• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Otizm Nedir?

~meLek~

GalataSaray'ım
Otistik Çocukların Eğitimi nasıl olmalıdır?

1.Otizm Nedir ?


Otizm bireyi gördüklerini duyduklarını ve duyumsadıklarını doğru algılamaktan alıkoyan ömür-boyu süren bir gelişim bozukluğudur. Bu sosyal ilişkilerde iletişimde ve davranışlarda ciddi sorunlar doğurur. Otistik bireyler konuşma ve iletişimin normal formlarını ve diğer insanlarla nesnelerle ve olaylarla doğru ilişki kurma yollarını zorlukla öğrenirler.

2. Otizmin Karakteristik Özellikleri Nelerdir ?

Otizmin özellikleri şiddet ve seviyesi kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak aşağıdakileri içerir:

Dil gelişiminde ciddi gecikmeler :

Dil yavaş gelişir bazı durumlarda hiç ilerlemez. Eğer konuşma gelişirse; tuhaf konuşma biçimleri veya sözcüklerin normal anlamlarına uygun olmayan kullanımı görülür. Dili etkin olarak kullanabilen otistiklerde olağan dışı atamalar veya resmi ve tekdüze bir ses tonuyla konuşma görülür.

Sosyal ilişkileri anlamakta ciddi gecikmeler :

Otistik çocuk genellikle göz göze gelmekten kaçınır. kucağa alınmak istemez ve çevresindeki dünyaya kapalıdır. Bu otistik çocuğu yaşıtlarıyla işbirliği gerektiren oyunlardan alıkoyar; arkadaşlıklar kurmakta güçlükler ve diİer insanların duygularını anlamakta zorluklar doİurur.

Duyusal tepkilere kapalılık :

Otistik çocuk çoğu zaman duymaz gibi davranır ve sözcüklere ve diİer seslere duyarsız davranır. Bazı durumlarda ise aynı çocuk elektrik süpürgesi ve köpek havlaması gibi sıradan seslere aşırı tepki verir. Çocuk acıya soİuk ve sıcaİa hiçbir tepki göstermez veya tam tersine aşırı bir tepki gösterir.

Zihinsel işlevsellikte dengesizlik :

Otistik birey resimde müzikte matematiksel hesaplamalarda ve önemli önemsiz olayları anımsama gibi konularda çok becerikli olabilir. Diİer taraftan otistik bireylerin büyük bir çoİunluİu değişen oranlarda zeka geriliği gösterir yalnızca %20si normal veya üstün zekaya sahiptir. Zihinsel düzey farklılığı otizmi çok karmaşık bir duruma getirir.

Etkinlik ve ilgilerde sınırlandırmalar :

Otistik birey el çırpma sallanma dönme gibi tekrarlanan bedensel hareketler yapar. Bu birey aynı zamanda aynı tekdüze işleri tekrarlar aynı elbiseyi giyebilir ve hergün aynı programı izleyebilir. Bu rutin işlerde bir deİişiklik ortaya çıkarsa otistik birey son derece rahatsız olur.

3. Otizm Neden Ortaya Çıkar ?

Otizm beyinsel bir rahatsızlıktır doğuştan gelir ve beyinin bilgiyi kullanma şeklini belirler. Otizmin nedeni hala tam olarak bilinememektedir. Bazı araştırmalar beynin konuşma ve duygulardan gelen bilginin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde fiziksel bir problem olduğunu iddia etmektedir. Beyinin belirli kimyasal dengelerinde bir bozukluk olabilir. Bazı durumlarda genetik faktörler işin içine girmektedir. Otizm bütün bu sebeplerin bir bileşkesi olarak da ortaya çıkabilir. Psikolojik ortamdaki hiçbir etken otizmin nedeni değildir.

4. Otizm Ne Kadar Yaygındır ?

Otizm dört önemli gelişimsel bozukluktan biridir. Her bin doğumdan bir veya ikisinde görülür. Türkiyede yaklaşık 100.000 otistik insanın yaşadığı sanılmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü Raporu).

5. Otizmden Kimler Etkilenir ?

Otizm bütün dünyada farklı uluslardan ve farklı sosyal gruplardan insanlar arasında yaygındır. Her beş otistikten dördü erkektir.

6.Otizmde Rastlanan En Genel Sorun Nedir ?
Otistik bireyler dil öğrenmede ve diğer insanlarla sosyal ilişkilerinde aşırı zorluklar yaşarlar.

7. Otizm Davranışları Nasıl Etkiler ?

Ciddi konuşma ve sosyalleşme problemlerine ek olarak otistik bireyler hiperaktivite veya anne-baba aile bireyleri ve diğer insanlarla ilişkilerinde aşırı pasiflik yaşarlar.

8. Otistik Bireylerde Davranış Bozukluğu Ne Kadar Ciddidir ?

Otizmde davranış problemleri çok şiddetliden daha önemsiz formlara kadar geniş bir yelpazeye dağılır. Şiddetli davranış problemleri alışılmamış saldırgan ve bazı durumlarda kendini yaralama davranışları şeklindedir. Bu davranışlar genellikle dirençli ve değiştirilmesi zordur.

Daha yumuşak formlarında otistik bireyler öğrenme güçlüğü çekerler. Bununla birlikte genellikle hafif etkilenmiş bireyler bile iletişim ve toplumsallaşmada problemler yaşarlar.

9. Otizm Diğer Bozukluklarla Birlikte mi Ortaya Çıkar ?

Otizm ya kendi başına ya da zeka geriliği öğrenme güçlüğü epilepsi gibi diğer gelişimsel bozukluklarla birlikte ortaya çıkabilir.

Otizm önemsiz belirtilerden ciddi sorunlara uzanan bir yetersizlik olarak düşünülebilir. Engellilik sayısı ve zeka geriliİinin derecesi bireyin bu yelpazenin neresinde yer aldığını belirler.

10. Otizm ve Zeka Geriliği Arasındaki Fark Nedir ?

Zeka geriliği olan bireylerde göreli olarak dengeli beceri gelişimi sağlanabilirken otistik bireyler dengesiz beceri gelişimi gösterirler belirli konularda yetersizlik- genellikle diğer insanlarla iletişim ve ilişkilerde- ve bazı alanlarda da olağanüstü beceriklilik. Otizmi zeka geriliğinden veya diğer bozukluklardan ayırdetmek uygun olmayan ve etkisiz sağaltım tekniklerinin uygulanmaması açısından son derece önemlidir.

11.Otistik Bireylere Yardım Edilebilir mi?

Evet otizm iyileştirilebilir. Çalışmalar uygun bir eğitimle bütün otistik bireylerin gözle görülür şekilde iyileştirilebildiğini göstermiştir. Birçok otistik birey eğitimle çevresindeki bireylere daha duyarlı hale gelmiş ve etraflarındaki dünyayı daha iyi anlamaya başlamıştır.

12. Otistik Bireyler En İyi Nasıl Öğrenirler?

Otistikler bireysel gereksinimlerine uygun olarak şekillendirilmiş iletişim programları kullanılarak özel eİitimli terapistler tarafından eğitilerek evde ve toplumda nasıl davranılacağını öğrenebilirler. Hatta bazıları nomale yakın yaşayabilirler.

13. Otistikler Ne Tür İşler Yapabilir?

Genel olarak otistikler tekrarlanan (rutin) işlerde daha başarılıdır. Bazı otistikler ressam piyanist boyacı çiftçi ofis çalışanı bilgisayar operatörü bulaşıkçı montaj hattı çalışanı veya korumalı atölyelerde ve yaşam köylerinde uzman işçi olarak çalışabilirler.

14. Otistik Bireyler Ne Tür Etkinliklerden Hoşlanırlar?

Otistikler diğer normal akranları gibi eğlenceli aktivitelerden hoşlanırlar. Genellikle müzik yüzme yürüyüş kamp kurma bulmaca çözme masa oyunları gibi faaliyetlerden hoşlanırlar.

15. Otistikler Yetişkin Birey Olarak Neye Gereksinim Duyarlar?

Otistik yetişkinler:

Mesleki Eğitime
İş Olanaklarına
Grup Evlere
Gözetim Altındaki Evlere
Diğer Yaşam Seçeneklerine
Eğlence ve sosyalleşme
fırsatlarına gereksinim duyarlar.

16. Otistik Bireyler Anlamlı İş Becerilerini Nasıl Kazanabilirler?

Otistik bireyler özel olarak eğitilmiş eğitmenlerin yardımıyla başarıyla çalışabilecekleri iş becerilerini kazanabilirler.

17. Otistik Kişiler Nasıl Daha Bağımsız Yaşam Sürdürebilirler?

Grup evlerinde ve gözetim altındaki yaşam birimlerinde özel olarak tasarlanmış programlarla olabildiğince bağımsız yaşama becerilerini kazanabilirler.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Otizm Sizin hatanız değil!

Otizme neler yol açar? Bugün için bu soruya verilebilecek en doğru yanıt Otizme nelerin yol açtığı bilinmiyor yanıtı olacaktır.

Otizmin anne-babadan kalıtım yoluyla geçmiş olabileceğinden kuşkulanılmaktadır. Dolayısıyla, bu yönde pek çok araştırma yapılmaktadır. Ancak, henüz otizmin geni bulunabilmiş değildir. Otizmin çevresel faktörlerle tetiklendiği düşünülmektedir.

Otizme her çeşit toplumda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. Dolayısıyla, bu özelliklerin hiç birinin otizmle ilişkili olmadığı kabuledilmektedir. Öyleyse, otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla ilişkisi yoktur.
 
Top