Yazı Yazma Bozukluğu - Disgrafi nedir?

Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır.

Yazma güçlüğünde görülebilecek yazma hataları:
  • Harf hataları yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21 gibi sayıları karıştırma ve birini diğerinin yerine yazma
  • Noktalı ve noktasız harfleri karıştırma (o-ö, u-ü)
  • Heceleme hataları ve bir kelimeyi bölerek yazma
  • Noktalama işaretlerini kullanmama
  • Çok karışık ve kötü yazma
disgrafi.jpg

Disgrafi çocuklar arasında oldukça sık karşılaşılan öğrenme zorluklarından birisidir. Diğer bir deyişle yazı yazma güçlüğü olarak da adlandırılır. Yazı yazmada güçlük yaşayan çocukta herhangi bir nörolojik sorun olmayabilir. Ancak yazı yazmada son derece sıkıntı yaşar. Çocuğun yazı yazabilmesi için dinlemesi, aklında tutabilmesi ve kasların düzgün kullanması gerekir. Fakat disgrafi ile karşı karşıya kalan çocuklarda bu yeteneklerden biri ya da hepsi mevcut olmayabilir. Disgrafi günümüzde oldukça sık rastlanılan bir sorundur. Bu sorun ile karşı karşıya kalan çocukların sözcükleri ve tümceleri simetrik olarak eğri, heceler hatalı ayrılmış ve oldukça karmaşık yazı şekline sahiptirler. Fakat yazısı her kötü olan çocuk disgrafi olarak adlandırılamaz. Alınmış olan eğitiminde son derece önemi büyüktür. Yazısı kötü olan bir çocuğa verilebilecek iyi bir eğitim ile sorun çözümlenebilir.

Disgrafi Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bir Çocuk Nasıl Tespit Edilebilir?

İlk başta çocuk, diğer akranlarıyla beraber gözlemlenmelidir; çocuğun genel durumunun ya da belli bir alandaki özel bir durumunun diğer çocuklara oranla yetersiz ya da eksik olup olmadığını kontrol edilmelidir. Akranlarına göre oldukça yavaş gelişim gösteren çocuğun beyninin belli bölümünde öğrenme güçlüğü tespit edilebilir. Bu yüzden eğer bir çocuğun yazısının yaşıtlarına göre yeterli olmadığından şüphelenirse çocuk, vakit kaybetmeden bir uzmana gösterilmeli ve tedavi edilmelidir. Yazı yazabilme yetisi için dinlemek, anlamak, akılda tutabilmek ve kasları uygun şekilde kullanarak sesleri sembolize etmek gerekmektedir. Ancak disgrafisi öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuk bu süreçlerin bazılarında sorunlar yaşayabilir. Mesela kelimelerin şifresini çözmekte problem yaşar. Çocuk sık sık harfleri özellikle de noktalı harflerini birbiri ile karıştırabilir. Disgrafik bir çocuğun, yazı konusunda herhangi bir nörolojik sorunu olmadığı halde yazı yazmada oldukça zorlandığı fark edilebilir. Çocuk sayıları ters veya dönmüş olarak da algılayabilir. Sayıları aşağıdan yukarıya tersten yazabilir. Ayrıca çocuğun kalem kontrolü de zayıf olabilir. çocuk yazı yazarken bazı harf ve heceleri ya atlayabilir ya da ekleyebilir. Ve heceyi ya da sözcüğü ters yazabilir. Bunlara ek olarak çocuk, imla kuralları ve noktalama işaretlerine genelde uyamaz.

Çocuğun defterlerine bakıldığında yazıları dağınık ve okunaksızdır, defterleri düzensiz olduğu göze çarpabilir. Ve disgrafik çocuk akranlarına kaşın daha yavaş yazar, tahtaya bakarak yazıları deftere geçirirken ya da öğretmenin söylediklerini yazarken sınıfa ayak uydurmakta oldukça zorlanır. Buna ek olarak bu tip çocuğun en belirgin özelliklerinden biri de yazılı sınavlarda başarı düzeyinin oldukça düşük olmasıdır.

İlkokula yeni başlayan çocuk başlangıçta yazarken zorlanabilir. Gelişimi ve ince motor becerileri geri olan çocuklarda zorlanma daha çok yaşanır ve daha uzun sürer. Bu çocukların kalem tutmaları zordur ve yaşıtlarına göre daha yavaş yazarlar. Bu çocukları yavaş ve çirkin yazdıkları için çok fazla eleştirmek ve onları diğer çocuklarla kıyaslamak çocukta öz güven eksikliğine sebep olarak problemi kökleştirir.

Disgrafi öğrenme bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Disgrafi tedavisinde ses tedavisi ve çocuğa verilen özel eğitimler ile neredeyse % 100’ e yakın iyileşme sağlanabilmektedir. Fakat tedavinin başarılı olabilmesi için erken tanı çok önemli bir faktördür. Bu nedenle eğer çocukta yazma, heceleme kabiliyetlerinde bir problem olduğu düşünülüyorsa zaman kaybetmeden bir uzmana danışılmalıdır.
 
Top