Soyut Çizimler

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Soyut Sanat

genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır. 20. yüzyıl başında bu terim, gerçek biçimleri sadeleştirilmiş veya değiştirilmiş halleriyle imgelere indirgeyen Kübist ve Fütürist sanatı tanımlamak için de kullanılmıştır.

Soyut Çizimler
dyoi94.jpg


27zkdh4.jpg


2959zci.jpg
 
Düzenleyen yönetici:
Top