikleri hakkında bilgiler verilmiş ve bu bilgiler ışığında masa ve sandalye süslemeleri istenmiştir. Yapılan masa süsleme yarışması renk ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bu sınıflar arası bir masa yarışması gibi görünse de asıl hedeflenen amaç öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak ve yardımlaşma dayanışma, birlik ve beraberlik ile neler yapılabileceğini göstermekti. Bütün öğrenciler gruplar halinde çalışarak çok güzel örnekler ortaya çıkarmışlardır.

YILIN EN TATLI AYI: AŞURE

Bizim kültürümüzde aşure ayı ve gününün önemli yeri vardır. Aşure günü; Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü’dür. Bugüne "Aşure" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Muharrem ayı boyunca evlerde aşure pişirilmesi de adettendir. Bu yıl, geleneksel Aşure Günü Miladi takvimde 9 Şubat'a rastlamıştır. Aşure Türk mutfağının en eski ve geleneksel tatlılarından biridir. Kurban bayramından sonraki ay aşure ayı olarak bilinir. Bu ayda bol miktarda her evde aşure yapılır, gelen misafirlere ikram edildiği gibi akraba ve komşulara da dağıtılır."Allah Kabul Etsin" cümlesi ile alınan bu tatlı hediye dualara vesile olur. Okulumuzda da aşure ayına özgü olan aşure, tüm öğretmenlerin maddi ve manevi katkıları ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Nürsel PULLU ve öğrencilerinin desteği ile yapılmıştır. Toplam 1000 kişilik aşure, okul personeli, öğretmenleri ve öğrencilerine ikram edilmiştir. Böylelikle hem aşure ayının önemi hem de okulumuzda birlik ve beraberliğin olduğunu bir kez daha vurgulanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
 

Papatya

V.I.P
V.I.P

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

ALANIN TANIMI
Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

AMACI
Giyim Üretim Teknolojisi alanında kadın terziliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


BU ALANDA EĞİTİM GÖRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?
9. sınıf ortak sınıf olduğu için meslek eğitimine 10. sınıfta başlanır. 10. sınıfa devam eden öğrencilere alanı ile ilgili genel mesleki eğitim verilir.

Bu eğitimin içinde; 5 saat Uygulama Teknikleri, 5 saat Kalıp Hazırlama Teknikleri, 2 saat Tekstil Teknolojisi, 2 saat Giysi Teknik Çizimleri dersleri olmak üzere toplam 14 saatlik eğitim vardır.


10. SINIFI BAŞARI İLE TAMAMLAYARAK 11. SINIFA GEÇMEYE HAK KAZANANLAR
Alt dal seçimi yaparlar. Dal seçiminde öğrenci istek ve yeteneği, sektörün beklentileri, okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen yeterlilikleri göz önüne alınır.


12. SINIFTA OKUMAYA HAK KAZANANLAR
Haftada 3 gün (24 saat) İşletmelerde beceri eğitimine giderler.
Aynı zamanda okul tarafından işletmede bulundukları günler için iş kazalarına ve hastalıklara karşı sigortalanırlar.
İşletme tarafından kendilerine asgari ücretin 3/1i ödenir.

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
İş ahlakına sahip olması
Görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirmesi
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmesi
Titiz olması
Bedenen ve ruhen sağlıklı olması
Göz ve ellerini uyumlu bir şekilde kullanabilmesi gerekir.

İSTİHDAM ALANLARI
Giyim Üretim Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Atölyeler,
2. Hazır giyim işletmeleri,
3. Modaevi-Butik,
4. Kendi işyerleri vb. yerlerde çalışabilirler.
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Giyim Üretim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
Kendini yenileyen, yabancı dil konusunda yeterlilik kazananlar yurtdışında meslekleri ile ilgili iş bulabileceklerdir.
Az sermaye ile kendi işini kurabilir.
Kendi iş yerinde kendi markasını oluşturabilir.
Bu alanda mesleki eğitim almış bir kişi tasarım yönünü geliştirerek moda tasarım yönünü geliştirebilir.
İlgili meslek lisesinden mezun olan öğrenciler isterlerse meslek yüksek okulu ve fakülte düzeyinde eğitimlerine devam edebilirler.
Bu alanda eğitim görmüş öğrenciler üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde ; Lisans programlarına devam edebilirler.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Giyim üretimi; dünyada gerek pamuk ve iplikle başlayan üretim sürecinde yaratılan katma değer, gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli roller üstlenen, ülkelerin vazgeçemediği bir alandır.

Giyim üretim teknolojisi sektörü, özellikle yeni endüstrileşmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen ihracat nedeniyle büyümede gösterilen başarının ana kaynağıdır. Gelişmiş ülkelerin sanayileşmede katlettikleri yol incelendiğinde bugün gelinen noktanın başlangıcında giyim üretim teknolojisi sektöründe elde edilmiş başarıların olduğu görülmektedir.

Giyim üretim teknolojisi sektörü, Türkiyede küçük işletmelerle 1950lerden beri faaliyet göstermektedir. Bu alanda, son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Kaydedilen bu gelişmeler gerek yurt içine, gerekse yurt dışına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve dış ödemeler dengesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Günümüzde, tüm ülkelerde genç ve yetişkin bireylerin istihdama geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. İş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması eğilimi, istihdam amaçlı mesleki eğitimin önemini artırmıştır.

Giyim üretim teknolojisi sektörü emek yoğun karakteri nedeniyle on binlerce iş yerinde, yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu alanda yüksek oranda istihdam sağlayan gelişmelerin toplum refahı üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz.

Giyim üretim teknolojisi sektöründe, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. Vasıflı iş gücü ihtiyacı; bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Kadın Giyim Modelistliği
Erkek Giyim Modelistliği
Çocuk Giyim Modelistliği
İç Giyim Modelistliği
Hazır Giyim Model Makineciliği
Deri Giyim
Kadın Terziliği
Erkek Terziliği
Kesimcilik
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarımcılığı
KADIN GİYİM MODELİSTİ

Tanımı:Kadın giyim modelisti; kadın giyimine ait elde veya bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görevleri:

Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,
Kalıpları şablonlamak,
Kalıpları serilemek,
Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
Pastal planı hazırlamak,
Numune dikimi yaptırmaktır.


ERKEK GİYİM MODELİSTİ
Tanımı: Erkek giyim modelisti; erkek giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görevleri:

Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,
Kalıpları şablonlamak,
Kalıpları serilemek,
Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
Pastal planı hazırlamak,
Numune dikimi yaptırmaktır.
ÇOCUK GİYİM MODELİSTİ

Tanımı:Çocuk giyim modelisti; çocuk giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görevleri:
Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,
Kalıpları şablonlamak,
Kalıpları serilemek,
Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
Pastal planı hazırlamak,
Numune dikimi yaptırmaktır.

İÇ GİYİM MODELİSTİ
Tanımı:İç giyim modelisti, iç giyime ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görevleri:
Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,
Kalıpları şablonlamak,
Kalıpları serilemek,
Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
Pastal planı hazırlamak,
Numune dikimi yaptırmaktır.

HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİSİ
Tanımı:Hazır giyim model makinecisi; malzeme ve model özelliğine uygun, modelist tarafından verilen dikim talimatları doğrultusunda kadın, erkek, çocuk iç giyim numune dikimi ve üretimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri:
Tekniğe uygun numune kesimi yapmak,
Tekniğe uygun numune dikimi yapmak,
Numune kontrolü yapmak,
Tespit edilen hataları düzeltmek,
Üretim yapmak,
Üretimi koordine etmek,
Kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapmaktır.

DERİ İŞLEME TEKNİSYENİ
Tanımı:Deri işleme teknisyeni; malzeme ve model özelliğine uygun, modelist tarafından verilen dikim talimatları doğrultusunda kadın, erkek, çocuk deri giysi numune dikimi ve üretim yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri :
Tekniğe uygun numune kesimi yapmak,
Tekniğe uygun ayakçılık işlemlerini yapmak,
Tekniğe uygun numune dikimi yapmak,
Numune kontrolü yapmak,
Tespit edilen hataları düzeltmek,
Üretim yapmak,
Üretimi koordine etmek,
Kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapmaktır.

KADIN TERZİSİ

Tanımı

Kadın terzisi; siparişe göre kadın giysileri dikmek için müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişidir.

Görevleri

Müşterinin isteği doğrultusunda model belirlemek,
Giysi kalıplarını hazır hale getirmek,
Tekniğe uygun kesim yapmak,
Tekniğe uygun prova yapmak,
Tekniğine uygun giysi dikimi yapmak,
Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
Ana ve yardımcı malzeme hesabı yapmak,
Maliyet hesabı yapmak,
Müşterinin isteği doğrultusunda giysi üzerinde tadilat yapmak,
Kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapmaktır.

ERKEK TERZİSİ

Tanımı

Erkek terzisi; siparişe göre erkek giysileri dikmek için müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişidir.

Görevleri

Müşterinin isteği doğrultusunda model belirlemek,
Giysi kalıplarını hazır hale getirmek,
Tekniğe uygun kesim yapmak,
Tekniğe uygun prova yapma,
Tekniğine uygun giysi dikimi yapmak,
Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
Ana ve yardımcı malzeme hesabı yapmak,
Maliyet hesabı yapmak,
Müşterinin isteği doğrultusunda giysi üzerinde tadilat yapmak,
Kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapmaktır.

KESİMCİ

Tanımı

Kesimci; pastal planı hazırlama, malzeme özelliğine göre serim, kesim ve eşleme yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Pastal planı hazırlamak,
Serim yapmak,
Malzeme özelliğine göre kesim yapmak,
İşaretleme, eşleme ve etiketleme yapmak,
Kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapmaktır.
KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCISI

Tanımı

Konfeksiyon makineleri bakım onarımcısı; hazır giyim makinelerinin mekanik, elektrik ve pnomatik sistemlerinin bakımını, onarımını ve gerekli ayarlarını yapabilen nitelikli kişidir.

Görevleri

Makine parçalarının resimlerini çizmek ve okumak,
Makinelerin mekanik bakım ve onarımını yapmak,
Makinelerin pinomatik bakım ve onarımını yapmak,
Makinelerin elektrik elektronik bakım ve onarımını yapmak,
Makinelerin bakım planlamasını yapmak,
Tekstil liflerini belirlemek,
Kalıp hazırlamaktır.

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında ayrıca dokuma konfeksiyon makinecisi, örme konfeksiyon makinecisi, iç giyim konfeksiyon makinecisi, deri konfeksiyon makinecisi, makastar, giysi tadilatçısı, ütücü, ayakçı, deri kesimcisi, kalite kontrolcü, depocu, düz dikiş makinecisi, düz deri dikiş makinecisi, overlokçu, tilki overlokçu, reşmeci, ponterizci, ilik-düğmeci, çift iğneci, lok makinecisi, zikzak makinecisi, zincir dikiş makinecisi, lastik makinecisi, katçı meslek elemanları bulunmaktadır.


C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışmak isteyenlerin;
Görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirmesi,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmesi,
Titiz olması,
Bedenen ve ruhen sağlıklı olması,
Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilmesi ve mesleki eğitim almış olması gerekmektedir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışanlar, çalışmalarını kapalı mekânlarda (işletmelerde) yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği içinde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. İş, elle ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir.


Çalışma ortamlarının iyi aydınlatılmış ve ergonomik olması, iş güvenliği ve çalışanların sağlığının ön planda olması, verimli ve kaliteli üretimin temelidir. Çalışma ortamları zaman zaman gürültülü olabilir. Çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre değişebilir. Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından dolayı astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.


E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki tekstil üretim işletmelerinde, makine teknik servis hizmeti veren sektörlerde, makine imalatı yapan sektörlerde çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini de açabilirler.

Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiyede yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir.

MESLEK LİSELERİ HAKKINDA

Hızla sanayileşen ve AB sürecine giren Ülkemizde yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı da her geçen gün hızla artmaktadır. Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek olan yetişmiş elemanları yetiştiren tek adreste Meslek Liseleridir.

Meslek Liselerinin verdiği sertifika ve diplomalar ile öğrencilerin hemen iş hayatına atılması kaçınılmazdır. Hatta öğrenciler okul daha bitmeden staj yaparak iş hayatına hazırlanırlar. Meslek liseleri öğrencileri staj yapmalarından dolayı diğer öğrencilere göre hayatı bir adım önde başlamaktadırlar.

Öğrenciler okul bittikten hemen sonra iki yıllık meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkına sahiptirler. Bu okullarda da meslek eğitimlerine devam ederek kendilerini daha da geliştirme imkânı bulurlar. Bu okullardan dikey geçiş imkânı ile dört yıllık üniversitelere gitme imkânı bulunmaktadır.

Meslek liselerinin en önemli imkânı, okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilerin lise biter bitmez mesleğini kazanması ve iş hayatına katılarak hayatını aksatmadan güzel bir şekilde devam ettirmesidir.

MESLEK VE MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ

İnsanın yaşamını devam ettirebilmek için icra ettiği, belli bir eğitim ve bilgi birikimi gerektiren uğraşı alanlarına meslek denir.

Her insanın geçimini sağlayabilmek için yapacağı düzenli ve sürekli bir işinin olması o kişinin mesleğini gösterir. Meslek seçimi ise insanın yaşamında verebileceği en önemli kararlardan biridir. Çünkü ben şu mesleği seçiyorum derken, ya da hayır ben bu mesleği değil, şu mesleği istiyorum derken aslında mesleği seçmekle birlikte o mesleğin getirdiği yaşam tarzı da seçilmiş olunmaktadır. Bir mesleği seçmekle, hayat çizgisinde pek çok konu da bu seçime bağlı olarak etkilenmektedir. Örneğin gelir düzeyi,yaşanılacak olan çevre, toplumsal ilişkiler,eş seçimi, çalışma koşulları prestij, statü vb. Öyleyse meslek seçimi iyi iyi düşünülüp, gerekli analizler yapıldıktan sonra alınması gereken önemli bir karardır. Bu karardan geri dönmek bazen çok yorucu ve zaman alıcı bazen de imkansızdır. Böyle bir duruma düşmemek için meslek seçiminin öncesinde önce kişinin kendini tanıması ve şu sorulara doğru cevaplar verebilmesi gerekmektedir:

· Benim seçtiğim bu mesleğe karşı yeteneklerim uygun mu ? Yeteneklerim bu mesleğin gerektirdiği yeteneklerle benzerlik gösteriyor mu ?
· İlgi alanlarım bu mesleğin gerektirdiği ilgi alanlarıyla çakışıyor mu ?
· Seçtiğim mesleğin çalışma koşulları nasıl ? Kapalı bir mekanda mı yoksa açık havada mı çalışma gerekiyor. Çalışma koşulları neler ?
· Büyük bir şehirde mi, küçük bir şehirde mi yaşamak istiyorum?
· Emin bir iş mi istiyorum, yoksa risk almaya hazır mıyım ?
· Ücret durumu nasıl ? İlerleme olanakları mevcut mu ?
· Seçim yapılmış olan meslekte yetişmiş elemana olan ihtiyaç ne kadar ? Mesleğin gerektirdiği eğitimi aldıktan sonra iş bulmak kolay mı ?

Bir meslekte mutlu olabilmenin en önemli faktörü, ilgi ve yeteneklerin, mesleğin gerektirdiği ilgi ve yeteneklerle çakışıyor olmasıdır. Bu yüzden seçilecek olan mesleğin gerektirdiği ilgi ve yeteneklerin neler olduğu araştırılmalı, kişinin söz konusu yeteneklerin ve ilgilerin ne kadarına sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Konuyu bir örnekle açıklayalım: Doktor olabilmek için akademik yeteneğe (sözel,sayısal, şekil) ihtiyaç vardır. Ancak diş doktoru olabilmek için hem akademik yeteneğe hem de el becerisine (manipülatif yeteneğe ) ihtiyaç vardır. Eğer akademik yeteneği çok iyi, ancak el becerisi çok kötü olan birinin diş doktoru olması kuşkusuz o mesleğin gereklerini gerektiği gibi yapamamasına neden olacaktır. Keza sayıları seven, sayısal düşünmekten zevk alan bir kişinin, edebiyat bölümünde okuması da yanlış bir seçim olacaktır.

Seçilen mesleğin çalışma koşulları da son derece önemlidir. Yukarıda verilen örneği sürdürürsek, kişinin akademik yeteneği çok iyi, el becerisi çok iyi, diş doktoru olabilmesi için yetenek açısından hiç bir sıkıntısı yok. Ancak kan görmeye dayanamıyor. Kan görünce bayılıyor ise bu kişinin bu mesleği sürdürebilmesi güç gözükmektedir. Ya da kapalı mekanları seven bir kişinin denizci olmak istemesi de çalışma koşulları açısından yanlış bir tercihtir.

Ücret durumu da özellikle dikkate alınması gereken bir konudur. Mesleği ne kadar para getirecektir. Para mı, prestij mi, sosyal değerler mi ? birinci önceliklidir. Örneğin çok parası olmasını isteyen bir kişinin devlet dairesinde memur olarak çalışmak istemesi bir çelişkidir. Bu durumda mutlu yaşayabilmek için o kişinin ya işini değiştirmesi ya da para ilgili düşüncelerini değiştirmesi gerekmektedir.

Ülkemizde önemli bir sorun da işsizlik sorunudur. Yeteneği, ilgisi, çalışma koşulları, ücreti her durumu kendisine uyan bir kişinin önüne o meslekte istihdam edilme yani iş bulabilme sorunu çıkabilir.


 

Papatya

V.I.P
V.I.P


EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
El Sanatları Teknolojisi alanı programı,bireylere öncelikle temel birimleri içeren bilgi ve becerileri
kazandırmanın yanı sıra, çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterlikleri kazandırmak hedeflenmiştir.
Programın temel amacı, bireylerin temel yeterlikler üzerine temel mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmektir.


ALAN HAKKINDA BİLGİ:

Türkiye genelinde el dokuma ve nakış sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Program geliştirme sürecinin her aşamasında, sektörde çalışan meslek elemanları ve üniversitelerin ilgili alanlarında görevli öğretim üyeleri ile iş birliği yapılmıştır. Firmaların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır. Ayrıca bu iş birliği sonunda bu alanda çalışan meslek elemanlarından beklenen yeterlikler tespit edilmiş ve program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda El Sanatları Teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir. El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları hazırlanmış, her yaşta ve her düzeyde bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen El Sanatları Teknolojisi alanı programı, gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla El Sanatları Teknolojisi alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.EĞİTİM SÜRESİ

1-Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2-Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, El Sanatları Teknolojisi Alanı Haftalık Ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır

El Sanatları Teknolojisi Alanı Programında;

• 1. El Dokuma,

• 2. Halı Desinatörlüğü,

• 3. Dekoratif El Sanatları,

• 4. El ve Makine Nakışı,

• 5. Sanayi Nakışı,

• 6. Dekoratif Ev Tekstili dalları yer almaktadır.

1. EL DOKUMA

Tanımı: El Dokumacısının yaptığı; İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, dokumaya hazırlık yapma, dokuma yapma ve dokumayı bitirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: El dokuma sektöründe el dokumacısı mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. HALI DESİNATÖRLÜĞÜ

Tanımı: Halı desinatörünün yaptığı; halı desenini elde ve bilgisayarda hazırlama ve deseni renklendirme, araç gereçlerini kullanma ve dokuma yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Halı sektöründe halı desinatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


3. DEKORATİF EL SANATLARI

Tanımı: Dekoratif el sanatları üreticisinin yaptığı; geleneksel ve yöresel ürün hazırlama, giyim ve ev aksesuarları yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Turistik el sanatları sektöründe dekoratif el sanatları üretimi mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. EL VE MAKİNE NAKIŞI

Tanımı: El ve Makine nakışçının yaptığı, tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme ve

ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen

daldır.

Amacı: Nakış sektöründe nakışçısı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek

amaçlanmaktadır.

5. SANAYİ NAKIŞI

Tanımı: Sanayi nakışçısının yaptığı, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe

uygun işleme yaparak nakışlı ürün oluşturma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve

öğretim verilen daldır.

Amacı: Nakış sektöründe sanayi nakışları mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları

yetiştirmek amaçlanmaktadır.

6. DEKORATİF EV TEKSTİLİ

Tanımı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yaptığı; evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Dekoratif ev tekstili üreticisi mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları

yetiştirmek amaçlanmaktadır.

OKULUMUZDA AÇILAN DALLAR

Okulumuzda sektör ihtiyaçları ve öğrenci istekleri göz önünde tutularak El ve Makine Nakışı Dalı, Sanayi Nakışı Dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.


GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI

El Sanatları Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

El Sanatları alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Dokuma fabrikaları,

2. Dokuma ve boya atölyeleri,

3. Halı deseni hazırlayan işletmeler,

4. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,

5. El halısı dokuyan atölyeler,

6. Sanayi nakışı yapan işletmeler,

7. Desen üretimi yapan işletmeler,

8. Lazerle aplike kesen firmalar,

9. Çeyiz yapan işletmeler,

10. El nakışı üretimi yapan atölyeler,

11. Makine nakışı üretimi yapan atölyeler,

12. Moda evleri,

13. Brode deseni hazırlayan firmalar,

14. Brode nakışı yapan firmalar,

15. Perdeciler,

16. Yorgancılar,

17. Döşemeciler,

18. Mefruşat mağazaları,

19. Ev tekstili işletmeleri,

20. Kendi işyerinde veya evinde vb. çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, El Sanatları Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

SANAYİ NAKIŞI DALI DERSLERİ

10.SINIF

11. SINIF

12. SINIF

DERS ADI

SAATİ

DERS ADI

SAATİ

DERS ADI

SAATİ

Temel Tasarım

2

Sanayi nakışı

12Mesleki Gelişim

2

Sanayi maki.Türk Nakışları

6

Lazer Kesim ve Aplike

4

Geleneksel El Sanatları

2

Nakış Tasarımları

4

İşl. Mes. Eğitimi

24

Temel teknikler

10TOPLAM16


22


28


EL VE MAKİNE NAKIŞI DALI

10.SINIF

11. SINIF

12. SINIF

DERS ADI

SAATİ

DERS ADI

SAATİ

DERS ADI

SAATİ

Temel Tasarım

2

DAL AÇILMADIMesleki Gelişim

2

Antep İşi

4

Geleneksel El Sanatları

2

İşl. Mes. Eğitimi

24

Temel teknikler

10TOPLAM

16


28

ÖDÜLLERİMİZ
Alanımız 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında "Dokuma Dalı" Öğrencilerimizin katlmış olduğu Beceri Tabanlı Proje yarışmasında "Çok Amaçlı Yelek"projesi ile Mansiyon ödülünü almıştır.
Hazırlanan yeleğin Desenleri ve rengleri İznik Çinilerinden esinlenilerek oluşturulmuştur.Yeleğin özelliği her bedene uyabiliyor olmasıdır.
Alanlarımız 2007-2008 Eğitim -Öğretim yılında Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ' nin düzenlediği "Kitre Bebek Yarışması'nda günlük kadın ve Gelin kıyafetinde üçüncülük ;Damat kıyafeti ve Günlük Erkek Kıyafeti ile dördüncülük Ödülü almaya hak kazanmıştır.

SERGİ 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında alan öğrencilerimizin hazırlamış olduğu ürünlerden oluşan sergimize okulumuz öğrencileri büyük ilgi göstermiştir. Ayrıca Mart ayında METEF fuarında alanımızı tanıtıcı stand açılmıştır. Aralık ayında ise Merinos Kültür Merkezinde 1. si düzenlenen ‘Bursa Avrasya El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı’na gezi düzenlenmiş olup , öğrencilerimizin, değişik dünya kültürlerini, yörelerini, sanatları ; tanımaları, alanları ile bilgilerinin gelişmesi açısından yararlı olmuştur.

 
Top