Türkler ve Müslümanlık

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Türkler ve Müslümanlık

türkler ve müslümanlık, türkler ve islam, islamın kabul edilişi
islamiyetten önceki türk uygarlıkları
islam öncesi türk liderleri
türklerin müslümanlığı kabuletmesi hakkında yazı

IB99OEI.jpg
Selçuklu Türklerinden önce Anadolu'da birçok uygarlık ve onların kültürleri egemen olmuştur. Müslümanlıktan önce Anadolu’dan gelmiş geçmiş belli başlı imparatorluklar arasında Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar sayılabilir. Bunlar arasında Anadolu yaşamı üzerinde en çok etki bırakan Oğuzlar olmuştur. Göktürklerle Oğuzların totemizm ve animizm karışımı oluşan dinleri şamanizmdi. Bu dinde ruhlara bağlılık ve her alanda bir totemin varlığı dikkati çekmektedir. Oğuzlarda gök. yer, güneş, ay kutsal sayılırdı. Oğuzların oluşturduğu yirmi dört boydan her birinin ayarı birer hayvan biçiminde simgeleri vardı. Bu hayvanlar da kutsal sayılırdı. Görülüyor ki, Anadolu’ya gelen Oğuzlar, şamanizm ve bunun içinde animizmle totemizmi yaşamışlardır.

Müslümanlığı kabul eden Türkler daha önceki dinleri olan Şamanizm'in etkisiyle batıl inançlar, büyü, sihir, muska, yatırlara, ata ruhlarına adak ve yakarma alışkanlıklarını sürdürmüşlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde dinsel yetkenin toplum düzenine de egemen olması güçlü bir baskı öğesi olmuştur. Anadolu'da dinsel etkiler ve görüş ayrılıkları dışında, toplumsal, ekonomik, kültürel, politik etkenlerle mezhepler ve tarikatlar doğmuş, bunlar arasında çatışmalar olmuştur. Mezhep çatışmaları, özellikle Alevi-Sünni çatışması, toplumda sürekli tedirginlik yaratmıştır.

Cumhuriyet döneminde mezhep ve tarikatların işlevleri yasaklanmışsa da, özellikle 1950’lerden sonra dinin politikaya araç yapılması mezhep ve tarikat çatışmalarını yeniden su üstüne çıkarmış, özellikle son yıllar içinde siyasal bir sömürü aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece mezhep ve tarikatların bölücü, tutucu, bağnaz etkisini siyasal çıkarları için sürdürmek isteyen politikacılar türemiştir.

Son yıllarda toplumdaki kargaşa ve anarşiye karşı, bazı kesimlerde ve partilerde, sadece dinsel yaptırımlardan ve baskılardan yararlanma yoluna gidilmiştir.

kaynak:
Özcan Köknel
'in Kimliğini Arayan Gençliğimiz kitabı
 

kAşİf

Düşünmek lazım..
Özel üye
bu yazı tarhi bilgi vermiyorki ,yazının özü türk islam tarihinden ziyade eleştiri yapılarak geçilmiş,kişi kendi düşüncelerini aktarmış,sanırım bu başlık bu yazıda şık olmamış..paylaşım için teşekkürler kolay gelsin
 
Top