Türkiye'deki Tüm Güzel Sanatlar Galerileri, Adres Ve Telefonları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Güzel Sanatlar Galerileri
Güzel Sanatlar Galerilerinin kuruluş amacı;

Sanatçılarımıza sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,

Yetenekli genç sanatçıları desteklemek,

Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek,

Plastik sanatlar alanında konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri düzenlemek,

Sanatseverlere ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmaktır.


Güzel Sanatlar Galerilerinin, plastik sanatlar alanında öncelikle sanatsal yeterlikli sergiler, yan faaliyet olarak da konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak, halkımızın sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, bu alanda çalışan usta ve genç sanatçılarımızla amatörlere sergileme ve çalışma olanağı yaratmak yönünde çalışmalar yaparlar.

Yurt düzeyinde çeşitli illerde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bağlı 48 adet Güzel Sanatlar Galerisi bulunmaktadır. Bu galeriler Ankara dışında, bulundukları illerin İl Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedirler.

Galerilerde sergi açabilmek için herhangi bir ücret ödenmez. Sanatçıların eserlerini satmaları serbesttir, satılan eserlerden komisyon da alınmaz. Sanatsal yönden yeterli her sanatçı, sergisini açabilmek için bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği uyarınca her galeri için her yıl, üyeleri yenilenen, bağımsız Seçici Kurullar oluşturulmakta ve bu Seçici Kurullar yıl içinde belirli aralıklarla toplanarak sanatçıların sergi açma taleplerini değerlendirip, sergilerin sanatsal yönden galeri salonlarında açılıp, açılamayacağına karar vermektedirler. Sanatsal yönden seçici kurulun olumlu görüşünü alan sanatçıya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, program dâhilinde salon tahsisi yapılır.

Bu sanat kuruluşlarımızın büyük bir bölümünde, 01 Eylül - 30 Haziran tarihleri arasında plastik sanatlar alanında hobi kursları düzenlendiği gibi, Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kursları da verilmektedir.

Güzel Sanatlar Galerileri, 01 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında kapalı olup, yılın diğer aylarını kapsayan sergi sezonunda ise, Pazartesi günleri dışında her gün mesai saatleri içinde izleyicilere açıktır.


Ziyaret etmek istediğiniz tüm galerilerin alfabetik sıra ile listeleri; tıkladığınızda adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine ulaşabilirsiniz.
 
Top