Yansıma Nedir, Yansıma Kanunları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Yansıma

Yansıma, homojen bir ortam içerisinde ışık ışınlarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön ve doğrultu değiştirip geldiği ortama geri dönmesi olayına denir. Yansımanın genel örnekleri ışık, ses ve su dalgalarıdır. Düzlem aynalarda yansıma, saydam ortamda hareket eden ışığın herhangi bir yüzeye çarpıp geri dönmesi olayıdır. Yansıma olayında ışığın hızı, frekansı, rengi yani hiçbir özelliği değişmez. Sadece hareket yönü değişir.

Yansıma tam yansıma,düzgün yansıma ve dağınık yansıma olmak üzere üçe ayrılır.

VlsaWXI.png

Kürelerin görüntüsü hem yere hem de birbirlerine yansır.
Düzgün ve Dağınık Yansıma

Düzgün Yansıma
Işınların geldiği yüzey düzgün olursa, bu yüzeyin her noktasında normaller birbirine paraleldir. Şekildeki gibi gelen ışınların gelme açıları birbirine yansıma açıları da birbirine eşit olur.

YcM9l5S.gif


Dağınık Yansıma
Eğer yüzey düzgün değilse, yüzeyin bütün noktalarındaki normaller farklıdır. Yüzeye paralel gelen ışınların gelme açıları yansıma açılarına eşit olmaz. Bu yansımaya dağınık yansıma denir.
89w6GCu.gif


Yansıma Kanunları

  • Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur.
  • Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir.
  • Normal doğrultusunda gelen ışınlar, geldikleri doğrultuda geri yansırlar.
  • Bir düzlem aynaya gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açının yarısı gelme açısına veya yansıma açısına eştir.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
YANSIMA

Işık ışınlarının bir yüzeye çarparak geri dönmesine yansıma denir.Işığın yansıması yüzeyin rengine ve cinsine bağlıdır.Açık rekn olan yüzeylerden ışık çok yansır.Koyu renk yüzeylerden az yansır.

Düzgün Yansıma: Düzgün ve parlak bir yüzeye çarpan ışık ışınları birbirine paralel olarak yansır.Buna düzgün yansıma denir.Ayna metal yüzeyler durgun ve temiz sular ışığı düzgün yansıtır.
YcM9l5S.gif


Dağınık Yansıma: Işık ışınları mat ve pürüzlü bir yüzeye çarptığında her tarafa doğru yansır.Paralellik görülmez.Bu yansımaya dağınık yansıma denir.Duvar pürüzlü tahtalar kumaş ışığı dağınık yansıtır.
89w6GCu.gif


Gözümüz parlak yüzeylere uzun süre bakamaz.Yolların asfalt kaplanması rengin ışığı yutması için pürüzlü olması da kaymayı önlemek içindir.

YANSIMA KANUNLARI:


1. Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlem içindedir.
2. Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
3. Normal doğrultusunda gelen ışınlar(ışın yüzeye dik gelirse) geldiği doğrultu üzerinde geri döner.

UYARI: Işığı düzgün yansıtan cisimler parlak görünürIşığı dağınık yansıtan cisimler mat görünür.

AYNALAR ve KULLANIM ALANLARI

Düz Aynalar:
İlk düz aynalar metal yüzeylerin parlatılmasıyla elde edilmiştir.Daha sonra cam levhaların arkaları civa amalgamları sürülerek yapılmıştır.Günümüzdeki aynalar ise cam levhaların bir yüzüne ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak yapılır.
Evlerimizde kullandığımız aynalar düz aynadır.Denizaltı gemilerinde su yüzeyini görmek için kullanılan periskoplarda da düz ayna kullanılır.

Düz aynaya gelen ışınlar yansıma kurallarına göre yansır.

Düz Aynalarda Görüntü Oluşumu:

1. Nokta Şeklindeki Cisimlerin Görüntüsü:

- Bir noktanın aynaya olan dik uzaklığı görüntüsünün aynaya olan dik uzaklığına eşittir.
- Nokta aynanın önünde görüntü aynanın arkasındadır.
- Nokta ile görüntüsü aynı doğru üzerindedir.

2. Noktasal Olmayan Cisimlerin Görüntüsü:

Düz Aynaların Kullanım Alanları:
* Makyaj aynalarında
* Periskoplarda
* Otomobillerde arka ve yan aynalarda
* Tepegözlerde KULLANILIR.

Periskoplar denizaltılarda ve tanklarda kullanılır.Gözlemcinin çevreyi farklı yönlerde görmesini sağlayan bir araçtır.

Hasta taşıyan araçların önünde AMBULANS yazısı ters olarak yazılır.Önde giden sürücüler bu yazıyı araçlarının aynalarından düzgün yazılmış biçimde görür.

Küresel Aynalar:

Düz aynaların dışında başka aynalar da vardır.Yansıtıcı yüzeyi küre şeklinde olan aynalara küresel aynalar denir. İki çeşit küresel ayna vardır.

1. Çukur aynalar
2. Tümsek aynalar


F: Odak Noktası ( Ayna yarıçapının orta noktası )
M: Merkez ( Aynanın kesildiği kürenin merkezi )
T: Tepe noktası ( Asal eksenin aynayı kestiği nokta )
Asal Eksen: Aynanın tam ortasından geçen doğru parçasıdır.
Gerçek Görüntü: Bir ekran üzerine alınabilen görüntüdür. Gerçek görüntüler ters olarak oluşur.

Zahiri (sanal) Görüntü: Bir ekran üzerine alınamayan görüntüdür.Görüntü yansıyan ışınların uzantısından oluşur.Zahiri görüntü sanal görüntü görünen görüntü gibi adlarla anılır.

1. ÇUKUR AYNALAR: Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalardır.Konkav ayna da denir.Çukur aynaya paralel olarak gelen bir ışık demeti bir noktada toplanacak şekilde yansır.

PcAAbZP.png


Çukur Aynada Görüntü Özellikleri

1. Cisim merkezin dışında ise:
DKXMXOt.png


2. Cisim merkezde ise:
2meZfxg.png


3. Cisim merkezle odak arasında ise:
AMOyTDW.png


4. Cisim odakta ise:
EsQn2ND.png


5. Cisim F ile T arasında ise:
4s6jkYD.png


Aynada görüntü aynanın önünde oluşuyorsa gerçek aynanın arkasında oluşuyorsa zahiri (sanal) olarak adlandırılır.

Çukur aynalarda görüntünün özellikleri cismin aynaya olan uzaklığına bağlıdır.

Çukur Aynaların Kullanım Alanları:

*Araba farlarında
*Dişçi ve makyaj aynalarında
*El fenerlerinde
*Teleskoplarda (gökyüzünü gözlemek için)

2. TÜMSEK AYNALAR: Yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalardır.
Tümsek aynalarda asal eksene paralel gelen ışınların uzantıları odaktan geçer.(Aşağıdaki şekilde olduğu gibi)

Tümsek aynaların kendine gelen ışınları dağıtma özelliği vardır.
Tümsek aynaya odak doğrultusunda gelen ışınlar asal eksene paralel yansır.
(Aşağıdaki şekildeki gibi)

Tümsek Aynada Görüntü Özellikleri:

Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve görüntünün boyu uzar.

9Cs3yY4.png


Tümsek Aynaların Kullanım Alanları:

*Otomobillerdeki dikiz aynaları
*Yollardaki kavşaklarda görüşü genişletmek için
*Büyük alışveriş merkezlerinde

Işığı günlük hayatta pek çok yerde kullanırız.Ama fazla ve gereksiz ışıklandırma yaparak görüntü kirliliğinden kaçınmamız gerekir.Mekanları aydınlatırkenışığı doğru kullanmalıyız.
 
Top