8. Sınıf Yansıma, Öteleme, Dönme Soru Çözümleri - Çalışma Kitabı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
8. Sınıf Öğrenci çalışma kitabı, sayfa 2, 3, 4, 5. sayfalardaki Yansıma, Öteleme ve Dönme konulu sorular ve cevapları.

2015-2016 eğitim öğretim yılı Pazartesi gün başlıyor. 8. sınıfların matematik çalışma kitabındaki ilk bölümün cevapları bizden olsun...

Yansıma, Öteleme ve Dönme

1-) P köşesinin koordinatları (3,-5) olan
SJ4bMTX.png
'nin y eksenine göre yansıması olan
8ouBadw.png
nin P' noktasının koordinatlarını bulunuz.

Çözüm: P'(-3,-5)


2-)
Koordinat düzleminde A(-2,9) noktası orijin etrafında 270° döndürüldüğünde hangi noktaya karşılık gelir?

Çözüm: (-2,-9)


3-)
G köşesinin koordinatları G(-8,9) olan EFGH yamuğunun orijin etrafında 360° döndürülmesi ile elde edilen E'F'G'H' yamuğunun G' köşesinin koordinatlarını bulunuz.

Çözüm: Orijin etrafında 360° 'lik dönmelerde şekillerin koordinatları değişmediğinden G'(-8,9) olur.


4-)
Koordinat düzleminde çizilen bir
74mbgr5.png
'nin bir orijin etrafında 180° döndürülmesi ile
i9IAokO.png
elde ediliyor.
i9IAokO.png
'nin köşe noktalarının koordinatları A'(-4,-1), B'(-1 ,-2) ve C'(-5,-3) olduğuna göre
74mbgr5.png
'nin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.

Çözüm: A(4,1), B(1,2), C(5,3)


5-)
Aşağıda verilen
74mbgr5.png
'nin x eksenine göre art arda 2 defa yansıması alınırsa
i9IAokO.png
'nin elde ediliyor.
74mbgr5.png
ile
i9IAokO.png
'nin arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Çözüm: Üçgenler çakışıktır.
je3nmGl.png


6-)
Önce x eksenine sonra y eksenine göre yansıması alınan KLM üçgeninin görüntüsünün köşe noktalarının koordinatları K"(-3,1), L"(-1,2), M"(-4,2) olduğuna göre, KLM üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.

Çözüm: K(3,-1), L(1,-2), M(4,-2)


7-)
Şekilde verilen
74mbgr5.png
'nin orijin etrafında 180° döndürülmüş halini koordinat düzleminde çiziniz.

Çözüm:
61PUIpl.png


8-)
Yanda verilen beşgen saat yönünde orijin etrafında 90° döndürülüyor. Elde edilen görüntüyü x = -1 doğrusuna göre yansıtarak, x eksenine göre paralel 2 br sola ötelenmiş hâlini çiziniz.

Çözüm:
BDKlLwB.png


9-)
Koordinat düzleminde II. bölgede bulunan bir altıgenin saat yönünde 3 defa 90° döndürerek elde edilen görüntüsü ile 7 defa 90° döndürerek elde edilen görüntüsünü karşılaştırınız.

Çözüm:


10-)
Yanda verilen şeklin KL kenarının x ekseninin pozitif tarafıyla çakışması için, şekle yansıma, dönme, öteleme hareketlerinden hangileri uygulanabilir?

Çözüm: y eksenine göre yansıması alınarak yukarı doğru 1b ötelenebilir. Orijine göre 180° döndürülerek aşağıya doğru 1b ötelenebilir.
wvQIbwC.png


11-)
Aşağıda verilen şeklin 1. konumdan 2. konuma gelmesi için ötelemeli yansıması alınmıştır. 2. konumdan itibaren aynı kuralla devam ederek bir şekil örüntüsü elde ediniz.

Çözüm:
qDDT6n1.png


12-)
Yandaki koordinat düzleminde verilen şekil, orijin etrafında en az kaç derece döndürülürse kendisi ile çakışır?

Çözüm: 180°
OouMoZn.png


13-)
Aşağıdaki şekillerin hangi hareketler sonucu oluştuğunu bulunuz.

Çözüm: Ötelemeli yansıma
B4zaRIw.png


14-)
Aşağıda verilen çizimlerden hangisinde ötelemeli yansıma hareketi kullanılmıştır?

Çözüm:
SW5GlPR.png


15-)
Yanda verilen şekil I. konumundan II. konumuna aşağıdaki hareketlerin hangisi ile getirilemez?

A) x eksenine göre yansıması alınarak
B) y eksenine göre yansıması alınıp, orijin etrafında saat yönünde 180° döndürülerek
C) Önce y eksenine, sonra x eksenine daha sonra da y eksenine göre yansıması alınarak
D) Orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülüp x eksenine göre yansıması alınarak

Çözüm:
acQsMgV.png
 
S

Serap Sarı

Ziyaretçi
İlk konu için teşekkürler. :) Aslında bu şekilde bakarken de öğreniyoruz. Devamını da bekleriz.

Koşun arkadaşlar yansıma ve öteleme soru cevapları buradaaaaaa : )))))))))
 
Top