Atipik Otizm nedir?

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Atipik otizm ne demektir?
Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk olarak da adlandırılabilen atipik otizm yaygın gelişimsel bozukluk şemsiyesi altında gösterilen bir gruptur. Yaygın gelişimsel bozukluk çatısı altındaki diğer grupların özelliklerini tam olarak karşılamayan çocuklar için kullanılan bir sınıftır.

72906


Otizm veya asperger sendromunun bazı özelliklerini taşıyan;ancak tanı kriterlerini tam olarak karşılamayan bireyler için atipik otizm(başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk)tanısı kullanılmaktadır.

Otizmde belirtiler daha yoğun yaşanırken atipik otizmde belirtilerin şiddeti daha hafif olabilmektedir.Otizmin belirtileri iyi bir eğitim ve müdahale programı ile hafiflese de genelde yaşam boyu devam edebilirken,atipik otizmde belirtilerin iyi bir eğitim ve müdahale ile kaybolduğu görülebilmektedir.
 
Top