İki-Yönlü Simetrik İletişim

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
İki-Yönlü Simetrik İletişim

Halkla ilişkilerin gelişimini açıklayan dörtlü yaklaşımın sonuncusu ve en etkilisi iki yönlü simetrik iletişimdir. Bu yaklaşımda amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. İki yönlü ancak dengeli bir etkiden söz edilir. Kaynak ve alıcı çeşitli grupları temsil eder. Kurum ve ilgili hedef kitlesi arasında bir diyalog söz konusudur (Wilcox vd, 2003).

Modelde, hedef kitleler ve organizasyonun bu hedef kitlelerle ilişkisini anlamak için araştırmalar yapılır. Halkla ilişkiler etkinlikleri ikna edici oluşlarının yanı sıra, organizasyon ve hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış yaratmaya çalışır. Simetrik bir iletişim kurabilmek için araştırma ve geribeslemeye dayalı etkinliklere ağırlık verilir (Picton ve Broderic, 2001).

İki yönlü simetrik model, hedef kitlenin görüşlerini değerlendirmesi ve kuruluşun sosyal sorumluluğunu uygulaması açısından 21. yüzyılın çağdaş halkla ilişkiler anlayışını ortaya koyar. İki yönlü simetrik modeli uygulayan kuruluşlar hedef kitlelerinden aldıkları bilgileri değerlendirerek, kuruluşun halkın istediği biçimde davranmasına yol açar. Kuruluş ile hedef kitlesi arasında uyum sağlamak bu modelin hedefidir.

Halkla ilişkilerin simetrik konsepti için gerekli koşulları Okay ve Okay (2002) şu şekilde sıralarlar:

1. İletişimin anlaşmaya götürmesi,
2. Sistem yaklaşımı,
3. Karşılıklı bağımlılık,
4. Sistemlerin açık oluşu,
5. Akış dengesi,
6. Eşitlik,
7. Özerklik,
8. Yenilenme,
9. Yönetimin merkezileşmesi,
10. Sorumluluk,
11. Çatışma çözümü
12. İlgi gruplarının liberalizmidir.
 
Top