Ömür Biçer

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yar…
Ben bensiz
Sen sensiz çık ta gel
Enaniyet ve zan aklı karartan sel
Hevese, hevaya, maceraya verme el
Yoksa gam ve keder dünyanı viran eğler
Vehimler zan için değer, bilinçaltı korku zerk eder
Endişe ve muhakeme hak iken, duygusallık belini büker
Okumak, öğrenmek, tecrübe edinmek, istişare etmek emin eder
Beklentilerin ve ukdelerin için fırsatları asladeğerlendirme, ömür biçer

Mustafa Cilasun
 
Top