Dinen Fiziksel Yasalar

Suskun

V.I.P
V.I.P
Dinen Fiziksel Yasalar​

Fiziksel yasa ne demektir?
Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır

Fiziksel yasaların özellikleri nelerdir?
Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler

Fiziksel yasalara örnekler
Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb konular fiziksel yasalarla ilgilidir Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır” gibi yasalar fiziksel yasalardır

Evrende meydana gelen hangi olaylar fiziksel yasaların sonucudur?
Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur

Fiziksel yasaların yararları nelerdir?
Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar Kur'an'da geçen "Allah, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı" (Bakara suresi, 22) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar Ayrıca fiziksel yasalar dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırır

Fiziksel yasalarla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır
"Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir" (Şura 32)
"Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır" (Furkan 62)
"Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir" (Rahman suresi 5 ayet)
Fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir
Evrendeki fiziksel yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir Fiziksel yasaları bilmek, çevremizde meydana gelen olayları anlamlandırmamıza katkı sağlar

(Anlatım: Osman Ay)​
 
Top