Sadakatsizliğin nedenleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Ayhan Deniz Tuncay'ın, İç Dökmenin Kadıncası kitabından..

Sadakatsizliğin Nedenleri

Evlilik yada uzun süreli bir ilişki karşılıklı güven ve sadakate dayanmalıdır. Bu beraberlikte birbirlerini incitmemeye, sevmeye, destek ve mutlu olmaya karar verirler. Bunları yaşatmak için de sürekli olarak işbirliğinde bulunurlar. Eşlerden biri, diğerinin yerine başka bir eş koyarsa, bu ilişkiyi gizli olarak yurütse bile, aralarındaki işbirliği yok olur. Karşılıklı güven, yerini birbirini aldatma olarak alınca, ilişkiler bozulur veya sona erer.

Evlilik ölünceye kadar sürecek karşılıklı sadakat içerir. Sadakatsizlik insanın ruhsal yapısının bir yönü değil, alışkanlığıdır.

Cinsel sadakat alışkanlığının nedeni, erkeğin mül- künün kendi soyundan birisine kalmasını istemesidir. Evlilikte kadındaki sadakatin neden üstünde durulduğu böylece anlaşılmış oluyor. Toplum kocasını aldatan kadını aşağılar, kötüler; sadakatsizlik gösteren erkeği ise sadece ayıplar.

Sadakatsizlik ve güvensizlik, evlilik dışı ilişkinin dışındaki nedenlerde de görülebilir. Mesela erkek evin bütün yükünü kadına yükleyip, kendisi içki ve kumar masalarında vakit geçiriyorsa bu birlikte yaşamı zorlaştırır veya evlilik bağım koparabilir.

Başkalarına anlatılan ailevi sorunlar ve arkadaşlar arasında eşlerin birbirini aşağılamaları da güveni sarsan bir nedendir.

Cinsel sadakatsizlik genellikle daha derinde yatan bir tatminsizliğin belirtisidir. Bir evliliğin yıkılmasında doğrudan etken değildir. Sadakatsizlik evliliğin temelinde yatan özel sorunları ortaya çıkarır veya yoğunlaşmasına yol açar.

Cinsel sadakatsizlik durup dururken ortaya çıkamaz. Bir anda akla gelip benimsenen bir düşünce de değildir. Sadakatsizliğin en önemli nedeni eşlerden birinin ilişkilerinin bir yönünden tatmin olmamasıdir

Mesela eşlerden birinin diğerine değer vermediğini hissettirmesi; bunu yaşatmasıdır. Diğer eşin kendisinin de sevilebileceğini kanıtlamak için evlilik dışı bir ilişkiye girmesiyle eşten öç almasıdır. Çünkü sevilmek duygusal bir ihtiyaçtır. Bu duygular genellikle bilinçaltında olduklarından, eşler bunlara çözüm yolu aramayı akıllarına getirmezler. Çözüm bulunamadığı gibi yeni sorunların da artmasının nedenidir.

Eşlerden biri evliliğinde bulamadığı sevgi, aşkı ve cinsel yeterlilik duygusunu, başka yollarla gidermeye çalışacaktır. Evlilikte bulamadığı sevgiyi ve aşkı dışarıda aramak, çözüm getireceği yerde varolan sorunlara yenilerini ekler. Ne olursa olsun en kötü du-

ramlarda bile açık sözlü davranmak, sevginin temeli olan güvenin belirtisidir.

Bir b„2aşka neden de beklenildiği gibi çıkmayan, aşktan başka temeli olmayan evliliklerde eşler birbirinden kolayca uzaklaşabilirler. Çünkü insanın hayal kurma eğilimi de tatminsizlikle birlikte artar erkek maceraya atılır. Amacı kaybettiği bir şeyi aramak değil, elde edemediği bir şeyi bulma isteğindedir.

Sadakatsizliğin bir nedeni de eşlerden birinin diğerine duyduğu kızgınlıktır. Davrahışlânriı, tavırlarını beğenmediği, utandığı bir eşe elbette övgü sunması beklenemez. Evlilik dışı ilişkide, zarar gören yalıyzca kadın değildir. Böyle bir ilişki sadakatsizlik gösteren erkekte de yıpranmalara yol açar. Kişinin kendini aldatması eşini aldatmasından daha kötü sonuçlar doğurur. Hem acı verir hem de çıkmazlara sürükler. Evlilik devam etse bile sürekli şüphe var olacaktır. Eşinde güvensizlik yaratacak bu durum huzursuzluğun daha Çok artmasına eşlerin uzaklaşmasına neden olacaktır.

Bir erkek karısını elinde yeterli kanıt olmadan, hayali bazı iddialarla suçluyorsa, bu içindeki suçluluk duygusunu ona yansıttığı anlamındadır. Çünkü kendisi defalarca hissettirmeden sadakatsizlik yaptığı için bir çıkmazdadır.

Meselâ kadın kocası tarafından yapmadığı bir sadakatsizlikle suçlanıyorsa kabullenmez, mücadele eder. Nedeni, yolunda giden ilişkiyi bitirmemektir. Kendisi doğruyu bildiği için eşinin suçlamasına bir yanlış anlamanın neden olduğunu bilmektedir. Sadakatsizlik yapan kadınlar genelde evlilik ilişkilerini bitirirler.

Genel bir hata da erkeklerin evlilik dışı ilişkilerini, sadece cinsel ilişkiye bağlamalarıdır. Nedenlere objektif olarak bakıldığında sadece cinsellik içermez. Olaya duygular da katılmıştır. Daha bir kuşak öncesi kişiler, evliliklerindeki sadakatsizlikleri her zaman gizli tutar, bu konu hakkında konuşmak istemezlerdi.

Günümüzde evli çiftler beraberliklerini daha sağlam bir temel üzerine kurmak istedikleri için sadakatin kendi yaşamlarında ve evliliklerinde çok önemli olduğunu biliyor ve savunuyorlar.
 
Top