• Merhaba Ziyaretçi.
  "Güzel söz"
  konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
 • Merhaba Ziyaretçi.
  Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

iletişim

 1. Z

  Kamuoyu ve Gündem Oluşumu

  Kamuoyu ve Gündem Oluşumu Bir önceki bölümde iletişim araştırmaları ve etkileri başlığı altında çeşitli modellerden söz edilmişti. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin ya da kampanyalarının tasarlanması, planlanması ve uygulanmasında özellikle kitle iletişim kuram ve modellerin temel bir rolü...
 2. Z

  İkna Edici İletişim ve Kampanyalar

  İkna Edici İletişim ve Kampanyalar İletişimin bir paylaşma eylemi olduğu kadar etkileme ile ilgili olduğundan birçok kez söz edildi. Özellikle kitle iletişim araçlarının gelişiminin ardından daha sistematik ve bilinçli ikna edici iletişim anlayışlarının geliştiği söylenebilir. Reklamcılık ve...
 3. Z

  İletişim Araştırmaları ve Etkilerinin Tanımlanması

  İletişim Araştırmaları ve Etkilerinin Tanımlanması İletişim araştırmalarının bilimselleşmesi sürecinde birinci aşamayı oluşturan modellerin ortak özellikleri şu başlıklarda özetlenebilir. Her üç modelde de iletişim tek yönlü, doğrusal bir olgu olarak kavranır. Ağırlık noktasını gönderici...
 4. Z

  Kitle İletişimi ve Etkileri

  Kitle İletişimi ve Etkileri Kitle iletişimi iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak yirminci yüzyıl içinde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Matbaanın gelişimi ile başlayan süreç, günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde ulaşılan noktada tüm toplumsal ve ekonomik süreçleri...
 5. Z

  Değişen Yönetim Anlayışları ve İletişim

  Değişen Yönetim Anlayışları ve İletişim Hayatın her alanında çok yönlü olarak belirgin bir etkiye sahip olan iletişim toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçlerin içinde belirleyici bir rol oynamaktadır. İletişim, günümüz kamu yönetimi ve pazar ekonomisi içindeki rekabetçi yapılarda merkezi bir...
 6. Z

  Halkla İlişkilerde İletişim

  Halkla İlişkilerde İletişim Günümüz toplumlarının en temel özelliklerinden biri modernleşme süreçleri içinde geleneksel ilişkiler de yaşanan çözülmeler olarak görülebilir. İnsan ilişkilerinde ve iletişimde eskiye oranla zaaflar belirmiştir. Hemen hepimiz geçmişteki insan ilişkilerini...
 7. Z

  İki-Yönlü Simetrik İletişim

  İki-Yönlü Simetrik İletişim Halkla ilişkilerin gelişimini açıklayan dörtlü yaklaşımın sonuncusu ve en etkilisi iki yönlü simetrik iletişimdir. Bu yaklaşımda amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. İki yönlü ancak dengeli bir etkiden söz edilir. Kaynak ve alıcı çeşitli grupları temsil eder. Kurum...
 8. Z

  İki-Yönlü Asimetrik İletişim

  İki-Yönlü Asimetrik İletişim Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak da ifade edilen bu dönem ise 1920’lerden itibaren günümüze kadar gelen halkla ilişkiler gelişimini yansıtır. Bilimsel ikna amaçlıdır. Bu tarz halkla ilişkiler anlayışında, bilgi akışı kuruluşun lehine olacak şekilde...
 9. Z

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi Endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçişle birlikte tüketicilerin davranışlarında olduğu kadar pazar yapılarında da önemli değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yönetim geleneksel yöntemlerle yoluna devam edemeyeceğini anlamış ve kendini sürekli...
 10. Z

  Sözsüz İletişim ve Başarı

  Sözsüz İletişim ve Başarı Ken Cooper, "Sözsüz İletişim" isimli kitabında, Sözsüz iletişimin meslek ayrımı gözetmeden hepimizin üzerinde çok önemli etkisinin bulunduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “ Amerika’da John F. Kennedy’den beri her başkan sözsüz iletişim hakkında özel ders...
 11. Z

  Kaliteli iletişimin Sihirli Anahtarı Diyalog

  Kaliteli iletişimin Sihirli Anahtarı Diyalog Diyalog, statü ve güç farklılıklarını askıya alan ve herkesi eşit seviyeye çeken, ön şartsız duymaya, dinlemeye, anlamaya ve var olanın ötesindeki anlam boyutlarında ortak uzlaşı üretmeye dayalı özel bir iletişim biçimidir. İster sözlü iletişim...
Top