Ömür Denen Romanı

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
İnsan...
Hilkatiyle barışık olmalı
Muvazenesiz olan hevesten kaçınmalı
Ruhunun mazisini iyi okumalı, nefsini ihlâsa kandırmalı
Sanal bir hayatın, zan üzerine umut bağlamanın girdabında yaşamamalı
Aklın ve irfanın, ruhun ve vicdanın taraf olmadığı hesaplardan hakkıyla korunmalı
Bir hayatı, bahşedilen canı, ömür denen romanı layık veçhilesiyle yazmaya adanmalı
Çünkü mizandan sarfı nazar edeceğinin gafletiyle, nefsinin talep ettiği ilahlık kapısını asla açmamalı

Mustafa Cilasun
 
Top