Bursa Osmangazi Lisesi

Papatya

V.I.P
V.I.P
TARİHÇEMİZ:

Okulumuz Bursa/Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesi, 1050 konutlar içinde bulunmaktadır.24.08.1990 Tarihinde eğitim-öğretime başladı. Okulumuz 9440 metre kare arsa, 940 metre kare inşaat alanı üzerinde 22 dersane, 5 idare odası, 4 laboratuar (Fizik, kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) 1 kütüphane 1 öğretmenler odası 1 öğrenci kantini 1 çok amaçlı salon mevcut olup Fen Bilimleri, Türkçe - Matematik, Yabancı Dil (İngilizce ) ve Sosyal Bilimleri alanları ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.Okulumuzun tüm sınıfları projeksiyonla donatılmış olup bilgisayar destekli eğitim verilebilmektedir.

Okulumuz Şu andaki norm sayısına göre personel sayısı 1 müdür 1 md. başyardımcısı 3 müdür yardımcısı, 1 memur 2 hizmetli, 61 öğretmen ve 1250 öğrenciden oluşmaktadır.

Okulumuz İlk müdür ü Himmet Coşkun Çakır'ın Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması üzerine 2. müdür olarak Tunçer Serol göreve başlamıştır. 16.08.2006 tarihinde Tunçer Serol ' un emekliye ayrılması üzerine müdür Baş Yardımcısı Müfit Kuş Müdür Vekilliği görevini 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılının 1.döneminin sonuna kadar sürdürmüştür. 15.02.2010 tarihinde Osmangazi Lisesi Müdürlüğüne atanan Rasim Güneş okul müdürlüğü görevini halen devam ettirmektedir.

MİSYONUMUZ:

Özgün, yaratıcı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda Öğrencilerimizin,

Var olan yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak ve benlik kavramının gelişimine katkıda bulunmak,

Öğrenmeye ilgi uyandırmak,

Bilissel, sosyal, duygusal, fiziksel, estetik ve yaratıcılık becerilerinin gelişimini desteklemek,

Bilim çağında; yöresel kimliğini ve milli değerlerini muhafaza edebilen, bilgisini referans kabul ettirip, kendine saygı ve güven duyan, özgür, demokrat, girişken, genç ve dinamik nesiller yetiştirmek,

Eğitim ve öğretimde daha iyi, daha güzeli ve daha dogruyu hedefleyerek, sürekli gelişerek, öğrencilerimizin ilgi alanlarını genişleterek, yeteneklerini artırarak, karakterlerini geliştirerek topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmek,

Okuma alışkanlığı edinmiş, sorgulayarak öğrenen, öğrendiklerini yaşama aktarabilen, üretken, çağdaş, özgür düşünceli, araştırıcı bir gençlik yetiştirmek,

Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda milli değerlere sahip, evrensel boyutta düşünebilen, çağdaş, laik, demokratik, katılımcı, yaratıcı, bilimsel bir eğitim ve öğretim anlayışı ile hem bir üst kuruma hazırlamak, hem de iş ve toplum yaşamına, uygarlığın gerektirdiği nitelikte değisime ve gelişmeye açık, aydın yurttaşlar yetiştirmek,

Özgür düsünceye saygılı, kendi düşüncelerini de özgürce ifade edebilen,

Her türlü yeniliğe uyum sağlayabilen, araştırmacı ve katılımcı,

İçinde yaşadığı çağın tüm olanaklarını kullanarak geleceğe yön verebilen,

Atatürk'ün, "Başarınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı olacaktır." anlayışında bireyler olmaları yolunda ilk temelleri atarak;

Atatürkçü, çağdaş, düşünen, üretken, sorgulayan, araştıran, duyarlı ve yaratıcı nesiller yetiştirmek ve

Çağdaş bir kuşak yetiştirerek çağdaş Türkiye'nin oluşmasında pay sahibi olmanın onurunu yaşamak istiyoruz.


VİZYONUMUZ:

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında,

Teknolojik ve bilimsel donanıma sahip,

Eğitim alanındaki her türlü yeniliklere öncülük edebilecek,

Öğrenci, öğretim ve yönetim görevlileri ve mezunlarının nitelik ve farklılığıyla, tercih ve takdir edilen; eğitim sistemine yaptığı liderlik ve katkılarıyla örnek alınan okul olmak,

Eğitim ve öğretim alanında kabul gören yeni değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda ileri eğitim ve öğretim yöntemlerini kullanarak, İDEAL bir okul ortamı oluşturmak,

Eğitim ve öğretimde bilimsel yaklaşım ve yöntemler uygulamak,

Öğrencilere demokratik bir yurttaşlık bilinci kazandırmak,

Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim-öğretime katılımını sağlamak,

Eğitim sürecinin başarısı öğretmenin nitelikli ve yeterli olmasına bağlı olduğundan, öğretmenin ve yöneticinin sürekli gelişimi sağlamak,

Mezun olan öğrencilerimizin, ulusal kültür ve çağdaş uygarlık değerlerini özümseyen ve çevre bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak,

Anadil ve kültürün yansıra yabancı dil ve kültürleri öğrenme ve tanıma
olanakları sağlamak,

Bilgi teknolojilerine ve çağdaş yönetim anlayışına yer vermek,

Öğrencilerin sosyal yönden gelişimine önem vermek, için eğitim ortamları hazırlamak ve sunmaktır.


Adres : Akpınar Mh. 1050 Konutlar Acar Sokak No : 2 - 16160 Osmangazi / BURSA
 
Top