Yasalar ve kurallar / Futbol

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

KURAL 1 OYUN ALANI​

1 . 1 Tarla yüzeyi​

Oyun alanı, tamamen doğal veya yarışma kurallarının izin vermesi halinde, tamamen yapay bir oyun yüzeyi olmalıdır, ancak yarışma kurallarının suni ve doğal malzemelerin entegre bir kombinasyonuna (hibrit sistem) izin verdiği durumlar hariç.
Yapay yüzeylerin rengi yeşil olmalıdır.
FIFA'ya bağlı ulusal futbol federasyonlarının temsili takımları arasındaki yarışma maçlarında veya uluslararası kulüp müsabaka maçlarında suni yüzeylerin kullanıldığı durumlarda, yüzey, IFAB tarafından özel bir muafiyet verilmedikçe, FIFA Futbol Çimi Kalite Programının gerekliliklerini karşılamalıdır.

1 . 2 Alan işaretleri​

Oyun alanı dikdörtgen olmalı ve tehlikeli olmaması gereken kesintisiz çizgilerle işaretlenmelidir; Tehlikeli olmadığı takdirde, doğal sahalardaki saha işaretlemeleri için suni oyun yüzeyi malzemesi kullanılabilir. Bu çizgiler sınır oldukları alanlara aittir.
Oyun alanına sadece Kural 1'de belirtilen çizgiler işaretlenecektir. Yapay yüzeylerin kullanıldığı durumlarda, farklı renkte olmaları ve futbol çizgilerinden açıkça ayırt edilebilmeleri koşuluyla diğer çizgilere izin verilir.
Daha uzun olan iki sınır çizgisi taç çizgileridir. İki kısa çizgi kale çizgileridir.
Oyun alanı, iki taç çizgisinin orta noktalarını birleştiren bir orta saha çizgisi ile ikiye bölünmüştür.
Merkez işareti orta saha çizgisinin orta noktasındadır. Etrafında 9,15 m (10 yarda) yarıçaplı bir daire işaretlenmiştir.
Oyun alanı dışında, köşe yayından 9,15 m (10 yarda) mesafede, kale çizgilerine ve taç çizgilerine dik açılarla işaretler yapılabilir.
Tüm çizgiler aynı genişlikte olmalı ve 12 cm'den (5 inç) fazla olmamalıdır. Kale çizgileri, kale direkleri ve üst direk ile aynı genişlikte olmalıdır.
Oyun alanına yetkisiz işaretler yapan bir oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilmelidir. Hakem maç sırasında bunun yapıldığını fark ederse, top oyun dışına çıktığında oyuncuya ihtar verilir.

 • Çizgiler çevreledikleri alanın bir parçası olduğu için ölçümler çizgilerin dışından alınmıştır.
 • Penaltı noktası, işaretin ortasından kale çizgisinin arka kenarına kadar ölçülür.

1 . 3 Boyut​

Taç çizgisi kale çizgisinden daha uzun olmalıdır.
 • Uzunluk (taç çizgisi):
  minimum 90 m (100 yarda)
  maksimum 120 m (130 yarda)
 • Uzunluk (kale çizgisi):
  minimum 45 m (50 yarda)
  maksimum 90 m (100 yarda)
Müsabakalar, yukarıdaki ölçüler dahilinde kale çizgisinin ve taç çizgisinin uzunluğunu belirleyebilir.

1 . Uluslararası maçlar için 4 boyut​

 • Uzunluk (taç çizgisi):
  minimum 100 m (110 yarda)
  maksimum 110 m (120 yarda)
 • Uzunluk (kale çizgisi):
  minimum 64 m (70 yarda)
  maksimum 75 m (80 yarda)
Müsabakalar, yukarıdaki ölçüler dahilinde kale çizgisinin ve taç çizgisinin uzunluğunu belirleyebilir.

1 . 5 gol alanı​

Her bir kale direğinin içinden 5,5 m (6 yarda) uzaklıkta, kale çizgisine dik açılarda iki çizgi çizilir. Bu çizgiler 5,5 m (6 yds) boyunca oyun sahasına doğru uzanır ve kale çizgisine paralel çizilen bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlanan alan, kale alanıdır.

1 . 6 ceza alanı​

Her bir kale direğinin içinden 16,5 m (18 yarda) uzaklıkta, kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler 16,5 m (18 yarda) boyunca oyun sahasına doğru uzanır ve kale çizgisine paralel çizilen bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile sınırlanan alan ceza alanıdır.
Her ceza alanı içinde, kale direkleri arasındaki orta noktadan 11 m (12 yarda) uzaklıkta bir penaltı noktası yapılır.
Ceza sahası dışına, her penaltı noktasının merkezinden 9,15 m (10 yarda) yarıçaplı bir daire yayı çizilir.

1 . 7 Köşe alanı​

Köşe alanı, oyun alanı içine çizilen her köşe bayrak direğinden 1 m (1 yarda) yarıçaplı bir çeyrek daire ile tanımlanır.
Ölçek


1 . 8 Bayrak direği​

Her köşeye en az 1,5 m (5 ft) yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayraklı bir bayrak direği yerleştirilmelidir.
Bayrak direkleri, orta saha çizgisinin her iki ucuna, taç çizgisinin en az 1 m (1 yarda) dışında yerleştirilebilir.

1 . 9 Teknik alan​

Teknik alan, aşağıda ana hatlarıyla belirtildiği gibi takım görevlileri, yedek oyuncular ve değiştirilmiş oyuncular için belirlenmiş bir oturma alanına sahip stadyumlarda oynanan maçlarla ilgilidir:
 • teknik alan, belirlenen oturma alanının her iki tarafında yalnızca 1 m (1 yarda) ve taç çizgisinden 1 m (1 yarda) mesafeye kadar uzanmalıdır.
 • Alanı tanımlamak için işaretler kullanılmalıdır.
 • Teknik alanı işgal etmesine izin verilen kişi sayısı yarışma kuralları ile belirlenir.
 • teknik alan sakinleri:
  • müsabaka kurallarına uygun olarak maç başlamadan önce belirlenir
  • sorumlu bir şekilde davranmalı
  • özel durumlar haricinde kendi sınırları içinde kalmalıdır, örneğin bir fizyoterapistin/doktorun, sakatlanan bir oyuncuyu muayene etmek için hakemin izniyle oyun alanına girmesi
 • teknik alandan taktik talimatları iletmek için her seferinde yalnızca bir kişi yetkilidir.

1 . 10 gol​

Her kale çizgisinin ortasına bir kale yerleştirilmelidir.
Kale, köşe bayrak direklerinden eşit uzaklıkta bulunan ve üstte yatay bir üst direkle birleştirilen iki dikey direkten oluşur. Kale direkleri ve üst direk onaylanmış malzemeden yapılmalı ve tehlikeli olmamalıdır. Her iki kalenin direkleri ve üst direği aynı şekilde olmalı ve kare, dikdörtgen, yuvarlak, eliptik veya bu seçeneklerin bir karışımı olmalıdır.
FIFA veya konfederasyonların himayesinde düzenlenen resmi bir müsabakada kullanılan tüm gollerin FIFA Futbol Golleri Kalite Programı gereksinimlerini karşılaması önerilir.
Direklerin içi arasındaki mesafe 7,32 m (8 yarda) ve üst direğin alt kenarından zemine olan mesafe 2,44 m'dir (8 ft).
Kale direklerinin kale çizgisine göre konumu grafiğe uygun olmalıdır.
Kale direkleri ve üst direk beyaz olmalı ve aynı genişlik ve derinliğe sahip olmalı ve 12 cm'yi (5 inç) geçmemelidir.
Üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun, üst direk onarılana veya yerine yerleştirilene kadar durdurulur. Oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır. Tamir edilemezse maç yarıda kesilmelidir. Bir halat veya herhangi bir esnek veya tehlikeli malzeme çapraz çubuğun yerini alamaz.
Ağlar kalelere ve kalenin arkasındaki zemine bağlanabilir; uygun şekilde desteklenmeli ve kaleciye müdahale etmemelidir.

Emniyet​

Kaleler (taşınabilir kaleler dahil) yere sıkıca sabitlenmelidir.
wBgirUgjCboYViL.jpg


1 . 11 Gol Çizgisi Teknolojisi (GLT)​

GLT sistemleri, hakemin kararını desteklemek için bir golün atılıp atılmadığını doğrulamak için kullanılabilir.
GLT kullanımı yarışma kurallarında belirtilmelidir.

GLT'nin İlkeleri​

GLT yalnızca kale çizgisi için geçerlidir ve yalnızca bir golün atılıp atılmadığını belirlemek için kullanılır.
Bir golün atılıp atılmadığına dair gösterge, GLT sistemi tarafından anında ve bir saniye içinde otomatik olarak sadece maç görevlilerine teyit edilmelidir (hakem saati aracılığıyla, titreşim ve görsel sinyal ile); görüntülü ameliyathaneye (VOR) de gönderilebilir.

GLT'nin gereksinimleri ve özellikleri​

Müsabaka maçlarında GLT kullanılıyorsa, müsabaka organizatörleri sistemin (kale çerçevesi veya top teknolojisinde potansiyel olarak izin verilen değişiklikler dahil) GLT için FIFA Kalite Programının gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır.
GLT'nin kullanıldığı durumlarda hakem, Test Kılavuzunda belirtildiği gibi maçtan önce teknolojinin işlevselliğini test etmelidir. Teknoloji, Test Kılavuzuna uygun olarak çalışmıyorsa, hakem GLT sistemini kullanmamalı ve bunu ilgili makamlara bildirmelidir.

1 . 12 Ticari reklam​

Oyun alanında, kale ağlarının çevrelediği alanda, teknik alanda veya hakem inceleme alanında (RRA) veya 1 m mesafedeki zeminde gerçek veya sanal hiçbir ticari reklama izin verilmez. Takımların oyun alanına girdiği andan devreyi terk ettiği ana kadar ve tekrar oyun alanına girdiği andan maçın sonuna kadar sınır çizgilerinin (1 yd). Kaleler, ağlar, bayrak direkleri veya bunların bayrakları üzerine reklam yapılmasına izin verilmez ve bu öğelere harici hiçbir ekipman (kamera, mikrofon vb.) yapıştırılamaz.
Ek olarak, dürüst reklam en azından:
 • Taç çizgilerinden 1m (1 yarda)
 • kale çizgisine kale ağının derinliği ile aynı mesafe
 • Kale ağından 1 m (1 yarda)

1 . 13 Logo ve Amblem​

FIFA, konfederasyonlar, ulusal futbol federasyonları, müsabakalar, kulüpler veya diğer kuruluşların temsili logolarının veya amblemlerinin gerçek veya sanal olarak oyun alanında, kale ağlarında ve çevreledikleri alanlarda, kalelerde ve oyun süresi boyunca bayrak direkleri. Bayrak direklerindeki bayraklarda izin verilir.

1 . 14 video yardımcı hakem (VAR)​

VAR kullanılan maçlarda bir video ameliyathane (VOR) ve en az bir hakem inceleme alanı (RRA) bulunmalıdır.

Görüntülü ameliyathane (VOR)​

VOR, video yardımcı hakem (VAR), yardımcı VAR (AVAR) ve tekrar oynatma operatörünün (RO) çalıştığı yerdir; stadın içinde/yakınında veya daha uzak bir yerde olabilir. Maç sırasında sadece yetkili kişilerin VOR'a girmesine veya VAR, AVAR ve RO ile iletişim kurmasına izin verilir.
VOR'a giren bir oyuncu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya takım görevlisi ihraç edilecektir.

Hakem inceleme alanı (RRA)​

VAR'ların kullanıldığı maçlarda, hakemin 'sahada inceleme' (OFR) yaptığı en az bir RRA olmalıdır. RRA şu şekilde olmalıdır:
 • oyun alanı dışında görünür bir yerde
 • açıkça işaretlenmiş
RRA'ya giren bir oyuncu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya takım görevlisine ihtar verilecektir.

 
Son düzenleme:

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

YASA 2 TOP​

2 . 1 Nitelikler ve ölçüler​

Tüm toplar:
 • küresel
 • uygun malzemeden yapılmış
 • çevresi 68 cm (27 inç) ile 70 cm (28 inç) arasında
 • maçın başında ağırlık olarak 410 gr (14 ons) ile 450 gr (16 ons) arasında
 • deniz seviyesinde (8,5 lbs/sq in–15,6 lbs/sq in) 0,6–1,1 atmosfere (600 –1.100 g/cm²) eşit bir basınç
FIFA veya konfederasyonların himayesinde düzenlenen resmi bir müsabakada oynanan maçlarda kullanılan tüm toplar, gereksinimleri karşılamalı ve FIFA Futbol Kalite Programı işaretlerinden birini taşımalıdır.
Her bir işaret, topun resmi olarak test edildiğini ve o işaret için Yasa 2'de belirtilen minimum spesifikasyonlara ek olan ve IFAB tarafından onaylanması gereken özel teknik gereklilikleri karşıladığını gösterir.

Ulusal FA müsabakaları, bu işaretlerden birini taşıyan topların kullanılmasını gerektirebilir.
FIFA, konfederasyonlar veya ulusal Federasyonların himayesinde düzenlenen resmi bir müsabakada oynanan maçlarda, müsabakanın logosu/amblemi, müsabaka organizatörü ve yetkili üreticinin ticari markası dışında top üzerinde hiçbir ticari reklama izin verilmez. Yarışma düzenlemeleri, bu tür işaretlerin boyutunu ve sayısını kısıtlayabilir.

2 . 2 Arızalı bir topun değiştirilmesi​

Top kusurlu hale gelirse:
 • oyun durdurulur ve
 • hakem atışıyla yeniden başladı
Başlama vuruşunda, kale vuruşunda, köşe vuruşunda, serbest vuruşta, penaltı vuruşunda veya taç atışında top kusurlu hale gelirse, oyun yeniden başlatılır.
Top bir penaltı vuruşu veya penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında ileriye doğru hareket ederken ve bir oyuncuya, üst direğe veya kale direklerine dokunmadan kusurlu hale gelirse, penaltı vuruşu tekrarlanır.
Maç sırasında hakemin izni olmadan top değiştirilemez.

2 . 3 Ek top​

Kural 2'nin gerekliliklerini karşılayan ilave toplar oyun alanı çevresine konulabilir ve bunların kullanımı hakemin kontrolü altındadır.
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

YASA 3 OYUNCULAR​

3 . 1 oyuncu sayısı​

Bir maç, her biri en fazla on bir oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır; kaleci olmalı. Herhangi bir takımın yediden az oyuncusu varsa maç başlamayabilir veya devam etmeyebilir.
Bir takımda bir veya daha fazla oyuncunun kasıtlı olarak oyun alanını terk etmesi nedeniyle yediden az oyuncusu varsa, hakem oyunu durdurmak zorunda değildir ve avantaj oynanabilir, ancak top oyun dışı kaldıktan sonra maç devam etmemelidir. bir takımın minimum yedi oyuncusu yoksa.
Müsabaka kuralları, başlama vuruşundan önce tüm oyuncuların ve yedek oyuncuların isimlerinin belirtilmesi gerektiğini belirtiyorsa ve bir takım maça on birden az oyuncuyla başlarsa, sadece takım listesinde adı geçen oyuncular ve yedek oyuncular geldiklerinde maça katılabilir.

3 . 2 Oyuncu değişikliği sayısı​

Resmi yarışmalar​

Resmi bir müsabakada oynanan herhangi bir maçta kullanılabilecek en fazla beş yedek oyuncu sayısı FIFA, konfederasyon veya ulusal futbol federasyonu tarafından belirlenir.. Fveya en üst ligdeki kulüplerin 1. takımlarının veya üst düzey 'A' uluslararası takımlarının dahil olduğu erkekler ve kadınlar müsabakaları Müsabaka kuralları, her takım için en fazla beş yedek oyuncu kullanılmasına izin verir:
 • en fazla üç oyuncu değişikliği şansı vardır*
 • devre arasında ayrıca oyuncu değişikliği yapabilir
*Her iki takımın da aynı anda oyuncu değişikliği yapması durumunda, bu durum her iki takım için de kullanılmış oyuncu değişikliği fırsatı olarak kabul edilecektir. Oyundaki aynı duraklama sırasında bir takımın birden fazla oyuncu değişikliği (ve talebi) kullanılmış bir oyuncu değişikliği fırsatı olarak sayılır.

Ekstra zaman​

 • Bir takım maksimum oyuncu değişikliği sayısını ve/veya oyuncu değişikliği fırsatlarını kullanmadıysa, kullanılmayan yedek oyuncular ve oyuncu değişikliği fırsatları uzatmalarda kullanılabilir.
 • Müsabaka kurallarının takımların uzatmalarda fazladan bir yedek oyuncu kullanmasına izin verdiği durumlarda, her takımın bir ilave oyuncu değişikliği hakkı olacaktır.
 • Maç süresi ile uzatma süresinin başlangıcı arasındaki sürede ve uzatma devresinde de oyuncu değişikliği yapılabilir - bunlar kullanılmış oyuncu değişikliği fırsatı olarak sayılmaz.
Yarışma kuralları şunları belirtmelidir
 • üçten maksimuma kadar kaç yedek isim verilebilir? onbeş
 • Bir maç uzatmalara gittiğinde bir ilave yedek oyuncu kullanılıp kullanılamayacağı (takımın izin verilen tam oyuncu değişikliği sayısını kullanıp kullanmadığı)

Diğer maçlar​

İçinde kıdemli'A'uluslararasıtakım maçları, maksimum onbeşyedekler, en fazla altı tanesinin kullanılabileceği şekilde adlandırılabilir.
Diğer tüm maçlarda, aşağıdaki şartlarla daha fazla sayıda yedek oyuncu kullanılabilir:
 • takımlar maksimum sayı üzerinde anlaşmaya varır
 • Maçtan önce hakem bilgilendirilir.
Hakeme bilgi verilmezse veya maçtan önce bir anlaşmaya varılmazsa, her takıma en fazla altı oyuncu değişikliği hakkı verilir.

İade ikameleri​

Ulusal futbol federasyonu, konfederasyon veya FIFA'nın anlaşmasına tabi olarak, oyuncu değişikliği kullanımına yalnızca genç oyuncular, eski oyuncular, engelliler ve taban futbolunda izin verilir.

3 . 3 Oyuncu değişikliği prosedürü​

Yedeklerin isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir. Bu zamana kadar ismi belirtilmeyen herhangi bir yedek oyuncu maça katılamaz.
Bir oyuncuyu yedek oyuncu ile değiştirmek için aşağıdakilere uyulmalıdır:
 • herhangi bir oyuncu değişikliği yapılmadan önce hakem bilgilendirilmelidir
 • değiştirilecek oyuncu:
  • oyun alanını terk etmek için hakemin iznini alır ve hakem oyuncunun orta saha çizgisinden veya başka bir noktadan (örn. emniyet/emniyet veya yaralanma)
  • derhal teknik alana veya soyunma odasına gitmeli ve dönüş oyuncu değişikliğine izin verilen durumlar dışında maçta daha fazla yer almamalıdır.
 • Değiştirilecek oyuncu oyundan çıkmayı reddederse oyun devam eder.
Yedek oyuncu yalnızca girer:
 • oyunun durması sırasında
 • orta çizgide
 • değiştirilen oyuncu ayrıldıktan sonra
 • hakemden bir işaret aldıktan sonra
Oyuncu değişikliği, yedek oyuncu oyun alanına girdiğinde tamamlanır; o andan itibaren, değiştirilen oyuncu değiştirilmiş bir oyuncu olur ve yedek oyuncu bir oyuncu olur ve herhangi bir yeniden başlatma alabilir.
Tüm değiştirilmiş oyuncular ve yedekler oynasın ya da oynamasın hakemin yetkisine tabidir.

3 . 4 Kaleciyi değiştirmek​

Oyunculardan herhangi biri aşağıdaki durumlarda kaleci ile yer değiştirebilir:
 • değişiklik yapılmadan önce hakem bilgilendirilir
 • değişiklik oyunun durması sırasında yapılır

3 . 5 Suçlar ve yaptırımlar​

İsimli bir yedek oyuncu, ismi belirtilen bir oyuncu yerine maça başlarsa ve hakem bu değişiklikten haberdar edilmezse:
 • hakem adı geçen yedeğin oynamaya devam etmesine izin verir
 • adı geçen yedek oyuncuya karşı herhangi bir disiplin işlemi yapılamaz.
 • isimli oyuncu, isimli bir yedek oyuncu olabilir
 • oyuncu değişikliği sayısı azalmaz
 • hakem olayı ilgili makamlara bildirir
Devre arasında veya uzatmalardan önce oyuncu değişikliği yapılırsa, maç yeniden başlamadan önce prosedür tamamlanmalıdır. Hakeme bilgi verilmezse, adı geçen yedek oyuncu oyuna devam edebilir, herhangi bir disiplin işlemi yapılmaz ve konu ilgili mercilere bildirilir.
Eğer bir oyuncu hakemin izni olmadan kaleci ile yer değiştirirse, hakem:
 • oyunun devam etmesine izin verir
 • top oyun dışı olduğunda her iki oyuncuya da ihtar verir, ancak değişiklik devre arasında (uzatma devreleri dahil) veya maçın sonu ile uzatmaların başlangıcı arasındaki sürede ve/veya penaltı noktası
Diğer suçlar için:
 • oyuncular uyarıldı
 • oyun, oyun durduğunda topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruşla yeniden başlatılır

3 . 6 Oyuncu ve yedekler ihraç edildi​

Oyundan ihraç edilen bir oyuncu:
 • takım listesinin sunulmasından önce takım listesinde herhangi bir sıfatla isimlendirilemez.
 • takım listesinde adı yazıldıktan sonra ve başlama vuruşundan önce, adı değiştirilemeyen bir yedek oyuncu ile değiştirilebilir; takımın yapabileceği oyuncu değişikliği sayısı azalmaz
 • başlama vuruşundan sonra değiştirilemez
Başlama vuruşundan önce veya sonra oyundan atılan, ismi belirlenmiş bir yedek oyuncu değiştirilemez.

3 . Oyun alanında fazladan 7 kişi​

Takım listesinde adı geçen teknik direktör ve diğer görevliler (oyuncular veya yedekler hariç) takım görevlileridir. Takım listesinde oyuncu, yedek oyuncu veya takım yetkilisi olarak adı geçmeyen herkes bir dış ajandır.
Bir takım görevlisi, yedek oyuncu, değiştirilmiş veya ihraç edilmiş oyuncu veya dış etken oyun alanına girerse, hakem:
 • sadece oyuna müdahale varsa oyunu durdurun
 • oyun durduğunda kişinin kaldırılmasını sağlayın
 • uygun disiplin işlemi yapmak
Oyun durdurulursa ve müdahale şu şekildeyse:
 • takım görevlisi, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş oyuncu, oyun direkt serbest vuruş veya penaltı vuruşu ile yeniden başlar
 • bir dış etken, oyun hakem atışı ile yeniden başlar
Bir top kaleye gidiyorsa ve müdahale savunma oyuncusunun topla oynamasını engellemiyorsa, müdahale hücum eden takım tarafından yapılmadıysa, top kaleye girerse (topa temas edilmiş olsa bile) gol verilir.

3 . 8 Oyuncu oyun alanı dışında​

Oyun alanına tekrar girmek için hakemin iznine ihtiyaç duyan bir oyuncu, hakemin izni olmadan tekrar girerse, hakem:
 • oyunu durdur (oyuncu oyuna veya maç görevlisine müdahale etmezse veya avantaj uygulanabilirse hemen değil)
 • Oyuncuya oyun alanına izinsiz girdiği için ihtar
Hakem oyunu durdurursa, yeniden başlatılmalıdır:
 • müdahalenin olduğu yerden bir direkt serbest vuruş ile
 • herhangi bir müdahale yoksa oyun durduğunda topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruş ile
Bir oyun hareketinin parçası olarak bir sınır çizgisini geçen bir oyuncu bir suç işlemez.

3 . Oyun alanında fazladan bir kişi varken atılan 9 gol​

Bir gol atıldıktan sonra hakem, oyun yeniden başlamadan önce gol atıldığında oyun alanında fazladan bir kişinin olduğunu fark ederse:
 • Fazladan kişi aşağıdaki durumlarda hakem golü reddetmelidir:
  • golü atan takımın bir oyuncusu, yedek oyuncusu, değiştirilmiş oyuncusu, ihraç edilmiş oyuncusu veya takım görevlisi; Oyun, fazladan kişinin bulunduğu yerden bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılır.
  • yukarıda 'Oyun alanında fazladan kişiler' bölümünde belirtilen şekilde bir golle sonuçlanmadığı sürece oyuna müdahale eden bir dış etken; oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır
 • fazladan kişi:
  • golü yiyen takımın bir oyuncusu, yedek oyuncusu, değiştirilmiş oyuncusu, ihraç edilmiş oyuncusu veya takım görevlisi
  • oyuna müdahale etmeyen bir dış ajan
Her durumda, hakem fazladan kişiyi oyun alanından uzaklaştırmalıdır.
Bir gol atıldıktan ve oyun yeniden başladıktan sonra hakem, gol atıldığında oyun alanında fazladan bir kişinin olduğunu fark ederse, gol iptal edilemez. Fazladan kişi hala sahadaysa, hakem şunları yapmalıdır:
 • oyunu durdur
 • fazladan kişiyi çıkartır
 • duruma göre bir hakem atışıyla veya serbest vuruşla yeniden başla
Hakem olayı ilgili makamlara bildirmelidir.

3 . 10 Takım kaptanı​

Takım kaptanının özel bir statüsü veya ayrıcalığı yoktur, ancak takımın davranışlarından bir dereceye kadar sorumludur.
 
Son düzenleme:

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

YASA 4
OYUNCULARIN EKIPMANLARI​

4 . 1 Güvenlik​

Bir oyuncu ekipman kullanmamalı veya tehlikeli olan herhangi bir şey giymemelidir.
Tüm takılar (kolyeler, yüzükler, bilezikler, küpeler, deri bantlar, lastik bantlar vb.) yasaktır ve çıkarılmalıdır. Takıları kapatmak için bant kullanılmasına izin verilmez.
Maç başlamadan önce oyuncular ve yedek oyuncular oyun alanına girmeden önce kontrol edilmelidir. Bir oyuncu yetkisiz/tehlikeli ekipman veya mücevher takıyor veya kullanıyorsa, hakem oyuncuya şunları emretmelidir:
 • öğeyi kaldır
 • Oyuncu kurallara uyamıyorsa veya uymak istemiyorsa, bir sonraki duraklamada oyun alanını terk eder.
Uymayı reddeden veya öğeyi tekrar giyen oyuncuya ihtar verilmelidir.

4 . 2 Zorunlu ekipman​

Bir oyuncunun zorunlu ekipmanı aşağıdaki ayrı öğeleri içerir:
 • kollu bir gömlek
 • şort
 • çorap – bant veya harici olarak uygulanan veya giyilen herhangi bir malzeme, çorabın uygulandığı veya örttüğü kısmı ile aynı renkte olmalıdır
 • tekmelikler - bunlar makul koruma sağlamak için uygun bir malzemeden yapılmalı ve çoraplarla örtülmelidir
 • ayakkabı
Kaleciler eşofman altı giyebilirler.
Ayakkabısı veya tekmeliği kazara kaybolan bir oyuncu mümkün olan en kısa sürede ve en geç top oyun dışı kaldığında değiştirmelidir; oyuncu bunu yapmadan önce topla oynarsa ve/veya bir gol atarsa, gol verilir.

4 . 3 Renk​

 • İki takım, kendilerini birbirinden ve maç görevlilerinden ayıracak renklerde giyinmelidir.
 • Her kaleci, diğer oyunculardan ve maç görevlilerinden ayırt edilebilecek renklerde giyinmelidir.
 • İki kalecinin forması aynı renk ise ve başka forması yoksa hakem maçın oynanmasına izin verir.
Fanilalar:
 • gömlek kolunun ana rengi ile aynı renk olan tek bir renk
veya
 • gömlek koluna birebir benzeyen bir desen/renkler
Atletler/taytlar, şortun ana rengi veya şortun en alt kısmı ile aynı renkte olmalıdır – aynı takımın oyuncuları aynı rengi giymelidir.

4 . 4 Diğer ekipman​

Yumuşak, hafif dolgulu malzemeden yapılmış başlık, yüz maskeleri ve diz ve kol koruyucuları ile kaleci şapkaları ve spor gözlükleri gibi tehlikeli olmayan koruyucu ekipmanlara izin verilir.

Baş örtüleri​

Baş örtüleri (kalecilerin şapkaları hariç) giyildiğinde, bunlar:
 • siyah veya forma ile aynı ana renkte olmak (aynı takımın oyuncularının aynı rengi giymesi şartıyla)
 • oyuncunun ekipmanının profesyonel görünümüne uygun olmalıdır
 • gömleğe bağlı değil
 • giyen oyuncu veya başka herhangi bir oyuncu için tehlikeli olmamalıdır (örn. boyun çevresindeki açma/kapama mekanizması)
 • yüzeyden dışarı uzanan herhangi bir parçaya (parçalara) sahip olmamalıdır (çıkıntılı elemanlar)

Elektronik iletişim​

Oyuncuların (yedek oyuncular/değiştirilmiş ve ihraç edilmiş oyuncular dahil) herhangi bir elektronik veya iletişim ekipmanı kullanmasına veya kullanmasına izin verilmez (EPTS'ye izin verilen durumlar hariç). Oyuncuların refahı veya güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu durumlarda veya taktiksel/antrenörlük nedenleriyle, ancak yalnızca küçük, mobil, el tipi ekipman (örn. , tablet, laptop) kullanılabilir. Yetkisiz ekipman kullanan veya elektronik veya iletişim ekipmanı kullanımı sonucunda uygunsuz davranışlarda bulunan bir takım görevlisi ihraç edilecektir.

Elektronik performans ve takip sistemleri (EPTS)​

FIFA, konfederasyonlar veya ulusal futbol federasyonlarının himayesinde düzenlenen resmi bir müsabakada oynanan maçlarda elektronik performans ve izleme sistemlerinin (EPTS) bir parçası olarak giyilebilir teknolojinin (WT) kullanıldığı durumlarda, müsabaka organizatörü oyuncuların ekipmanı tehlikeli değildir ve EPTS için FIFA Kalite Programı kapsamındaki giyilebilir EPTS gereksinimlerini karşılar.
EPTS'nin maç veya müsabaka organizatörü tarafından sağlandığı durumlarda, resmi bir müsabakada oynanan maçlar sırasında EPTS'den teknik alana iletilen bilgi ve verilerin güvenilir ve doğru olmasını sağlamak o maç veya müsabaka organizatörünün sorumluluğundadır.
EPTS için FIFA Kalite Programı, güvenilir ve doğru elektronik performans ve izleme sistemlerinin onay süreciyle müsabaka organizatörlerini destekler.

4 . 5 Sloganlar, ifadeler, resimler ve reklamlar​

Ekipman, herhangi bir siyasi, dini veya kişisel slogan, ifade veya resim içermemelidir. Oyuncular, üreticinin logosu dışında siyasi, dini, kişisel sloganlar, ifadeler veya resimler veya reklamlar içeren iç çamaşırlarını açıklamamalıdır. Herhangi bir ihlal için oyuncu ve/veya takım müsabaka organizatörü, ulusal futbol federasyonu veya FIFA tarafından cezalandırılacaktır.

Prensipler​

 • Yasa 4 oyuncular, yedek oyuncular ve değiştirilmiş oyuncular tarafından giyilen tüm ekipmanlara (kıyafetler dahil) uygulanır; ilkeleri teknik alandaki tüm takım görevlileri için de geçerlidir.
 • Aşağıdakilere (genellikle) izin verilir:
  • oyuncunun numarası, adı, takım arması/logosu, futbol oyununu, saygıyı ve dürüstlüğü teşvik eden girişim sloganları/amblemleri ve ayrıca müsabaka kuralları veya ulusal FA, konfederasyon veya FIFA yönetmelikleri tarafından izin verilen her türlü reklam
  • bir maçın gerçekleri: takımlar, tarih, müsabaka/etkinlik, mekan
 • İzin verilen sloganlar, ifadeler veya resimler gömleğin ön kısmı ve/veya kol bandı ile sınırlandırılmalıdır.
 • Bazı durumlarda slogan, ifade veya resim sadece kaptanın kol bandında yer alabilir.

Yasayı Yorumlamak​

Bir sloganın, ifadenin veya görüntünün kabul edilebilir olup olmadığı yorumlanırken, hakemin aşağıdakilerden suçlu olan bir oyuncuya karşı işlem yapmasını gerektiren Yasa 12 (Fauller ve Kötü Davranışlar) dikkate alınmalıdır:
 • saldırgan, aşağılayıcı veya taciz edici dil ve/veya eylem(ler) kullanmak
 • kışkırtıcı, alaycı veya kışkırtıcı bir şekilde hareket etmek
Bu kategorilerden herhangi birine giren herhangi bir slogan, ifade veya görsele izin verilmez.
'Dini' ve 'kişisel' nispeten kolay bir şekilde tanımlanırken, 'siyasi' daha az nettir ancak aşağıdakilerle ilgili sloganlara, ifadelere veya resimlere izin verilmez:
 • canlı veya ölü herhangi bir kişi(ler) (resmi yarışma adının bir parçası olmadıkça)
 • herhangi bir yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası siyasi parti/örgüt/grup vb.
 • herhangi bir yerel, bölgesel veya ulusal hükümet veya herhangi bir departmanı, ofisi veya işlevi
 • ayrımcı olan herhangi bir kuruluş
 • amaçları/eylemleri kayda değer sayıda insanı gücendirebilecek herhangi bir kuruluş
 • herhangi bir özel siyasi eylem/olay
Önemli bir ulusal veya uluslararası olayı anarken, rakip takımın (taraftarları dahil) ve genel kamuoyunun hassasiyetleri dikkatle değerlendirilmelidir.
Yarışma kuralları, özellikle izin verilen sloganların, ifadelerin ve resimlerin boyutu, sayısı ve konumu ile ilgili olarak başka kısıtlamalar/sınırlamalar içerebilir. Sloganlar, ifadeler veya resimlerle ilgili anlaşmazlıkların bir maç/müsabaka yapılmadan önce çözülmesi tavsiye edilir.

4 . 6 Suçlar ve yaptırımlar​

Herhangi bir ihlal için oyunun durdurulması gerekmez ve oyuncu:
 • hakem tarafından ekipmanı düzeltmek için oyun alanını terk etmesi talimatı verilirse
 • ekipman zaten düzeltilmemişse, oyun durduğunda ayrılır
Ekipmanı düzeltmek veya değiştirmek için oyun alanını terk eden bir oyuncu:
 • tekrar girmesine izin verilmeden önce ekipmanın bir maç görevlisi tarafından kontrol edilmesini sağlayın
 • sadece hakemin izniyle tekrar girin (oyun sırasında verilebilir)
İzinsiz giren bir oyuncuya ihtar verilmelidir ve oyun ihtar vermek için durdurulursa, topun oyun durduğu andaki konumundan bir endirekt serbest vuruş verilir, eğer bir müdahale olmadıkça, bu durumda bir direkt serbest vuruş ( veya penaltı vuruşu) müdahalenin yapıldığı yerden verilir.
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

KURAL 5 HAKEM​

5 . 1 Hakemin yetkisi​

Her maç, maçla bağlantılı olarak Oyun Kurallarını uygulama konusunda tam yetkiye sahip bir hakem tarafından kontrol edilir.

5 . 2 hakemin kararları​

Kararlar, Oyun Kurallarına ve 'oyunun ruhuna' göre hakemin elinden gelen en iyi şekilde verilecek ve Kurallar çerçevesinde uygun eylemi yapma takdirine sahip olan hakemin görüşüne dayanacaktır. Oyunun Kanunları.
Bir golün atılıp atılmaması ve maçın sonucu da dahil olmak üzere oyunla ilgili olgulara ilişkin hakemin kararları kesindir. Hakemin ve diğer tüm maç görevlilerinin kararlarına her zaman saygı gösterilmelidir.
Oyun yeniden başlamışsa veya hakem birinci veya ikinci devrenin (uzatmalar dahil) bittiğini işaret edip oyun alanını terk etmişse, hakem yeniden başlatma kararını yanlış olduğunu anladığında veya başka bir maç görevlisinin tavsiyesi üzerine değiştiremez. veya maçı terk etti. Ancak, devrenin sonunda hakem, hakem inceleme alanına (RRA) gitmek veya oyunculara oyun alanına dönmeleri talimatını vermek için oyun alanını terk ederse, bu, bir kararın değiştirilmesini engellemez. devre bitmeden meydana gelen olay.
Kural 12.3 ve VAR protokolünde belirtilenler dışında, bir disiplin cezası ancak oyun yeniden başladıktan sonra başka bir maç görevlisi oyun yeniden başlamadan önce ihlali belirlemiş ve hakeme bildirmeye çalışmışsa verilebilir; yaptırımla ilişkili yeniden başlatma uygulanmaz.
Eğer bir hakem aciz durumdaysa, top oyun dışı olana kadar oyun diğer maç görevlilerinin gözetiminde devam edebilir.

5 . 3 Yetkiler ve görevler​

Hakem:
 • Oyun Kurallarını uygular
 • diğer maç görevlileri ile işbirliği içinde maçı kontrol eder
 • Zaman hakemi olarak hareket eder, maçın kaydını tutar ve disiplin cezası ve maç öncesinde, sırasında veya sonrasında meydana gelen diğer olaylar hakkında bilgiler dahil olmak üzere ilgili yetkililere bir maç raporu sunar.
 • oyunun yeniden başlatılmasını denetler ve/veya belirtir

avantaj​

 • Bir ihlal meydana geldiğinde oyunun devam etmesine izin verir ve kusurlu olmayan takım avantajdan yararlanır ve beklenen avantaj o anda veya birkaç saniye içinde gerçekleşmezse ihlali cezalandırır.

Disiplin eylemi​

 • aynı anda birden fazla suç meydana geldiğinde yaptırım, yeniden başlatma, fiziksel şiddet ve taktiksel etki açısından daha ciddi suçu cezalandırır
 • ihtar ve ihraç gerektiren ihlallerden suçlu oyunculara karşı disiplin cezası alır
 • maç öncesi inceleme için oyun alanına girmesinden maç bittikten sonra oyun alanını terk etmesine kadar (penaltı noktasından yapılan vuruşlar dahil) disiplin cezası verme yetkisine sahiptir. Maçın başlangıcında oyun alanına girmeden önce bir oyuncu ihraç etme ihlali yaparsa, hakemin oyuncunun maça katılmasını engelleme yetkisi vardır (bkz. Yasa 3.6); hakem başka herhangi bir suiistimali rapor edecektir
 • sarı veya kırmızı kart gösterme ve müsabaka kurallarının izin verdiği durumlarda, bir oyuncuyu maçın başlangıcında oyun alanına girmesinden maç bitene kadar, devre arası ve uzatmalar da dahil olmak üzere geçici olarak ihraç etme yetkisine sahiptir. ve penaltı noktasından vuruşlar
 • Sorumlu bir şekilde hareket etmeyen ve oyun alanı ve teknik alan da dahil olmak üzere yakın çevresinden uyaran veya ihtar için sarı kart veya ihraç için kırmızı kart gösteren takım görevlilerine karşı harekete geçer; suçlu tespit edilemiyorsa, teknik alanda bulunan kıdemli antrenör yaptırımı alacaktır. Oyundan ihraç etme suçu işleyen bir sağlık görevlisi, takımda başka tıbbi personel yoksa kalabilir ve bir oyuncunun tıbbi yardıma ihtiyacı varsa harekete geçebilir.
 • Hakemin görmediği olaylarla ilgili olarak diğer maç görevlilerinin tavsiyelerine göre hareket eder.

yaralanmalar​

 • Bir oyuncu hafif şekilde sakatlanırsa, top oyun dışı olana kadar oyunun devam etmesine izin verir.
 • Bir oyuncunun ciddi şekilde sakatlanması durumunda oyunu durdurur ve oyuncunun oyun alanından uzaklaştırılmasını sağlar. Sakatlanan bir oyuncu oyun alanında tedavi edilemez ve ancak oyun yeniden başladıktan sonra oyuna tekrar girebilir; top oyundaysa taç çizgisinden tekrar giriş yapılmalıdır, ancak top oyun dışındaysa herhangi bir sınır çizgisinden olabilir. Oyun alanını terk etme gerekliliğine ilişkin istisnalar yalnızca aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
  • kaleci sakatlandı
  • bir kaleci ve bir dış saha oyuncusu çarpıştı ve dikkat edilmesi gerekiyor
  • aynı takımın oyuncuları çarpıştı ve dikkat edilmesi gerekiyor
  • ciddi bir yaralanma meydana geldi
  • Bir oyuncu, değerlendirme/tedavi hızlı bir şekilde tamamlanırsa, rakibine ihtar verilen veya oyundan ihraç edilen (örn. dikkatsiz veya ciddi faullü mücadele) fiziksel bir ihlal sonucu sakatlanırsa
  • bir penaltı vuruşu verildi ve sakatlanan oyuncu vuruşu yapacak
 • Kanayan herhangi bir oyuncunun oyun alanını terk etmesini sağlar. Oyuncu ancak, kanamanın durduğundan ve ekipman üzerinde kan olmadığından emin olması gereken hakemden bir işaret aldıktan sonra oyuna tekrar girebilir.
 • eğer hakem doktorlara ve/veya sedye taşıyıcılarına oyun alanına girmeleri için yetki verdiyse, oyuncu oyun alanını sedye üzerinde veya yaya olarak terk etmelidir. Uymayan bir oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilmelidir.
 • Hakem, sakatlanan ve tedavi için oyun alanını terk etmesi gereken bir oyuncuya ihtar veya oyundan ihraç kararı verirse, oyuncu ayrılmadan önce kart gösterilmelidir.
 • Eğer oyun başka bir nedenle durdurulmadıysa veya bir oyuncunun sakatlığı bir ihlalden kaynaklanmadıysa, oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır.

Dış müdahale​

 • herhangi bir ihlal veya dış müdahale nedeniyle maçı durdurur, askıya alır veya yarıda bırakırsa, örneğin:
  • projektörler yetersiz
  • Bir seyirci tarafından atılan bir cisim bir maç görevlisine, bir oyuncuya veya takım görevlisine çarparsa, hakem olayın ciddiyetine göre maçın devam etmesine izin verebilir veya maçı durdurabilir, askıya alabilir veya yarıda kesebilir.
  • bir seyirci oyunu engelleyen bir düdük çalar - oyun durdurulur ve bir hakem atışıyla yeniden başlar
  • maç sırasında oyun alanına fazladan bir top, başka bir nesne veya hayvan girerse, hakem:
   • oyunu durdurur (ve bir hakem atışı ile yeniden başlatır), yalnızca oyuna müdahale ederse - top kaleye gidiyorsa ve müdahale savunma oyuncusunun topla oynamasını engellemezse, top kaleye girerse (hatta Topa temas edildiyse) müdahale hücum eden takım tarafından yapılmadıysa
   • oyunu engellemediği sürece oyunun devam etmesine izin verin ve mümkün olan en kısa sürede oyundan uzaklaştırın
 • yetkisiz kişilerin oyun alanına girmesine izin vermez

5 . 4 Video yardımcı hakem (VAR)​

Video yardımcı hakemlerin (VAR'lar) kullanımına yalnızca maç/müsabaka organizatörünün FIFA'nın IAAP belgelerinde belirtilen tüm Uygulama Yardımı ve Onay Programı (IAAP) gerekliliklerini yerine getirmesi ve FIFA'dan yazılı izin alması durumunda izin verilir.
Hakeme yalnızca aşağıdakilerle ilgili 'açık ve bariz bir hata' veya 'gözden kaçan ciddi olay' olması durumunda bir video yardımcı hakem (VAR) yardımcı olabilir:
 • gol/gol yok
 • cezalı/cezasız
 • direkt kırmızı kart (ikinci ihtar değil)
 • hakem kusurlu takımın yanlış oyuncusuna ihtar verdiğinde veya ihraç ettiğinde yanlış tanımlama
Video yardımcı hakemin (VAR) yardımı, olayın tekrarlarının kullanılmasıyla ilgili olacaktır. Hakem, yalnızca VAR'dan ve/veya hakemin tekrar görüntülerini doğrudan incelemesinden ("sahada inceleme") alınan bilgilere dayanabilecek nihai kararı verecektir.
"Kaçırılan ciddi bir olay" dışında, hakem (ve ilgili olduğu durumlarda diğer "saha içi" maç görevlileri) her zaman bir karar vermelidir (potansiyel bir ihlali cezalandırmama kararı dahil); bu karar 'açık ve bariz bir hata' olmadıkça değişmez.

Oyun yeniden başladıktan sonra yapılan incelemeler​

Oyun durmuş ve yeniden başlamışsa, hakem yalnızca yanlış teşhis veya şiddetli hareket, tükürme, ısırma veya aşırı saldırgan, hakaret ve/ veya taciz edici eylem(ler).

5 . 5 Hakem ekipmanı​

zorunlu ekipman​

Hakemler aşağıdaki ekipmanlara sahip olmalıdır:
 • düdük(ler)
 • İzle(ler)
 • Kırmızı ve sarı kartlar
 • Defter (veya maçın kaydını tutmanın başka bir yolu)

Diğer ekipman​

Hakemlerin şunları kullanmasına izin verilebilir:
 • Diğer maç görevlileri ile iletişim kurmak için ekipman – zil/bip bayrakları, kulaklıklar vb.
 • EPTS veya diğer kondisyon izleme ekipmanı
Hakemler ve diğer "sahadaki" maç görevlilerinin mücevher takması veya kameralar dahil diğer elektronik cihazları kullanması yasaktır.

5 . 6 Hakem işaretleri​

Onaylanmış hakem işaretleri için grafiklere bakın.
1654501124-ifab-referee-signals-cms-2.png


5 . 7 Maç görevlilerinin sorumluluğu​

Bir hakem veya diğer maç görevlisi aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:
 • bir oyuncunun, resmi görevlinin veya seyircinin maruz kaldığı her türlü yaralanma
 • her türlü mülke herhangi bir zarar
 • Herhangi bir kişi, kulüp, şirket, dernek veya diğer organın, Oyun Kuralları hükümleri uyarınca veya tutmak, oynamak için gereken normal prosedürler uyarınca alınan herhangi bir karardan kaynaklanan veya kaynaklanabilecek diğer herhangi bir kayıp. ve bir maçı kontrol et
Bu tür kararlar aşağıdakileri içerebilir:
 • oyun sahasının veya çevresinin durumu veya hava şartlarının bir maçın yapılmasına izin verip vermeyeceği
 • herhangi bir nedenle bir maçı yarıda bırakmak
 • Maç sırasında kullanılan saha ekipmanlarının ve topun uygunluğu konusunda
 • seyirci müdahalesi veya seyirci alanlarındaki herhangi bir sorun nedeniyle bir maçı durdurmak veya durdurmamak
 • Sakatlanan bir oyuncunun tedavi için oyun alanından çıkarılmasına izin vermek için oyunu durdurmak veya durdurmamak
 • sakatlanan bir oyuncunun tedavi için oyun alanından çıkarılmasını istemek
 • bir oyuncunun belirli kıyafetleri veya ekipmanları giymesine izin vermek veya vermemek
 • Hakemin, oyun alanı yakınında herhangi bir kişinin (takım veya stadyum görevlileri, güvenlik görevlileri, fotoğrafçılar veya diğer medya temsilcileri dahil) bulunmasına izin verme veya vermeme yetkisine sahip olduğu durumlarda.
 • Oyun Kurallarına uygun olarak veya FIFA, konfederasyon, ulusal futbol federasyonu veya maçın oynandığı yarışma kuralları veya düzenlemeleri kapsamındaki görevlerine uygun olarak alınan diğer tüm kararlar
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

KURAL 6 DIĞER MAÇ GÖREVLILERI​

giriiş​

Maçlara diğer maç görevlileri (iki yardımcı hakem, dördüncü hakem, iki ek yardımcı hakem, yedek yardımcı hakem, video yardımcı hakem (VAR) ve en az bir VAR yardımcısı (AVAR)) atanabilir. Oyun Kurallarına göre maçın kontrolünde hakeme yardımcı olacaklardır ancak nihai karar her zaman hakem tarafından verilecektir.
Hakem, yardımcı hakemler, dördüncü hakem, ek yardımcı hakemler ve yedek yardımcı hakem 'saha içi' maç görevlileridir.
VAR ve AVAR, 'video' maç görevlileridir (VMO'lar) ve Oyun Kuralları ile VAR protokolü uyarınca hakeme yardımcı olurlar.
Maç görevlileri hakemin direktifi altında hareket eder. Uygunsuz müdahale veya uygunsuz davranış durumunda, hakem onları görevden alacak ve ilgili makamlara rapor verecektir.
Yedek yardımcı hakem haricinde, 'sahadaki' maç görevlileri, hakemden daha net bir görüşe sahip olduklarında ihlallerde hakeme yardımcı olurlar ve meydana gelen herhangi bir ciddi kötü davranış veya diğer olay hakkında ilgili yetkililere bir rapor sunmalıdırlar. hakemin ve diğer maç görevlilerinin görüş alanı dışında. Yapılan herhangi bir rapor hakkında hakeme ve diğer maç görevlilerine bilgi vermelidirler.
"Sahadaki" maç görevlileri hakeme oyun alanını, topları ve oyuncuların ekipmanlarını (sorunların çözülüp çözülmediği dahil) denetlemede ve süre, goller, kötü davranış vb. kayıtlarını tutmada yardımcı olur.
Müsabaka kuralları, maça başlayamayan veya devam edemeyen bir maç görevlisinin yerine kimin geçeceğini ve ilgili değişiklikleri açıkça belirtmelidir. Özellikle, eğer hakem oyunu başlatamıyor veya devam edemiyorsa, görevi dördüncü hakemin mi yoksa kıdemli yardımcı hakemin mi yoksa kıdemli ek yardımcı hakemin mi devralacağı açık olmalıdır.

6 . 1 yardımcı hakem​

Ne zaman olduğunu belirtirler:
 • topun tamamı oyun alanını terk eder ve hangi takım köşe vuruşu, kale vuruşu veya taç atışına hak kazanır?
 • ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu cezalandırılabilir
 • bir değişiklik isteniyor
 • penaltı vuruşlarında, kaleci topa vurulmadan önce kale çizgisinden çıkar ve top çizgiyi geçerse; ilave yardımcı hakemler tayin edilmişse, yardımcı hakem penaltı noktası doğrultusunda pozisyon alır.
Yardımcı hakemin yardımı, oyuncu değişikliği prosedürünün izlenmesini de içerir.
Yardımcı hakem, 9.15m (10 yarda) mesafeyi kontrol etmeye yardımcı olmak için oyun alanına girebilir.

6 . 2 Dördüncü hakem​

Dördüncü hakemin yardımı ayrıca şunları içerir:
 • ikame prosedürünün denetlenmesi
 • bir oyuncunun/yedek oyuncunun ekipmanını kontrol etme
 • hakemin bir işareti/onayını takiben bir oyuncunun oyuna tekrar girmesi
 • yedek topları denetlemek
 • hakemin her devre sonunda oynamayı planladığı minimum ek süre miktarını gösterir (uzatmalar dahil)
 • herhangi bir teknik alan sakininin sorumsuz davranışını hakeme bildirmek.

6 . 3 Ek yardımcı hakem​

Ek yardımcı hakemler şunları belirtebilir:
 • gol atıldığı zamanlar da dahil olmak üzere topun tamamı kale çizgisini geçtiğinde
 • hangi takımın köşe vuruşu veya kale vuruşu hakkı vardır
 • penaltı vuruşlarında, kalecinin topa vurulmadan önce kale çizgisinden çıkıp çıkmadığı ve topun çizgiyi geçip geçmediği

6 . 4 Yedek yardımcı hakem​

Yedek yardımcı hakemin tek görevi devam edemeyecek durumda olan yardımcı hakem veya dördüncü hakemi değiştirmektir.

6 . 5 Video maç görevlisi​

Video yardımcı hakem (VAR), bir gol/gol yok, penaltı/penaltı yok ile ilgili 'açık ve bariz bir hata' veya 'gözden kaçan ciddi olay' için yalnızca tekrar görüntülerini kullanarak karar vermesi konusunda hakeme yardımcı olabilecek bir maç görevlisidir. , doğrudan kırmızı kart (ikinci bir ihtar değil) veya hakemin kusurlu takımın yanlış oyuncusuna ihtar verdiği veya ihraç ettiği yanlış kimlik durumu.
Video yardımcı hakem yardımcısı (AVAR), VAR'a öncelikle şu şekilde yardımcı olan bir maç görevlisidir:
 • VAR bir 'kontrol' veya 'inceleme' ile meşgulken televizyon görüntülerini izlemek
 • VAR ile ilgili olayların ve her türlü iletişim veya teknoloji sorunlarının kaydını tutmak
 • VAR'ın hakemle iletişimine yardımcı olmak, özellikle VAR bir "kontrol" / "inceleme" yaparken hakemle iletişim kurmak, örneğin hakeme "oyunu durdurmasını" veya "yeniden başlatmayı geciktirmesini" söylemek vb.
 • Oynatma bir 'kontrol' veya 'inceleme' için ertelendiğinde 'kaybedilen' sürenin kaydedilmesi
 • İlgili taraflara VAR ile ilgili bir karar hakkında bilgi iletmek

6 . 6 Yardımcı hakem işaretleri​

Onaylanmış yardımcı hakem işaretleri için grafiklere bakın.
1640095024-the-other-match-officials-assistant-referee-signals-d.png


6 . 7 Ek yardımcı hakem işaretleri​

Gol(top açıkça kale çizgisini geçmediği sürece)
1626698445-ifab-the-other-match-officials-additional-assistant-referee-signals-1-d-en.webp
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

KURAL 7​

MAÇIN SÜRESI​

7 . 1 oyun dönemleri​

Bir maç 45 dakikalık iki eşit yarıdan oluşur ve bu devre ancak hakem ve iki takım arasında maçın başlamasından önce kararlaştırılırsa ve yarışma kurallarına uygunsa azaltılabilir.

7 . 2 İlk yarı aralığı​

Oyuncuların devre arasında 15 dakikayı geçmeyecek şekilde dinlenme hakkı vardır; Uzatmalarda devre arasında kısa bir içki molasına (bir dakikayı geçmemelidir) izin verilir. Müsabaka kuralları devre arası aralığını belirtmelidir ve sadece hakemin izni ile değiştirilebilir.

7 . 3 Kaybedilen süre için ödenek​

Hakem tarafından her devrede o devrede kaybedilen tüm oyun süresi için izin verilir:
 • ikameler
 • sakatlanan oyuncuların değerlendirilmesi ve/veya uzaklaştırılması
 • Zamanı boşa harcamak
 • disiplin yaptırımları
 • yarışma kurallarının izin verdiği tıbbi kesintiler, örneğin 'içki' molaları (bir dakikayı geçmemelidir) ve 'soğuma' molaları (doksan saniyeden üç dakikaya kadar)
 • VAR 'kontrolleri' ve 'incelemeleri' ile ilgili gecikmeler
 • yeniden başlatmanın herhangi bir önemli gecikmesi dahil olmak üzere diğer herhangi bir neden (örn. gol kutlamaları)
Dördüncü hakem, her devrenin son dakikasının sonunda hakem tarafından kararlaştırılan minimum ek süreyi gösterir. Uzatma süresi hakem tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz.
Hakem, ilk yarıdaki bir zaman işleyişi hatasını ikinci yarının uzunluğunu değiştirerek telafi etmemelidir.

7 . 4 Penaltı vuruşu​

Eğer bir penaltı vuruşu yapılacak veya tekrarlanacaksa, penaltı vuruşu tamamlanana kadar devre uzatılır.


7 . 5 Terk edilmiş maç​

Müsabaka kuralları veya organizatörler aksini belirlemedikçe yarıda kalan bir maç tekrar oynanır.

KURAL 8 OYUNUN BAŞLAMASI VE TEKRAR BAŞLAMASI​

giriiş​

Başlama vuruşu maçın her iki yarısını, uzatmaların her iki yarısını da başlatır ve bir gol atıldıktan sonra oyunu yeniden başlatır. Serbest vuruşlar (direkt veya endirekt), penaltı vuruşları, taç atışları, kale vuruşları ve köşe vuruşları diğer yeniden başlatmalardır (bkz. Kurallar 13-17). Hakem oyunu durdurduğunda hakem atışıyla top yeniden başlatılır ve Kural yukarıdaki yeniden başlatmalardan birini gerektirmez.
Top oyunda değilken bir ihlal meydana gelirse, bu durum oyunun yeniden başlama şeklini değiştirmez.

8 . 1 Başlangıç​

prosedür​

 • hakem yazı tura atar veatışı kazanan takımilk yarıda hangi kaleye saldırılacağına veya başlama vuruşunun yapılacağına karar verir
 • Yukarıdakilere bağlı olarak, rakipleri başlama vuruşunu yapar veya ilk yarıda hangi kaleye hücum edeceğine karar verir.
 • İlk yarıda hangi kaleye hücum edeceğine karar veren takım, ikinci yarıyı başlatmak için başlama vuruşunu yapar.
 • ikinci yarıda takımlar saha değiştirir ve karşı kaleye atak yapar.
 • Bir takım gol attıktan sonra, başlama vuruşu rakipleri tarafından yapılır.
Her başlama vuruşu için:
 • Başlama vuruşunu yapan oyuncu dışındaki tüm oyuncular kendi yarı alanlarında bulunmalıdır.
 • Başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri, top oyuna girene kadar toptan en az 9,15 m (10 yarda) uzakta olmalıdır.
 • top orta işaret üzerinde sabit olmalıdır
 • hakem işaret verir
 • topa vurulduğunda ve açıkça hareket ettiğinde oyundadır
 • başlama vuruşundan itibaren doğrudan rakibe karşı bir gol atılabilir; top doğrudan vuruşu yapan oyuncunun kalesine girerse, rakip takım lehine bir köşe vuruşu verilir

Suçlar ve yaptırımlar​

Başlama vuruşunu yapan oyuncu, başka bir oyuncuya dokunmadan topa tekrar dokunursa, bir endirekt serbest vuruş veya hentbol ihlali için bir direkt serbest vuruş verilir.
Başka herhangi bir başlama usulü ihlali olması durumunda, başlama vuruşu tekrarlanır.
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

8 . 2 Düşen top​

prosedür​

 • Oyun durdurulduğunda, savunma yapan takımın kalecisi için kendi ceza sahasında top bırakılır:
  • top ceza sahası içindeydi veya
  • topa son dokunuş ceza sahası içindeydi
 • Diğer tüm durumlarda hakem, takımın bir oyuncusunun topa en son temas ettiği pozisyonda bir oyuncuya, bir dış etkene veya Kural 9.1'de belirtildiği gibi bir maç görevlisine hakem atışı yapar.
 • Diğer tüm oyuncular (her iki takımın), top oyuna girene kadar toptan en az 4 m (4,5 yarda) uzakta durmalıdır.
Top yere temas ettiğinde oyundadır.

Suçlar ve yaptırımlar​

Aşağıdaki durumlarda top tekrar düşürülür:
 • yere temas etmeden önce bir oyuncuya dokunursa
 • yere temas ettikten sonra hiçbir oyuncuya dokunmadan oyun alanını terk eder
Bir hakem atışı en az iki oyuncuya dokunmadan kaleye girerse, oyun şu şekilde yeniden başlatılır:
 • rakibin kalesine girerse bir kale vuruşu
 • takımın kalesine girerse köşe vuruşu

KURAL 9
TOP OYUNDA VE OYUN DIŞINDA​

9 . 1 top oyun dışı​

Top şu durumlarda oyun dışıdır:
 • kale çizgisini veya taç çizgisini yerden veya havadan tamamen geçmişse
 • oyun hakem tarafından durduruldu
 • bir maç görevlisine dokunur, oyun alanında kalır ve:
  • bir takım umut verici bir saldırı başlatır veya
  • top doğrudan kaleye gider veya
  • topa sahip olan takım değişir
Tüm bu durumlarda oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır.

9 . 2 Top oyunda​

Top, diğer tüm zamanlarda bir maç görevlisine temas ettiğinde ve bir kale direğine, üst direğe veya köşe bayrak direğine çarpıp oyun alanında kaldığında oyundadır.

KURAL 10
BIR MAÇIN SONUCUNUN BELIRLENMESI​

10 . 1 gol atıldı​

Golü atan takım tarafından herhangi bir ihlal yapılmamış olması koşuluyla, topun tamamı kale direklerinin arasından ve üst direğin altından kale çizgisini geçtiğinde gol atılır.
Kaleci topu doğrudan rakibin kalesine atarsa, kale vuruşu verilir.
Eğer top tamamen kale çizgisini geçmeden önce bir hakem gol işareti verirse, oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır.
1626698426-ifab-determining-the-outcome-of-a-match-goal-scored-1-d-en.webp


10 . 2 Kazanan takım​

Daha fazla gol atan takım kazanır. Her iki takım da gol atmazsa veya eşit sayıda gol olursa maç berabere biter.
Müsabaka kuralları berabere kalan bir maçtan veya ev-deplasman beraberliğinden sonra kazanan bir takım gerektirdiğinde, kazanan takımı belirlemek için izin verilen tek prosedürler şunlardır:
 • deplasman golü kuralı
 • her biri 15 dakikayı geçmeyen iki eşit uzatma devresi
 • penaltı noktasından vuruşlar
Yukarıdaki prosedürlerin bir kombinasyonu kullanılabilir.

10 . 3 Penaltı noktasından yapılan vuruşlar​

Penaltı noktasından yapılan vuruşlar maç bittikten sonra yapılır ve aksi belirtilmedikçe ilgili Oyun Kuralları uygulanır. Maç sırasında ihraç edilen bir oyuncunun maça çıkmasına izin verilmez; Maç sırasında verilen uyarı ve ihtarlar penaltı noktasından yapılan vuruşlara taşınmaz.

prosedür​

Penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlamadan önce
 • Başka hususlar olmadıkça (örneğin zemin koşulları, güvenlik vb.), hakem vuruşların yapılacağı kaleye karar vermek için yazı tura atar, bu sadece güvenlik nedenleriyle veya kale veya oyun yüzeyi kullanılamaz hale gelirse değiştirilebilir.
 • Hakem tekrar yazı tura atar ve kurayı kazanan takım birinci vuruşu mu yoksa ikinci vuruşu mu yapacağına karar verir.
 • Devam edemeyecek durumda olan bir kalecinin yedeği dışında, sadece oyun alanında bulunan veya maçın sonunda geçici olarak oyun alanı dışında kalan (sakatlık, ekipman ayarlama vb.) oyuncular oyun oynamaya hak kazanır. tekmeler
 • Her takım, vuruşları yapacakları uygun oyuncular arasından seçim yapmaktan sorumludur. Hakem emirden haberdar değil
 • Maçın sonunda ve vuruşlardan önce veya sırasında bir takımın oyuncu sayısı rakiplerinden daha fazlaysa, sayılarını rakipleriyle aynı sayıya indirmeli ve her birinin adı ve numarası hakeme bildirilmelidir. oyuncu hariç. Hariç tutulan herhangi bir oyuncu vuruşlara katılmaya uygun değildir (aşağıda belirtilenler hariç)
 • Vuruşlardan önce veya vuruşlar sırasında devam edemeyen bir kaleci, oyuncu sayısını eşitlemek için oyundan atılan bir oyuncuyla veya takımı izin verilen maksimum oyuncu değişikliği sayısını kullanmamışsa, adı geçen bir yedek oyuncuyla değiştirilebilir, ancak değiştirilen kaleci daha fazla parça ve tekme atamayabilir
 • Kaleci halihazırda bir vuruş yapmışsa, yedek oyuncu bir sonraki vuruş turuna kadar vuruş yapamayabilir.
Penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında
 • Sadece uygun oyuncular ve maç görevlilerinin oyun alanında kalmasına izin verilir.
 • Vuruşu yapan oyuncu ve iki kaleci dışında uygun olan tüm oyuncular orta daire içinde kalmalıdır.
 • Vuruşu atan kaleci, oyun alanında, ceza sahası dışında, ceza sahası sınır çizgisiyle buluştuğu kale çizgisinde kalmalıdır.
 • Uygun bir oyuncu kaleci ile yer değiştirebilir.
 • Vuruş, herhangi bir ihlal için topun hareketini durdurduğunda, oyun dışına çıktığında veya hakem oyunu durdurduğunda tamamlanmış olur; vuruşu yapan oyuncu topla ikinci kez oynayamaz
 • Hakem vuruşların kaydını tutar
 • Kaleci bir ihlal yaparsa ve sonuç olarak vuruş tekrarlanırsa, kaleciye ilk ihlal için ihtar verilir ve sonraki ihlal(ler) için ihtar verilir.
 • Eğer vuruşu yapan oyuncu, hakem vuruşun yapılması için işaret verdikten sonra işlenen bir ihlal için cezalandırılırsa, bu vuruş kaçırılmış olarak kaydedilir ve vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir.
 • Hem kaleci hem de vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa, vuruş kaçırılmış olarak kaydedilir ve vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir.
Aşağıda açıklanan koşullara bağlı olarak, her iki takım da beş vuruş yapar
 • Vuruşlar takımlar tarafından dönüşümlü olarak yapılır.
 • Her vuruş farklı bir oyuncu tarafından yapılır ve herhangi bir oyuncu ikinci bir vuruş yapmadan önce tüm uygun oyuncular bir vuruş yapmalıdır.
 • Her iki takım da beş vuruş yapmadan önce, biri diğerinin atabileceğinden daha fazla gol atarsa, beş vuruşunu tamamlasa bile, başka vuruş yapılmaz.
 • Her iki takım da beş vuruş yaptıktan sonra skorlar eşitse, vuruşlar bir takım aynı sayıda vuruştan diğerinden daha fazla gol atana kadar devam eder.
 • Yukarıdaki ilke, herhangi bir sonraki vuruş dizisi için devam eder, ancak bir takım vuruşların sırasını değiştirebilir.
 • Oyun alanını terk eden bir oyuncu için penaltı noktasından yapılan vuruşlar geciktirilmemelidir. Oyuncu vuruşu yapmak için zamanında dönmezse, oyuncunun vuruşu kaybedilecektir (sayı atılmaz)
Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda oyuncu değişiklikleri ve ihraçlar
 • Bir oyuncu, yedek, değiştirilmiş oyuncuveya takım yetkilisiuyarılabilir veya ihraç edilebilir
 • Oyundan ihraç edilen bir kaleci, uygun bir oyuncu ile değiştirilmelidir.
 • Devam edemeyecek durumda olan kaleci dışında bir oyuncu değiştirilemez.
 • Bir takımın yediden az oyuncusu varsa, hakem maçı terk etmemelidir.

KURAL 11
OFSAYT​

11 . 1 ofsayt pozisyonu​

Ofsayt pozisyonunda olmak suç değildir.
Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda ofsayt pozisyonundadır:
 • Başın, vücudun veya ayakların herhangi bir bölümünün rakibin yarı sahasında olması (orta saha çizgisi hariç) ve
 • kafanın, vücudun veya ayakların herhangi bir kısmı rakibin kale çizgisine hem toptan hem de sondan ikinci rakipten daha yakınsa
Kaleciler dahil tüm oyuncuların elleri ve kolları dikkate alınmaz. Ofsayt tespiti için kolun üst sınırı koltuk altı ile aynı hizadadır.
Bir oyuncu aşağıdakilerle aynı seviyedeyse ofsayt pozisyonunda değildir:
 • sondan ikinci rakip veya
 • son iki rakip

11 . 2 Ofsayt suçu​

Bir takım arkadaşının topla oynadığı veya topa dokunduğu* anda ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, yalnızca aktif oyuna dahil olduğu için şu şekilde cezalandırılır:
 • bir takım arkadaşının pas verdiği veya dokunduğu bir topla oynayarak veya dokunarak oyunu engellemek veya
 • bir rakibe müdahale ederek:
  • Rakibin görüş hattını açıkça engelleyerek rakibin topla oynamasını veya topla oynayabilmesini engellemek veya
  • top için bir rakibe meydan okumak veya
  • yakın olan bir topla açıkça oynamaya teşebbüs etmesi, bu hareket bir rakibi veya
  • Rakibin topla oynama yeteneğini açıkça etkileyen bariz bir harekette bulunmak
veya
 • Aşağıdaki durumlarda topla oynayarak veya bir rakibe müdahale ederek avantaj elde etmek:
  • kale direğinden, üst direkten, maç görevlisinden veya bir rakipten geri tepti veya yön değiştirdi
  • kasıtlı olarak herhangi bir rakip tarafından kurtarıldı
Kasıtlı elle oynama da dahil olmak üzere topla kasıtlı olarak oynayan bir rakibinden topu alan ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, herhangi bir rakibin kasıtlı kurtarışı olmadıkça, bir avantaj elde etmiş sayılmaz.
Bir 'kurtarma', bir oyuncunun kaleye giren veya kaleye çok yakın olan bir topu elleri/kolları dışında (kaleci ceza sahası içinde değilse) vücudunun herhangi bir yeri ile durdurması veya durdurmaya çalışmasıdır.
Şu durumlarda:
 • ofsayt pozisyonundan hareket eden veya bu pozisyonda duran bir oyuncu rakibinin yolunu kesiyor ve rakibinin topa doğru hareketine müdahale ediyorsa, bu, rakibin oynama veya ofsayt için mücadele etme yeteneğini etkiliyorsa, bu bir ofsayt ihlalidir. top; eğer oyuncu bir rakibin yoluna girer ve rakibin ilerlemesini engellerse (örneğin rakibi bloke ederse), ihlal Yasa 12 kapsamında cezalandırılmalıdır.
 • ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topla oynama niyetiyle topa doğru hareket ediyorsa ve topla oynamadan veya oynamaya teşebbüs etmeden veya top için bir rakibe meydan okumadan önce faul yapılırsa, faul ofsayt ihlalinden önce olduğu için cezalandırılır
 • Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden ya da top için bir rakibe meydan okuyan ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya karşı bir ihlal işlenirse, ofsayt ihlali faullü mücadeleden önce gerçekleştiği için cezalandırılır.
*Topun 'oynatılması' veya 'dokunması' için ilk temas noktası kullanılmalıdır.

11 . 3 Alınma​

Bir oyuncu topu doğrudan aşağıdakilerden alırsa ofsayt ihlali yoktur:
 • kale vuruşu
 • taç atışı
 • köşe vuruşu

11 . 4 Suçlar ve yaptırımlar​

Bir ofsayt ihlali meydana gelirse, hakem, ihlalin oyuncunun kendi yarı alanında olması durumu da dahil olmak üzere, ihlalin meydana geldiği yerden bir endirekt serbest vuruş verir.
Hakemin izni olmadan oyun alanını terk eden bir savunma oyuncusu, oyunun bir sonraki durmasına kadar veya savunma takımı topla orta saha çizgisine doğru oynayana kadar ofsayt amacıyla kale çizgisinde veya taç çizgisinde kabul edilecektir. ceza sahası dışındadır. Eğer oyuncu kasıtlı olarak oyun alanını terk ederse, top oyun dışı olduğunda oyuncuya ihtar verilmelidir.
Saldıran bir oyuncu, aktif oyuna dahil olmamak için oyun alanına adım atabilir veya oyun alanından çıkabilir. Eğer oyuncu tekrar kale çizgisinden girer ve oyundaki bir sonraki duraklamadan önce oyuna dahil olursa veya savunma takımı orta saha çizgisine doğru topla oynamışsa ve top kendi ceza sahasının dışındaysa, oyuncu şu pozisyonda kabul edilecektir: ofsayt amaçlı kale çizgisi. Hakemin izni olmadan kasıtlı olarak oyun alanını terk eden ve tekrar giren ve ofsayt cezası almayan ve avantaj sağlayan oyuncuya ihtar verilmelidir.
Top kaleye girerken bir hücum oyuncusu kale direkleri arasında ve kalenin içinde sabit kalırsa, oyuncu bir ofsayt ihlali veya Kural 12 ihlali işlemediği sürece bir gol verilmelidir; bu durumda oyun endirekt veya direkt serbest vuruşla yeniden başlatılır. tekme atmak.
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

KURAL 12
FAULLER VE KÖTÜ DAVRANIŞLAR​

giriiş​

Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları, yalnızca top oyundayken yapılan ihlaller için verilebilir.

12 . 1 Direkt serbest vuruş​

Bir oyuncu, hakem tarafından dikkatsiz, düşüncesiz veya aşırı güç olarak kabul edilen bir şekilde rakibine karşı aşağıdaki ihlallerden herhangi birini yaparsa, bir direkt serbest vuruş verilir:
 • masraflar
 • atlar
 • tekmeler veya tekme girişimleri
 • iter
 • vurur veya vurmaya çalışır (kafa atma dahil)
 • mücadeleler veya zorluklar
 • geziler veya yolculuk girişimleri
Bir ihlal temas içeriyorsa, direkt serbest vuruş ile cezalandırılır.
 • Dikkatsiz, bir oyuncunun meydan okuma yaparken veya önlem almadan hareket ederken dikkat veya düşünce eksikliği göstermesidir. Disiplin yaptırımına gerek yok
 • Pervasız, bir oyuncunun rakibi için tehlikeyi veya sonuçlarını dikkate almayarak hareket etmesi ve ihtar verilmesi gerektiği zamandır.
 • Aşırı güç kullanmak, bir oyuncunun gerekli güç kullanımını aştığı ve/veya rakibin güvenliğini tehlikeye attığı ve ihraç edilmesi gerektiği zamandır.
Bir oyuncu aşağıdaki ihlallerden herhangi birini yaparsa bir direkt serbest vuruş verilir:
 • hentbol ihlali (kendi ceza sahası içindeki kaleci hariç)
 • bir rakibi tutar
 • temas ile bir rakibi engeller
 • takım listelerindeki birini veya bir maç görevlisini ısırır veya tükürürse
 • topa, rakibe veya maç görevlisine bir cisim fırlatırsa veya tutulan bir cisimle topa temas ederse
Ayrıca bkz. Yasa 3'teki suçlar.

topla oynama​

Hentbol suçlarının tespiti için kolun üst sınırı koltuk altı ile aynı hizadadır. Bir oyuncunun eline/koluna topa her dokunuşu bir ihlal değildir.
Bir oyuncunun:
 • eli/koluyla kasıtlı olarak topa dokunursa, örneğin elini/kolunu topa doğru hareket ettirirse
 • Vücudunu doğal olmayan bir şekilde büyüten topa eli/koluyla dokunursa. Bir oyuncunun, elinin/kolunun pozisyonu, oyuncunun söz konusu özel durum için vücut hareketinin bir sonucu olmadığında veya bu hareketle gerekçelendirilemediğinde, vücudunu doğal olmayan bir şekilde büyütmüş sayılır. Oyuncu, eli/kolunu böyle bir pozisyonda tutarak, eline/koluna topun çarpması ve cezalandırılması riskini alır.
 • Rakibin kalesine atılan goller:
  • kaleci tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere, yanlışlıkla da olsa doğrudan ellerinden/kollarından
  • yanlışlıkla olsa bile topun eline/koluna temas etmesinden hemen sonra
Kaleci, ceza sahası dışındaki herhangi bir oyuncuyla aynı topa sahip olma kısıtlamalarına sahiptir. Kaleci, izin verilmediği halde kendi ceza alanı içinde topa elle müdahale ederse, bir endirekt serbest vuruş verilir ancak herhangi bir disiplin yaptırımı uygulanmaz. Bununla birlikte, ihlal, başka bir oyuncuya dokunmadan önce yeniden başlatmanın ardından topla ikinci kez oynuyorsa (el/kol ile veya kolsuz), ihlal umut verici bir atağı durdurursa veya bir rakibi veya rakip takımı reddederse kaleci cezalandırılmalıdır. bir gol veya bariz bir gol atma fırsatı.
1653641422-illustration-book-handball-chosen_en.png


12 . 2 Endirekt serbest vuruş​

Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda endirekt serbest vuruş verilir:
 • tehlikeli bir şekilde oynuyor
 • herhangi bir temas kurulmadan rakibin ilerlemesini engeller
 • muhalefet etmekten, saldırgan, aşağılayıcı veya taciz edici dil ve/veya eylem(ler) kullanmaktan veya diğer sözlü suçlardan suçluysa
 • kalecinin topu elinden bırakmasına engel olur veya kaleci topu bırakma sürecindeyken topa tekme atar veya tekmelemeye teşebbüs eder
 • kaleci topa elleriyle dokunsa da dokunmasa da, topun (serbest vuruş veya kale vuruşu dahil) kuraldan kaçınmak için başı, göğsü, diziyle vb. ile kaleciye pas verilmesi için kasıtlı bir hile başlatırsa; Kaleci, kasıtlı numarayı başlatmaktan sorumluysa cezalandırılır.
 • Kurallarda belirtilmeyen, bir oyuncuya ihtar vermek veya oyundan ihraç etmek için oyunun durdurulduğu herhangi bir başka ihlalde bulunursa
Bir kaleci kendi ceza alanı içinde aşağıdaki ihlallerden herhangi birini yaparsa bir endirekt serbest vuruş verilir:
 • topu bırakmadan önce eli/koluyla altı saniyeden fazla kontrol eder
 • Topu bıraktıktan sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce eli/koluyla topa dokunursa
 • Aşağıdaki durumlardan sonra, kaleci topa açıkça tekme atmış veya topa vurmaya teşebbüs etmemişse, topa eliyle/koluyla dokunursa:
  • takım arkadaşı tarafından kasıtlı olarak kaleciye tekmelendiyse
  • bir takım arkadaşı tarafından yapılan bir taç atışından doğrudan almak
Bir kalecinin aşağıdaki durumlarda topu el(ler)iyle kontrol ettiği kabul edilir:
 • topun eller arasında veya el ile herhangi bir yüzey (örneğin yer, kendi vücudu) arasında veya ellerin veya kolların herhangi bir kısmı ile topun kaleciden geri sekmesi veya kalecinin kurtarış yapması durumu dışında
 • topu uzatılmış açık elde tutmak
 • yerde zıplatmak veya havaya fırlatmak
Topu el(ler)iyle kontrol eden bir rakip kaleciye meydan okuyamaz.

Tehlikeli bir şekilde oynamak​

Tehlikeli bir şekilde oynamak, topla oynamaya çalışırken birisini (oyuncunun kendisi dahil) sakatlamakla tehdit eden ve yakındaki bir rakibin sakatlanma korkusuyla topla oynamasını engellemeyi içeren herhangi bir eylemdir.
Rakip için tehlikeli olmaması koşuluyla makas veya bisiklet vuruşuna izin verilir.

Temas olmadan bir rakibin ilerlemesini engellemek​

Bir rakibin ilerlemesini engellemek, top herhangi bir oyuncunun oyun mesafesinde değilken rakibin yoluna engel olmak, blok yapmak, yavaşlatmak veya yön değiştirmeye zorlamak anlamına gelir.
Tüm oyuncuların oyun alanındaki konumlarını alma hakkı vardır; Bir rakibin yolunda olmak, bir rakibin yoluna girmekle aynı şey değildir.
Bir oyuncu, top oyun mesafesindeyse ve rakip kollarıyla veya gövdesiyle tutulmuyorsa, rakibi ile top arasında bir pozisyon alarak topu koruyabilir. Top oyun mesafesi içindeyse, oyuncuya bir rakip tarafından oldukça şarj edilebilir.

12 . 3 Disiplin cezası​

Hakemin, maç öncesi inceleme için oyun alanına girmesinden maç bittikten sonra oyun alanını terk etmesine kadar (penaltı noktasından yapılan vuruşlar dahil) disiplin cezası verme yetkisi vardır.
Maçın başlangıcında oyun alanına girmeden önce bir oyuncu veya takım görevlisi ihraç etme ihlali yaparsa, hakemin oyuncu veya takım görevlisinin maça katılmasını engelleme yetkisi vardır (bkz. Yasa 3.6); hakem başka herhangi bir suiistimali rapor edecektir.
Oyun alanı içinde veya dışında ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal işleyen bir oyuncu veya takım görevlisi, ihlale göre disiplin cezasına çarptırılır.
Sarı kart ihtarı, kırmızı kart ise oyundan atılmayı bildirir.
Sadece bir oyuncuya, yedek oyuncuya, değiştirilmiş oyuncuya veya takım görevlisine kırmızı veya sarı kart gösterilebilir.

OYUNCULAR, YEDEKLER VE YEDEK OYUNCULAR​

Kart göstermek için oyunun yeniden başlamasını geciktirmek​

Hakem bir oyuncuya ihtar vermeye veya oyuncuyu ihraç etmeye karar verdiğinde, kusurlu olmayan takım hızlı bir serbest vuruş kullanmadıkça, net bir gol atma şansına sahip olmadıkça ve hakem başlamamışsa, yaptırım uygulanana kadar oyun yeniden başlatılmamalıdır. disiplin yaptırım prosedürü. Yaptırım bir sonraki durdurmada uygulanır; eğer ihlal rakip takımın bariz bir gol atma şansını engelliyorsa, oyuncuya ihtar verilir; İhlal, umut vaat eden bir atağı engellediyse veya durdurduysa, oyuncuya ihtar verilmez.

avantaj​

Hakem, oyun durmuş olsaydı ihtar/ihraç verilebileceği bir ihlal için avantajı oynarsa, bu ihtar/ihraç, top oyun dışı kaldığında verilmelidir. Ancak, ihlal rakip takımın bariz bir gol atma şansını engelliyorsa, oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilir; İhlal, gelecek vaat eden bir atağı engellemek veya durdurmaksa, oyuncuya ihtar verilmez.
Açık bir gol şansı olmadıkça, ciddi faullü oyun, şiddetli hareket veya ikinci bir ihtar gerektiren ihlal içeren durumlarda avantaj uygulanmamalıdır. Hakem, top oyun dışı olduğunda oyuncuyu oyundan ihraç etmelidir, ancak oyuncu topla oynarsa veya bir rakibe meydan okur/müdahale ederse, hakem oyunu durdurur, oyuncuyu ihraç eder ve bir endirekt serbest vuruşla yeniden başlatır; oyuncu daha ciddi bir suç işledi.
Bir defans oyuncusu bir hücum oyuncusunu ceza sahası dışında tutmaya başlar ve ceza sahası içinde tutmaya devam ederse, hakem bir penaltı vuruşu vermelidir.

Dikkat gerektiren suçlar​

Bir oyuncu aşağıdaki durumlardan suçlu ise ihtar verilir:
 • oyunun yeniden başlamasını geciktirmek
 • söz veya eylemle muhalefet
 • Hakemin izni olmadan oyun alanına girmek, tekrar girmek veya kasıtlı olarak oyun alanını terk etmek
 • oyun hakem atışı, köşe vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı ile yeniden başlatıldığında gerekli mesafeye uymamak
 • sürekli suçlar (suçların belirli bir sayısı veya modeli 'sürekli' teşkil etmez)
 • sportmenlik dışı davranış
 • hakem inceleme alanına (RRA) girme
 • 'İnceleme' (TV ekranı) sinyalini aşırı derecede kullanmak
Yedek oyuncu veya değiştirilen oyuncu aşağıdaki durumlardan suçlu ise ihtar verilir:
 • oyunun yeniden başlamasını geciktirmek
 • söz veya eylemle muhalefet
 • Hakemin izni olmadan oyun alanına girmek veya tekrar girmek
 • sportmenlik dışı davranış
 • hakem inceleme alanına (RRA) girme
 • 'İnceleme' (TV ekranı) sinyalini aşırı derecede kullanmak
İki ayrı ihtar gerektiren ihlal yapıldığında (yakın mesafede bile olsa), bu ihlaller iki ihtarla sonuçlanmalıdır, örneğin bir oyuncunun oyun alanına gerekli izin olmadan girmesi ve dikkatsiz bir müdahalede bulunması veya gelecek vaat eden bir atağı faul/elle oynama ile durdurması , vesaire.

Sportmenlik dışı davranışlar için uyarılar​

Bir oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilmesi gereken farklı durumlar vardır, örneğin bir oyuncu:
 • Hakemi yanıltmaya çalışır, örneğin sakatlanmış taklidi yaparak veya faul yapılmış gibi davranarak (simülasyon)
 • oyun sırasında veya hakemin izni olmadan kaleci ile yer değiştirir (bkz. Kural 3)
 • pervasızca bir direkt serbest vuruş ihlali yaparsa
 • gelecek vaat eden bir atağı engellemek veya durdurmak için topu elle kullanırsa
 • Hakemin topla oynamaya teşebbüs olan bir ihlal için bir penaltı vuruşu verdiği durumlar dışında, gelecek vaat eden bir atağı engelleyen veya durduran herhangi bir başka ihlalde bulunursa
 • topla oynama girişimi olan bir ihlalle rakibin bariz gol atma şansını reddederse ve hakem bir penaltı vuruşu verirse
 • Gol atma girişiminde (bu girişimin başarılı olup olmadığına bakılmaksızın) veya başarısız bir golü engelleme girişiminde topa müdahale ederse
 • oyun alanında izinsiz işaretler yapar
 • çıkma izni verildikten sonra oyun alanını terk ederken topla oynarsa
 • oyuna saygısızlık gösteriyor
 • kaleci topa elleriyle dokunsa da dokunmasa da, topun (serbest vuruş veya kale vuruşu dahil) kuraldan kaçınmak için başı, göğsü, diziyle vb. ile kaleciye pas verilmesi için kasıtlı bir hile başlatırsa; Kasıtlı hileyi başlatmaktan sorumluysa kaleciye ihtar verilir.
 • oyun sırasında veya oyunun yeniden başlaması sırasında sözlü olarak rakibin dikkatini dağıtırsa

Gol kutlaması​

Oyuncular bir gol atıldığında kutlama yapabilirler, ancak kutlama aşırı olmamalıdır; koreografili kutlamalar teşvik edilmez ve aşırı zaman kaybına neden olmamalıdır.
Bir golü kutlamak için oyun alanını terk etmek ihtar gerektiren bir ihlal değildir ancak oyuncular mümkün olan en kısa sürede geri dönmelidir.
Bir oyuncuya aşağıdaki durumlarda, gol geçersiz olsa bile ihtar verilmelidir:
 • güvenlik ve/veya asayiş sorunlarına yol açacak şekilde çevre çitine tırmanmak ve/veya seyircilere yaklaşmak
 • kışkırtıcı, alaycı veya kışkırtıcı bir şekilde hareket etmek
 • bir maske veya benzeri bir şeyle başı veya yüzü kapatmak
 • gömleği çıkarmak veya gömlekle başı örtmek

Oyunun yeniden başlatılmasını geciktirme​

Hakemler, oyunun yeniden başlamasını geciktiren oyunculara şu şekilde ihtar vermelidir:
 • topu oyuna sokar gibi görünür ama aniden topu atması için bir takım arkadaşına bırakır.
 • değiştirildiğinde oyun alanını terk etmeyi geciktirmek
 • yeniden başlatmayı aşırı derecede geciktirmek
 • hakem oyunu durdurduktan sonra topa tekme atmak veya topu uzaklaştırmak veya kasıtlı olarak topa dokunarak çatışmayı kışkırtmak
 • tekrar almaya zorlamak için yanlış yerden serbest vuruş kullanmak

Gönderme suçları​

Aşağıdaki ihlallerden herhangi birini yapan bir oyuncu, yedek oyuncu veya değiştirilmiş oyuncu ihraç edilir:
 • Elle oynama ihlali yaparak rakip takımın golünü veya bariz gol atma şansını engellemek (kendi ceza sahası içindeki bir kaleci hariç)
 • Genel hareketi ihlal edenin kalesine doğru olan bir rakibin bir golü veya bariz bir gol atma fırsatını serbest vuruşla cezalandırılabilecek bir ihlalle engellemesi (aşağıda ana hatları belirtilmedikçe)
 • ciddi faul oyunu
 • birini ısırmak veya tükürmek
 • şiddet içeren davranış
 • saldırgan, aşağılayıcı veya taciz edici dil ve/veya eylem(ler) kullanmak
 • aynı maçta ikinci bir ihtar almak
 • video ameliyathaneye girme (VOR)
Oyundan ihraç edilen bir oyuncu, yedek oyuncu veya değiştirilmiş oyuncu, oyun alanı ve teknik alan çevresini terk etmelidir.

Bir golü veya bariz bir gol atma fırsatını engellemek (DOGSO)

Bir oyuncunun kendi ceza alanı içinde rakibine karşı bariz bir gol atma şansını engelleyen bir ihlal yaptığı ve hakemin bir penaltı vuruşu verdiği durumlarda, ihlal topla oynamaya teşebbüs ise, ihlal eden oyuncuya ihtar verilir; diğer tüm durumlarda (örneğin tutma, çekme, itme, topla oynama imkanının olmaması vb.) kusurlu oyuncu oyundan ihraç edilmelidir.
Bir oyuncunun elle oynama ihlali ile rakip takımın golünü veya bariz gol atma şansını engellemesi durumunda, ihlal nerede gerçekleşirse gerçekleşsin oyuncu oyundan ihraç edilir.
(kendi ceza sahası içindeki bir kaleci hariç).
Hakemin gerekli izni olmadan oyun alanına giren ve oyuna veya rakibe müdahale eden ve rakip takımın golünü veya bariz gol atma şansını engelleyen bir oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu, yedek oyuncu veya değiştirilmiş oyuncu, ihraç etmekten suçludur. suç dışı.
Aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
 • hücum ve gol arasındaki mesafe
 • oyunun genel yönü
 • Topu tutma veya topun kontrolünü ele geçirme olasılığı
 • savunucuların konumu ve sayısı

Ciddi faul oyunu​

Bir rakibin güvenliğini tehlikeye atan veya aşırı güç veya gaddarlık kullanan bir müdahale veya meydan okuma, ciddi faullü oyun olarak cezalandırılmalıdır.
Top için mücadele ederken bir veya iki bacağını kullanarak önden, yandan veya arkadan rakibine aşırı güç kullanarak saldıran veya rakibinin güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir oyuncu ciddi faullü oyundan suçludur.

Şiddet içeren davranış​

Şiddet içeren davranış, bir oyuncunun top için mücadele etmediği sırada rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya herhangi bir kişiye karşı temas kurulup kurulmadığına bakılmaksızın aşırı güç veya gaddarlık kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesidir. .
Buna ek olarak, top için mücadele etmediğinde, kasıtlı olarak rakibinin veya başka bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla vuran bir oyuncu, kullanılan kuvvet önemsiz olmadığı sürece şiddetli davranıştan suçludur.

TAKIM GÖREVLİLERİ​

Bir ihlalin işlenmesi ve suçlunun tespit edilememesi durumunda, teknik alanda bulunan kıdemli takım koçu yaptırımı alacaktır.

Uyarı​

Aşağıdaki ihlaller genellikle bir uyarı ile sonuçlanmalıdır; tekrarlanan veya bariz ihlaller bir ihtar veya ihraçla sonuçlanmalıdır:
 • oyun alanına saygılı/çatışmasız bir şekilde girmek
 • Bir maç görevlisi ile işbirliği yapmamak, örneğin bir yardımcı hakemin veya dördüncü hakemin talimatını/talebini dikkate almamak
 • bir kararla ilgili küçük/düşük düzeyli anlaşmazlık (söz veya eylemle)
 • ara sıra başka bir suç işlemeden teknik alanın sınırlarını terk etmek

Dikkat​

Dikkat suçları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
 • takımlarının teknik alanının sınırlarına açıkça/ısrarla saygı göstermemek
 • takımları tarafından oyunun yeniden başlatılmasını geciktirmek
 • kasıtlı olarak rakip takımın teknik alanına girmek (çatışmasız)
 • aşağıdakiler dahil olmak üzere söz veya eylem yoluyla muhalefet:
  • içecek şişelerini veya diğer nesneleri fırlatmak/tekmelemek
  • maç görevlilerine karşı açık bir saygısızlık gösteren eylem(ler) örneğin alaycı alkışlama
 • hakem inceleme alanına (RRA) girme
 • kırmızı veya sarı kart için aşırı/ısrarlı bir şekilde el hareketi
 • VAR "incelemesi" için "TV sinyali"ni aşırı derecede gösteriyor
 • kışkırtıcı veya kışkırtıcı bir şekilde hareket etmek
 • kalıcı kabul edilemez davranış (tekrarlanan uyarı suçları dahil)
 • oyuna saygısızlık gösteriyor

uğurlama​

Gönderme suçları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
 • Rakip takımın oyunun yeniden başlamasını geciktirmek, örneğin topu tutmak, topu tekmelemek, bir oyuncunun hareketini engellemek
 • teknik alanı kasten terk etmek:
  • Bir maç görevlisine karşı muhalefet göstermek veya itiraz etmek
  • kışkırtıcı veya kışkırtıcı bir şekilde hareket etmek
 • rakip teknik alana agresif veya çatışmacı bir şekilde girmek
 • oyun alanına kasıtlı olarak bir nesne fırlatmak/tekmelemek
 • oyun alanına girerken:
  • bir maç görevlisiyle yüzleşmek (devre arası ve maçın tamamı dahil)
  • oyuna, rakip oyuncuya veya maç görevlisine müdahale etmek
 • video ameliyathaneye girme (VOR)
 • rakip oyuncuya, yedek oyuncuya, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya başka herhangi bir kişiye (örneğin top toplayıcı erkek/kız, güvenlik veya müsabaka görevlisi vb.) karşı fiziksel veya saldırgan davranış (tükürme veya ısırma dahil)
 • aynı maçta ikinci bir ihtar almak
 • saldırgan, aşağılayıcı veya taciz edici dil ve/veya eylem(ler) kullanmak
 • yetkisiz elektronik veya iletişim ekipmanı kullanmak ve/veya elektronik veya iletişim ekipmanı kullanımı sonucunda uygunsuz davranışlarda bulunmak
 • şiddet içeren davranış

Bir nesnenin (veya topun) fırlatıldığı suçlar​

Her durumda, hakem uygun disiplin cezasını verir:
 • pervasız - sportmenlik dışı davranış için suçluyu uyarın
 • aşırı güç kullanmak - suçluyu şiddetli davranıştan dolayı gönderin

12 . 4 Fauller ve hatalı davranıştan sonra oyunun yeniden başlatılması​

Top oyun dışı ise, oyun bir önceki karara göre yeniden başlatılır. Top oyundaysa ve bir oyuncu oyun alanı içinde aşağıdakilere karşı fiziksel bir ihlal yaparsa:
 • bir rakip – bir endirekt veya direkt serbest vuruş veya penaltı vuruşu
 • takım arkadaşı, yedek oyuncu, değiştirilmiş veya ihraç edilmiş oyuncu, takım görevlisi veya maç görevlisi – direkt serbest vuruş veya penaltı vuruşu
Tüm sözlü ihlaller endirekt serbest vuruşla cezalandırılır.
Hakem, bir oyuncunun oyun alanı içinde veya dışında bir dış etkene karşı yaptığı bir ihlal nedeniyle oyunu durdurursa, oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır. dolaylıhakemin izni olmadan oyun alanını terk edenlere serbest vuruş verilir;endirekt serbest vuruş, oyuncunun oyun alanını terk ettiği sınır çizgisindeki noktadan kullanılır.
Eğer, top oyundayken:
 • bir oyuncunun oyun alanı dışında bir maç görevlisine veya rakip oyuncuya, yedek oyuncuya, değiştirilmiş oyuncuya veya ihraç edilen oyuncuya veya takım görevlisine karşı bir suç işlemesi veya
 • bir yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş oyuncu veya takım görevlisi, oyun alanı dışında bir rakip oyuncuya veya maç görevlisine karşı ihlalde bulunursa veya bunlara müdahale ederse,
oyun, ihlalin/müdahalenin meydana geldiği en yakın sınır çizgisinden bir serbest vuruşla yeniden başlatılır; direkt serbest vuruş ihlalleri için, ihlal edenin ceza alanı içindeyse bir penaltı vuruşu verilir.
Bir oyuncu tarafından oyun alanı dışında kendi takımının bir oyuncusuna, yedeğine, değiştirilmiş oyuncusuna veya takım görevlisine karşı bir ihlal yapılırsa, ihlalin meydana geldiği yere en yakın sınır çizgisinden bir endirekt serbest vuruşla oyun yeniden başlatılır.
Bir oyuncu elinde tuttuğu bir cisimle (ayakkabı, tekmelik vb.) topa temas ederse, oyun bir direkt serbest vuruş (veya penaltı vuruşu) ile yeniden başlatılır.
Oyun alanı içinde veya dışında bulunan bir oyuncu, rakip oyuncuya (maç topu dışında) bir cisim atar veya tekmelerse veya yedek oyuncuya, değiştirilen oyuncuya veya oyundan ihraç edilene (top dahil) bir cisim atar veya tekmelerse oyuncu, takım görevlisi veya maç görevlisi veya maç topu, nesnenin kişiye veya topa çarptığı veya çarpmış olabileceği yerden bir direkt serbest vuruşla oyun yeniden başlatılır. Bu pozisyon oyun alanı dışındaysa, sınır çizgisi üzerindeki en yakın noktadan serbest vuruş kullanılır; ihlal edenin ceza alanı içindeyse bir penaltı vuruşu verilir.
Bir yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş oyuncu, geçici olarak oyun sahasının dışında kalan oyuncu veya takım görevlisi oyun alanına bir cisim atar veya tekmelerse ve bu cisim oyunu, rakibi veya maç görevlisini engellerse, oyun doğrudan serbest atışla yeniden başlatılır. Cismin oyunu engellediği veya rakibe, maç görevlisine veya topa vurduğu veya vurmuş olabileceği yere tekme (veya penaltı vuruşu).
 

yilmaz27

Ne Mutlu Türküm Diyene
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

KURAL 13 SERBEST VURUŞLAR​

13 . 1 serbest vuruş türleri​

Direkt ve endirekt serbest vuruşlar, bir oyuncu, yedek oyuncu, değiştirilmiş veya ihraç edilmiş oyuncu veya ihlalden suçlu bulunan takım görevlisi için rakip takım lehine verilir.

Dolaylı serbest vuruş sinyali​

Hakem, kolunu başının üzerine kaldırarak bir endirekt serbest vuruş belirtir; bu sinyal, vuruş yapılana ve top başka bir oyuncuya temas edene, oyun dışına çıkana veya doğrudan bir golün atılamayacağı netleşene kadar korunur.
Hakem vuruşun endirekt olduğunu işaret etmezse ve top doğrudan kaleye atılırsa, endirekt serbest vuruş tekrarlanmalıdır.

top kaleye girer​

 • Eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan rakibin kalesine yapılırsa, bir gol kararı verilir.
 • bir endirekt serbest vuruş doğrudan rakibin kalesine yapılırsa, bir kale vuruşu verilir
 • Direkt veya endirekt bir serbest vuruş doğrudan takımın kendi kalesine yapılırsa, bir köşe vuruşu verilir.

13 . 2 Prosedür​

Aşağıdakiler dışında tüm serbest vuruşlar ihlalin yapıldığı yerden kullanılır:
 • Hücum takımına, rakibin kale alanı içindeki bir ihlal için endirekt serbest vuruşlar, kale çizgisine paralel uzanan kale alanı çizgisinin en yakın noktasından kullanılır.
 • savunan takıma kendi kale alanında serbest vuruşlar, o alanın herhangi bir yerinden kullanılabilir.
 • Bir oyuncunun izinsiz olarak oyun alanına girmesi, tekrar girmesi veya oyun alanından ayrılmasıyla ilgili ihlallerde serbest vuruşlar, oyun durduğunda topun bulunduğu yerden kullanılır. Ancak, bir oyuncu oyun alanı dışında bir ihlal yaparsa, ihlalin meydana geldiği yere en yakın sınır çizgisinden bir serbest vuruşla oyun yeniden başlatılır; Direkt serbest vuruş ihlalleri için, ihlal edenin ceza alanı içindeyse bir penaltı vuruşu verilir.
 • Kanunun başka bir pozisyon belirlediği durumlarda (bkz. Kanun 3, 11, 12)
top:
 • sabit olmalı ve vuruşu yapan oyuncu, başka bir oyuncuya temas edene kadar topa tekrar dokunmamalıdır.
 • Vurulduğunda ve açıkça hareket ettiğinde oyundadır
Top oyuna girene kadar tüm rakipler:
 • kale direkleri arasında kendi kale çizgileri üzerinde olmadıkça toptan en az 9,15 m (10 yarda)
 • rakip ceza sahası içinden serbest vuruşlar için ceza sahası dışında
Üç veya daha fazla savunan takım oyuncusunun bir 'duvar' oluşturduğu durumlarda, hücum yapan tüm takım oyuncuları, top oyuna girene kadar 'duvardan' en az 1 m (1 yarda) uzakta durmalıdır.
Topu bir ayakla veya her iki ayakla aynı anda kaldırarak serbest vuruş kullanılabilir.
Rakiplerin kafasını karıştırmak için serbest vuruş kullanacakmış gibi davranmaya futbolun bir parçası olarak izin verilir.
Bir oyuncu, doğru bir şekilde serbest vuruş kullanırken, dikkatsiz veya düşüncesiz bir şekilde veya aşırı güç kullanmadan, topla tekrar oynamak için kasıtlı olarak rakibine topa vurursa, hakem oyunun devam etmesine izin verir.

13 . 3 Suçlar ve yaptırımlar​

Serbest vuruş kullanılırken, rakip oyuncu topa gereken mesafeden daha yakınsa, avantaj uygulanamıyorsa vuruş tekrarlanır; ancak bir oyuncu hızlı bir şekilde serbest vuruş kullanırsa ve toptan 9,15 m'den (10 yarda) daha yakın olan bir rakip topu durdurursa, hakem oyunun devam etmesine izin verir. Ancak, bir serbest vuruşun hızlı bir şekilde kullanılmasını kasten engelleyen bir rakibe, oyunun yeniden başlamasını geciktirdiği için ihtar verilmelidir.
Bir serbest vuruş kullanıldığında, hücum takımı oyuncusu üç veya daha fazla savunma takımı oyuncusu tarafından oluşturulan bir "duvardan" 1 m'den (1 yarda) uzaktaysa, bir endirekt serbest vuruş verilir.
Savunan takım tarafından kendi ceza alanı içinde bir serbest vuruş kullanıldığında, herhangi bir rakip takımın oyundan çıkmak için zamanları olmadığı için ceza alanı içinde olması durumunda, hakem oyunun devam etmesine izin verir. Serbest vuruş kullanıldığında ceza alanı içinde bulunan veya top oyuna girmeden önce ceza alanına giren bir rakip, top oyuna girmeden topa dokunur veya topa meydan okursa, serbest vuruş tekrarlanır.
Top oyuna girdikten sonra, vuruşu yapan oyuncu topa başka bir oyuncu dokunmadan önce tekrar dokunursa, bir endirekt serbest vuruş verilir; Vuruşu yapan oyuncu elle oynama ihlali yaparsa:
 • direkt serbest vuruş verilir
 • İhlal, vuruşu yapan oyuncunun ceza alanı içinde gerçekleşmişse bir penaltı vuruşu verilir, ancak vuruşu yapan kaleci değilse, bu durumda bir endirekt serbest vuruş verilir.

KURAL 14
PENALTI VURUŞU​

giriiş​

Bir oyuncu, Kural 12 ve 13'te belirtilen oyunun bir parçası olarak kendi ceza alanı içinde veya saha dışında bir direkt serbest vuruş ihlali yaparsa, bir penaltı vuruşu verilir.
Bir penaltı vuruşundan doğrudan bir gol atılabilir.

14 . 1 Prosedür​

Top penaltı noktasında sabit olmalı ve kale direkleri, üst direk ve kale ağı hareket etmemelidir.
Penaltı vuruşunu yapacak oyuncu açıkça tanımlanmalıdır.
Savunma yapan kaleci, topa vurulana kadar kale direkleri arasında, kale direklerine, üst direğe veya kale ağına dokunmadan, yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük olarak kale çizgisinde kalmalıdır.
Vuruşu yapan ve kaleci dışındaki oyuncular:
 • penaltı noktasından en az 9,15 m (10 yarda)
 • penaltı noktasının arkasında
 • oyun alanı içinde
 • ceza sahası dışında
Oyuncular bu Kurala göre pozisyonlarını aldıktan sonra, hakem penaltı vuruşunun yapılması için işaret verir.
Penaltı vuruşunu yapan oyuncu topa ileri doğru vurmalıdır; topun ileri doğru hareket etmesi koşuluyla geriye eğilmeye izin verilir.
Topa vurulduğunda, savunan kalecinin en azından bir ayağının bir kısmı temas halinde olmalıdır,doğrultusunda,veya arkasında,gol çizgisi
Topa vurulduğunda ve net bir şekilde hareket ettiğinde oyundadır.
Vuruşu yapan oyuncu, başka bir oyuncuya temas edene kadar topla tekrar oynamamalıdır.
Penaltı vuruşu, topun hareketi durduğunda, oyun dışına çıktığında veya herhangi bir ihlal için hakem oyunu durdurduğunda tamamlanmış olur.
Maçın her yarısının veya uzatma süresinin sonunda bir penaltı vuruşu yapılması ve tamamlanması için ek süre verilir. Uzatma süresi verildiğinde, vuruş yapıldıktan sonra topun hareketi durduğunda, oyun dışına çıktığında, savunma yapan kaleci dışında herhangi bir oyuncu (vuruşu atan oyuncu dahil) tarafından oynandığında veya hakem durduğunda penaltı vuruşu tamamlanmış olur. vurucunun veya vuruşu yapan takımın bir hücumu için oynamak. Savunma yapan bir takım oyuncusu (kaleci dahil) bir ihlal yaparsa ve ceza kaçarsa/kurtarılırsa, ceza tekrarlanır.

14 . 2 Suçlar ve yaptırımlar​

Hakem penaltı vuruşu yapılması için işaret verdiğinde, vuruş yapılmalıdır; atılmazsa, hakem tekrar vuruşun yapılması için işaret vermeden önce disiplin cezası verebilir.
Top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri gerçekleşirse:
 • penaltı vuruşunu yapan oyuncu veya bir takım arkadaşı ihlal ederse:
  • top kaleye girerse vuruş tekrarlanır
  • top kaleye girmezse hakem oyunu durdurur ve endirekt serbest vuruşla tekrar başlatır
   Gol atılsa da atılmasa da oyunun endirekt serbest vuruşla durdurulacağı ve yeniden başlatılacağı aşağıdaki durumlar hariç:
  • penaltı vuruşu geriye doğru yapılır
  • belirlenen vurucunun bir takım arkadaşı vuruşu kullanır; hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir
  • Vuruşu yapan oyuncu koşuyu tamamladıktan sonra topa vuruyormuş numarası yapmak (hızlı koşuda yanıltmaya izin verilir); hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir
 • kaleci ihlal ediyor:
  • top kaleye girerse gol kararı verilir
  • top kaleye ıskalarsa veya üst direğe veya kale direğinden/direklerinden geri dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali vuruşu yapan oyuncuyu açıkça etkilediyse tekrar yapılır.
  • topun kaleye girmesi kaleci tarafından engellenirse vuruş tekrarlanır
  • Kalecinin ihlali vuruşun tekrarlanmasına neden olursa, kaleci oyundaki ilk ihlal için uyarılır ve oyundaki sonraki ihlal(ler) için ihtar verilir.




 • kalecinin takım arkadaşı ihlal ederse:
  • top kaleye girerse gol kararı verilir
  • top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır
 • Her iki takımın bir oyuncusu ihlalde bulunursa, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal işlemediği sürece (örneğin, 'yasa dışı' yanıltma) vuruş tekrarlanır.
 • hem kaleci hem de vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa, vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve savunma takımı lehine bir endirekt serbest vuruşla oyun yeniden başlar.
Penaltı vuruşu yapıldıktan sonra:
 • Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa tekrar dokunursa:
  • bir endirekt serbest vuruş (veya bir hentbol ihlali için direkt serbest vuruş) verilir
 • topa ileri doğru hareket ederken dışarıdan bir etken dokunursa:
  • top kaleye girmediği ve müdahale kalecinin veya savunma oyuncusunun topla oynamasını engellemediği sürece vuruş tekrarlanır, bu durumda top kaleye girerse (topa temas edilmiş olsa bile) gol verilir. ) müdahale hücum eden takım tarafından yapılmadıysa.
 • top, kaleciden, üst direkten veya kale direklerinden oyun alanına geri döner ve ardından bir dış etken tarafından topa dokunulursa:
  • hakem oyunu durdurur
  • Oyun, topun dış etkene temas ettiği yerden hakem atışı ile yeniden başlatılır.

14 . 3 Özet tablosu​

PENALTI VURUŞUNUN SONUCU
AmaçGol yok
Saldıran oyuncu tarafından tecavüzPenaltı tekrarlandıendirekt serbest vuruş
Savunma oyuncusu tarafından tecavüzAmaçPenaltı tekrarlandı
Savunan ve saldıran oyuncu tarafından tecavüzPenaltı tekrarlandıPenaltı tekrarlandı
kaleci tarafından hücumAmaçKaydedilmedi: penaltı tekrar kullanılmaz (vuruşu yapan oyuncu açıkça etkilenmedikçe)
Kurtuldu: penaltı tekrarlanır ve kaleciye ihtar verilir; başka suç(lar) için ihtar
Kaleci ve şutör aynı anda hücuma geçtiEndirekt serbest vuruş ve vurucuya ihtarEndirekt serbest vuruş ve vurucuya ihtar
Top geriye doğru atıldıendirekt serbest vuruşendirekt serbest vuruş
'Yasadışı' yanıltmaEndirekt serbest vuruş ve vurucuya ihtarEndirekt serbest vuruş ve vurucuya ihtar
yanlış vurucuEndirekt serbest vuruş ve yanlış vurucuya ihtarEndirekt serbest vuruş ve yanlış vurucuya ihtar

KURAL 15 TAÇ ATIŞI​

giriiş​

Topun tamamı yerden veya havadan taç çizgisini geçtiğinde, topa en son dokunan oyuncunun rakiplerine taç atışı verilir.
Taç atışından doğrudan gol atılamaz:
 • top rakibin kalesine girerse – kale vuruşu verilir
 • top atıcının kalesine girerse - bir köşe vuruşu verilir

15 . 1 Prosedür​

Topu atarken, atıcı şunları yapmalıdır:
 • oyun alanına dönük durmak
 • her ayağın bir kısmı taç çizgisinde veya taç çizgisinin dışında yerde olmalıdır
 • topu oyun alanını terk ettiği noktadan iki elinizle arkadan ve başın üzerinden atın
Tüm rakipler taç atışının kullanılacağı taç çizgisindeki noktadan en az 2 m (2 yarda) uzakta durmalıdır.
Top oyun alanına girdiğinde oyundadır. Top girmeden önce yere değerse, taç atışı aynı takım tarafından aynı yerden tekrar kullanılır. Taç atışının doğru yapılmaması durumunda rakip takım tarafından tekrar kullanılır.
Eğer bir oyuncu taç atışını doğru bir şekilde kullanırken, dikkatsiz veya düşüncesiz bir şekilde veya aşırı güç kullanmadan topla tekrar oynamak için kasıtlı olarak topu rakibine atarsa, hakem oyunun devam etmesine izin verir.
Atıcı, başka bir oyuncuya temas edene kadar topa tekrar dokunmamalıdır.

15 . 2 Suçlar ve yaptırımlar​

Top oyuna girdikten sonra, atıcı başka bir oyuncuya dokunmadan topa tekrar dokunursa, bir endirekt serbest vuruş verilir; atıcı bir hentbol ihlali yaparsa:
 • direkt serbest vuruş verilir
 • İhlal, atıcının ceza alanı içinde gerçekleşmişse bir penaltı vuruşu verilir, ancak top savunma yapan takımın kalecisi tarafından elle tutulmadıysa, bu durumda bir endirekt serbest vuruş verilir.
Haksız yere atıcının dikkatini dağıtan veya engelleyen bir rakip oyuncuya (taç atışının yapılacağı yere 2 m'den (2 yarda) daha fazla yaklaşmak dahil) sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilir ve eğer taç atışı kullanılmışsa, endirekt serbest vuruş verilir.
Diğer herhangi bir ihlal için, taç atışını rakip takımın bir oyuncusu kullanır.

KURAL 16 KALE VURUŞU​

giriiş​

Topun tamamı, en son hücum eden takımın bir oyuncusuna dokunarak yerden veya havadan kale çizgisini geçtiğinde ve gol atılmadığında bir kale vuruşu verilir.
Doğrudan bir kale vuruşundan gol atılabilir, ancak yalnızca rakip takıma karşı; top doğrudan vuruşu yapan oyuncunun kalesine girerse, rakip takım lehine bir köşe vuruşu verilir.

16 . 1 Prosedür​

 • Top sabit olmalı ve savunma takımının bir oyuncusu tarafından kale alanı içindeki herhangi bir noktadan vurulmalıdır.
 • Topa vurulduğunda ve açıkça hareket ettiğinde oyundadır
 • Top oyuna girene kadar rakipler ceza sahası dışında olmalıdır.
 
Top