• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Özel SMMM Sınavı’na Girecekler İçin

kısacaben

Katılımcı
Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

Uygulama Rehberi

Sirküler 1

I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları

1. Serbest Muhasebeci unvanlı meslek mensupları;
a. Lise ve lise seviyesine kadar öğrenime sahip olanlar,
b. Ön Lisans seviyesinde öğrenime sahip olanlar,
c. Lisans ve daha üst seviyede öğrenime sahip olanlar,
(Ön lisans veya lisans eğitiminin, 3568 Sayılı Kanun’un 5/A-a Maddesi’nde
belirtilen dallarda alınmış olması gereklidir.)
(Ön lisans ve ya lisans eğitimini, bu dallardan farklı bir dalda almış meslek
mensupları; “Mesleki Uyum Eğitimi” için lise ve lise seviyesine kadar öğrenime
sahip kabul edilir.)

2. Stajını tamamlayıp, Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmelerinde başarılı olan
Serbest Muhasebeci adayları;
a. Lise seviyesinde öğrenime sahip olanlar,
b. Ön lisans seviyesinde öğrenime sahip olanlar,
3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’na devam eden ya da daha önce katılmış
Serbest Muhasebecilerden, Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınavı’na katılmak isteyenlerdir.
II. Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Konuları
1. Muhasebe ve Denetim;
a. Muhasebe,
b. Denetim,
2. Hukuk; (Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku)
3. Vergi Hukuku;
4. Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik;
2
III. Mesleki Uyum Eğitimi
Mesleki Uyum Eğitimi; II. Madde de belirtilen konularda, teorik ve pratik eğitim çalışmalarını
içerir.
Teorik eğitim, Mesleki Uyum Eğitimi’nin ilk aşamasıdır. Uzaktan eğitim yöntemiyle, merkezi
olarak TESMER tarafından yürütülür.
Pratik eğitim, teorik eğitimin tamamlanmasından sonraki ikinci aşamadır. Odalarda, yüz yüze
eğitim yöntemiyle gerçekleştirilir.

a. Teorik Eğitime Başvuru
• Mesleki Uyum Eğitimi’ne, bu rehberin I. Maddesi’nde belirtilen katılımcılar
başvuruda bulunabilir.
• Başvuru, eğitim ve sınav tarihleri bu rehbere ekli takvimde (Ek: 1) belirtilmiştir.
• Başvuru öncesinde; “Mesleki Uyum Eğitimi Katılım Bedeli” ve “Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Katılım Bedeli” aşağıdaki banka hesaplarına yatırılmış olmalıdır.

Katılım bedellerinin yatırılacağı banka hesapları, masrafsız kampanya hesaplarıdır.
Bu hesaplara para yatırma işlemi;
- İş Bankası şubelerinde,
- Katılımcının, adı soyadı ve T.C. Kimlik Numarası belirtilerek, yapılabilecektir.
Masrafsız kampanya hesaplarında bankaların uygulamaları gereği; İnternet bankacılığı ile yapılan havale, EFT, vb. aktarımlar, geçerli işlem olarak kabul edilmemektedir.

Mesleki Uyum Eğitimi İçin Banka Hesap Bilgisi

Türkiye İş Bankası Dikmen/Ankara Şb. 4248 - 0686 924 No’lu TESMER Hesabı

Mesleki Uyum Eğitimi katılım bedeli;
Lise ve lise seviyesine kadar öğrenime sahip olanlar için 200 TL,
Ön Lisans seviyesinde öğrenime sahip olanlar için 150 TL,
Lisans veya üstü seviyede öğrenime sahip olanlar için 100 TL’ dır.
Özel SMMM Sınavı İçin Banka Hesap Bilgisi
Türkiye İş Bankası Dikmen/Ankara Şb. 4248 - 0686 938 No’lu TESMER Hesabı
Özel SMMM Sınavı Katılım bedeli,
tüm konulardan ilk defa sınava katılacaklar için 400 TL’dır.
(SMMM Sınavları’na katılarak hakkı ya da süresi dolan veya sınav hakları devam eden
SM’ler; Özel SMMM Sınavı’na, ilk girişte başarısız oldukları derslerin tamamından
katılacaklardır. Bu durumda olanlar için ders başına sınav katılım bedeli 100 TL’dır.)

3
• Başvuru; adresli portalın, “Eğitim Başvurusu”
bölümünden online olarak yapılır.
• Online eğitim başvurusu yapılırken;
T.C. Kimlik Numarası,
Ruhsat Numarası,
Mesleki Uyum Eğitimi Katılım Bedeli dekontu,
Özel SMMM Sınavı Katılım Bedeli dekontu,
hazır bulundurulmalıdır.
• Online eğitim başvurusu sırasında; üye kütük bilgilerinin yer aldığı portaldaki bilgilerle, meslek mensubunun portala girmek istediği bilgilerin uyumsuzluğu (öğrenim durumu, vb.) ya da kayıt bulunamaması gibi nedenlerle, eğitim kaydının yapılamaması halinde “TÜRMOB Sicil-Ruhsat Birimi” ile görüşülür.

Bilgilerin düzenlenmesi için gerekli belgeler ibraz edilir. Bilgilerin düzenlenmesinden sonra, online eğitim başvurusu yapılır.
( TÜRMOB Sicil-Ruhsat Servisi Tel : 90 312 232 50 60/103 – 104 – 105 )
( TÜRMOB Sicil-Ruhsat Servisi Faks : 90 312 232 54 40 )
• 5786 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 26.07.2008 tarihinden önce Serbest
Muhasebeci unvanını almaya hak kazanmış ancak ruhsatlarını almamış ve ya Geçici
İzin Belgesi almış olanlar ruhsatlarını alarak eğitim başvurusu yaparlar.
• 5786 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra Serbest Muhasebeci unvanını almaya hak kazanmış ancak ruhsatlarını almamış olanlar, “Serbest MuhasebeciUnvanını Almaya Hak Kazandıklarına İlişkin Yazıya” istinaden eğitim başvurusuyaparlar.

Bu durumdaki katılımcıların, online eğitim başvurusu sırasında; portaldaki bilgilerle, katılımcının portala girmek istediği bilgilerin uyumsuzluğu (öğrenim durumu, vb.) ya da kayıt bulunamaması gibi nedenlerle, eğitim kaydının yapılamaması halinde “TESMER Öğrenci İşleri Birimi” ile görüşülür.

Bilgilerin düzenlenmesi için gerekli belgeler ibraz edilir. Bilgilerin düzenlenmesindensonra, online eğitim başvurusu yapılır.
( TESMER Öğrenci İşleri Birimi Tel : 90 312 444 60 60/1101-1102-1103-1104 )
( TESMER Öğrenci İşleri Faks : 90 312 475 53 14 )
• Portalda online eğitim kaydını gerçekleştiren katılımcılar, portal üzerinden; eğitim kaydının yapıldığına ilişkin olarak “Teorik Eğitim Başvuru Belgesi”ni (Ek: 2) ve bağlı oldukları odaya onaylatacakları “Borçsuzluk Belgesi”ni (Ek: 3) alırlar.
4
Portalda eğitim kaydını yapmış katılımcıların, odaya vereceği belgeler;
Online eğitim başvurusu yapıldığına ilişkin olarak portaldan alınacak “Teorik Eğitim Başvuru Belgesi”,
Katılımcının portaldan çıktı alarak, kayıtlı olduğu SMMM Odası’na onaylatacağı “Borçsuzluk Belgesi”,
“Mesleki Uyum Eğitimi Katılım Bedeli”nin, ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,
Özel SMMM Sınavı Katılım Bedeli”nin, ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,
• Odalar, teorik eğitime başvuran her katılımcı için bir dosya açar. Eğitim süreci ve sınav başvurusu tamamlanıncaya kadar oluşacak tüm belgeler bu dosyaya eklenir.

b. Teorik Eğitim
• “Mesleki Uyum Eğitimi”nin ilk aşamasını oluşturan, teorik eğitim; internette oluşturulan adresli portal üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülür.
• Uzaktan eğitimde konular ve bu konuların eğitim katılımcısı tarafından izleneceği süreler V. Madde de belirtilmiştir.
• Eğitimi V. Maddede belirtilen sürelerde izlemeyenler ya da tamamlamayanlar, başarısız kabul edilir. Bu durumda olanlar; sonraki eğitim dönemlerinde katılım bedelini ödeyerek yeniden başvuruda bulunabilirler.
• Teorik eğitimde öğrenme ve başarının ölçülmesi için, her bir eğitim konusu sonunda, interaktif yöntemle “ara değerlendirmeler” yapılır.
• Uzaktan eğitim süresini tamamlayarak, ara değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılar, portal üzerinden, “Teorik Eğitim Tamamlama Belgesi” (Ek: 4) alır.
Teorik eğitimi tamamlayan katılımcıların odaya vereceği belge;
“Teorik Eğitim Tamamlama Belgesi”,
c. Pratik Eğitim
• “Mesleki Uyum Eğitimi”nin ikinci aşamasını oluşturan, pratik eğitim;
Teorik Eğitimin tamamlanmasını takiben,
Bağlı olunan SMMM Odaları’nda,
Yüz yüze eğitim yöntemiyle,
TÜRMOB tarafından hazırlanacak eğitim materyali üzerinden,
yürütülür.
• Eğitim Materyali; katılımcılara teslim edilmek üzere, TESMER tarafından set şeklinde odalara gönderilir.
5
• Eğitim Materyali’nin, katılımcıya tesliminde;
Katılımcı için oda da açılmış dosyada, eğitim ve sınav katılım bedellerine ilişkin dekontların mevcudiyeti teyit edilir,
TESMER tarafından hazırlanmış “Teslim Listesi” katılımcıya imzalatılır,
• Odalar, portal üzerinden teorik eğitimi tamamlayanlara ilişkin bilgileri alarak; pratik eğitime katılacakların devam ve çalışma programını belirler. Pratik eğitim dönemini ve tarihlerini katılımcıya bildirir.
• Pratik eğitimi V. Maddede belirtilen sürelerde izlemeyenler ya da tamamlamayanlar, başarısız kabul edilir. Bu durumda olanlar; sonraki eğitim dönemlerinde eğitim ücretini ödeyerek yeniden başvuruda bulunabilirler.
IV. Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası
• Odalar da, her bir pratik eğitim konusu sonunda; Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi’nin 5. Maddesinde belirtilen değerlendirmeler; yapılır.
• Değerlendirmeler, 100 Puan üzerinden notlandırılır.
• Değerlendirmelerde alınan notlar dikkate alınarak “Mesleki Uyum Eğitimi Değerlendirme Notu” verilir ve bu not, “Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası”nda (Ek: 5) yer alır.
• Pratik eğitimi tamamlayan katılımcılar; oda da açılan dosyalarına konulmak üzere Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası’nın bir çıktısını portaldan alırlar.
Sertifikaların oluşturulabilmesi için katılımcı fotoğrafları önceden, portala yüklenmiştir. Portal da, fotoğrafı olmayan katılımcılar; fotoğraflarını, portalın ilgili bölümüne kayıt ederek, çıktı alabilirler.
• “Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası”nın aslı, TÜRMOB tarafından hazırlanarak, katılımcılara teslim edilmek üzere odalara gönderilir.
V. Mesleki Uyum Eğitiminin Süresi
Mesleki Uyum Eğitiminin süresi;
Lise ve daha alt öğrenime sahip serbest muhasebeciler için; üç haftası teorik, üç haftası pratik eğitim konularını içermek üzere altı hafta, İki yıllık yüksek okul mezunu serbest muhasebeciler için; iki haftası teorik, iki haftası pratik eğitim konularını içermek üzere dört hafta, Dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu serbest muhasebeciler için; bir haftası teorik, bir haftası pratik eğitim konularını içermek üzere iki hafta olmak üzere uygulanır.
6
VI. Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

a. Başvuru
• Sınava, eğitim sürecini tamamlayarak “Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası” almış, bu rehberin I. Maddesi’nde belirtilen katılımcılar başvuruda bulunabilir.
• Adaylar ilk kez katılacakları sınavda, tüm derslerden sınava girmek zorundadır. Sonraki dönemlerde, her bir ders için ayrı başvuru yapabilirler.
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına halen devam eden veya daha önce sınava katılarak, süre ya da sınav haklarını tamamlayıp başarısız olan Serbest Muhasebeciler; Mesleki Uyum Eğitimi’nin tüm konularını tamamlayarak Özel SMMM Sınavına katılabilirler. Bu durumda olanlar, “Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi”nin Geçici 2. Maddesi uyarınca, daha önce SMMM Sınavlarında başarılı oldukları konulardan muaf tutulurlar. Bu durumda olanlar, sınava ilk girişte başarısız oldukları derslerin tamamı için başvuru yaparlar.
• Portal üzerinden sınav başvurusunun yapılabilmesi için; “Özel SMMM Sınavı Katılım Bedeli” ilgili banka hesabına yatırılmış olmalıdır.
• Sınav katılım bedeli; her katılım için ders başına 100 TL’ dır.
Özel SMMM Sınavı İçin Banka Hesap Bilgisi
Türkiye İş Bankası Dikmen/Ankara Şb. 4248 - 0686 938 No’lu TESMER Hesabı • Sınav başvurusu; adresli portalın, “Sınav Başvurusu” bölümünden online olarak yapılır.
• Portal üzerindeki başvuru işlemlerini gerçekleştiren katılımcılar, “Özel SMMM Sınavı Başvuru Formu”nu (Ek: 6), Özel SMMM Sınavı Giriş Belgesi’ ni portal üzerinden alırlar.
• Sınava katılmayanların, yatırmış oldukları sınav katılım bedeli iade ve mahsup edilmez, sınav belgeleri geri verilmez.
• Sınava ilk defa girecek katılımcılar, aşağıdaki belgeleri; bağlı oldukları odada açılmış dosyaya konmak üzere teslim ederler.
Özel SMMM Sınavı Başvurusunda katılımcıların odaya vereceği belgeler;
Özel SMMM Sınavı Başvuru Formu,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Resmi kurumlara verilmek üzere alınmış adli sicil belgesi, (Ek: 7)
(adli sicil kaydı olanlarda, kayda ilişkin mahkeme kararı fotokopisi)
Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası Portal Çıktısı.
7
• Odalar; katılımcılara ilişkin oluşan dosyaları, belirlenecek süre içerisinde TESMER’e gönderirler. Aşağıda, nihai içeriği belirtilen bu dosyalarda eksiklik bulunması halinde; eksiklik tespit edilen eğitim katılımcıları, Özel SMMM Sınavı’na alınmazlar.
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Katılımcı Dosyası Nihai İçeriği
Özel SMMM Sınavı Başvuru Formu,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Resmi kurumlara verilmek üzere alınmış adli sicil belgesi,
(adli sicil kaydı olanlarda, kayda ilişkin mahkeme kararı fotokopisi)
Teorik Eğitim Başvuru Belgesi,
Mesleki Uyum Eğitimi katılım bedeli banka dekontu,
Özel SMMM Sınavı banka dekontu,
Portaldan çıktı alınarak odaya onaylatılmış, Oda Borçsuzluk Belgesi,
Teorik Eğitim Tamamlama Belgesi,
Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası portal çıktısından, oluşur.

b. Sınavların Yapılması
• Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı klasik, yazılı biçimde
gerçekleştirilir.
• Sınav; 5 ayrı oturumda yapılır.
1. Muhasebe;
2. Denetim;
3. Hukuk; (Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku)
4. Vergi Hukuku;
5. Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik;
• Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter.
• Sınavlar aşağıda belirtilen illerde yapılır.
Ankara
İstanbul
İzmir
• Katılımcılar, bağlı oldukları SMMM Odası için belirlenmiş illerde sınava girerler.
• Sınav listeleri portalda yayınlanır.
8
• Katılımcılar sınava portaldan alacakları “Özel SMMM Sınavı Giriş Belgesi” (Ek: 8) ile
girerler.
• Sınav listelerinde yer almayanlar ve Özel SMMM Sınavı Giriş Belgesi olmayanlar
sınava giremezler.

c. Sınavların Değerlendirilmesi
• Sınavında başarılı olmak için her konudan 100 tam not üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Sınavda alınan notların aritmetik ortalaması sınav başarı notunu gösterir.
• Mesleki Uyum Eğitimi Değerlendirme Notu, sınav başarı notu birlikte değerlendirilir ve genel başarı notu elde edilir.
• Genel başarı notunun en az 60 olması gerekir.
• Genel başarı notunun hesaplanmasında, sınav başarı notunun % 65’ i, Mesleki Uyum Eğitimi değerlendirmelerinde alınan notun % 35’ i dikkate alınır.
• Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren en geç iki ay içinde Odalarda ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir ve internet üzerinden duyurulur.

d. Sınavların Yapılma Zamanı
Sınavlar; Mesleki Uyum Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra başlamak üzere, 5 yıl içerisinde her yıl üç defa yapılır. Bu esaslar çerçevesinde, eğitim dönemleri de dikkate alınarak sınav takvimi, TÜRMOB tarafından belirlenir ve duyurulur.

e. Sınava Giriş Hakkı
Sınava, her bir ders konusundan en fazla 5 kez sınava girilir. Adaylar ilk kez katılacakları sınavda tüm derslerden sınava girmek zorundadır. Sonraki dönemlerde her bir ders için ayrı başvuru yapılabilir.

f. Sınava Katılım Süresi
Sınava katılan adaylar; 5 yıllık sınav süresini aşamazlar. Bu süreyi hiçbir mazeret uzatmaz.

g. Sınav Sonuçlarına İtiraz
İtirazlar; sonuçların Odalarda ilan tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde, TÜRMOB’un adresli portalı üzerinden, online olarak yapılır.
İtirazlar, en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir
 
Top