Zafiyetlerine bak,avuntu ne vakit hak!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Nefes
Taklide hasredilemez
Akıl da fikirsizliğe muhatap edilemez
İnsan için evla olan tahkik ve endişedir vazgeçilemez


İlim
Merakın bir şubesidir
Azim ruhun işar eyleyen vecdidir
Kalp fark ettiren esindir, niyet ihlas için ferdir


İrade
Kulun özgürlüğüne payedir
Her neyi tercih ederse bahtı için gerekçedir
İhsan içinde yol almak ise aşkın hakikatindendir


Mükellefiyet
Ruhun ve aklın erkindendir
Nefsin içinde geçerli olan bir ikmali vakittir
Bahaneden aridir,asla bedelsiz değildir, müddet -i nefestir


Ne kadar
Merak eder ve ecri için yanarsan
Hinlikten uzak olarak inayete kanarsan
Ruhuna ve kalbine o nispette yakınsın ve aşk-ı nazarsın


Meylettiren
Nefsin değil, ruhun olsun
Aklın karan sevdanın tutukluluğunu yaşamasın
İçini titreten nurun feri olsun, feyziyle istikamete erdirsin


Yunus
Varlığından vazgeçti
Hakkın aşkına ram olmak için canını vakfetti
Kalbinin sedasıyla yol katetti, nefsine asla meyletmedi


Ölüm haktır
Kimine göre haşyet için ağıttır
Solan umutların hazanlaşan sancılar turabıdır
Ruhuna yabancı olan için ne büyük afattır ve imtihandır


Muhakkak oku
Yaratan Rabbının rızası için
Aklın ve izanın istikamet bulması ve kanması için
Vuslat dilde fakirdir
Gönül hanesinde ve ruhun firkatinde makbuldür


Kimseyi kırma
Asabiyet için de yol alıp belaya sığınma
Kaza ve kader iradenle ilintilidir sakın ha unutma
Sonra keşkelere sığınıp yakarma, azim ve inayet aşkındır anla
Mustafa CİLASUN
 

Top