Oksijenin Türkçesi

Oksijen bize solunum için gerektiği için Türkçesi solukluk, solunumluk olarak düşündüm.

Atom numarası 8, Atom ağırlığı 16 olan, Hidrojenle birleşerek Suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan,Havada beşte bir oranında bulunan gaz-ı muhteşemdir Oksijen, simgesi O‘dur..

Oksijen ilk defa 1774 Joseph Priestly tarafından cıva (II) oksitin ısıtılması ile elde edildi. 1781 yılında Lavoisier,Oksijenin havada bulunan ve yanmaya etki eden bir madde olduğunu bildirdi. Bu maddeye asit yapan anlamına gelen Oksijen ismi verildi. Çünkü Lavoisier, bütün asitlerin oksijen içerdiğini sanıyordu.

Oksijen Canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır. Solunum için gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını Fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Denizlerdeki fitoplanktonlar ile karadaki Bitkiler, atmosfere oksijen verir. Fotosentez sırasında üreticiler Su ve karbondioksidi kullanarak güneş enerjisinin ve klorofil pigmentinin de yardımıyla karbonhidratları sentezler. Bu sırada atmosfere oksijen verirler.
Oksijen olmadan canlılık şartıdır,nefes alırken havayla birlikte Oksijeni de içimize çekeriz; oksijen kana karışır ve kandaki alyuvarlar sayesinde vücutta dolaşır. Oksijen kimyasal bileşimlerde de yer alır: besinlerdeki karbonla birleşerek solunumla dışa attığımız karbondioksiti meydana getirir. Vücudumuza enerji verir ve vücut sıcaklığının değişmemesini sağlar. Bu son derece önemli görevleri nedeniyle, havasızlık veya Oksijensiz Hava,solunumun durmasına kadar varabilen ağır bozukluklara yol açabilir.
Dünya atmosferinde fotosentez öncesi serbest olarak neredeyse hiç bulunmayan gazdır oksijen. Atmosferdeki oranının artması bundan 2.7 milyar yıl önceki canlı hayatını mahvetmiş yepyeni bir ekosistem ortaya çıkarmıştır.

Bugün atmosferdeki oksijenin %70’i mavi yeşil algler, geri kalanı da kara bitkileri tarafından üretilir. Genelde fotosentezin havadaki karbondioksidi oksijene çevirdiği düşünülür oysa fotosentez sonucu ortaya çıkan oksijenin kaynağı sudur (karbondioksit içindeki oksijen ve sudaki hidrojen üretilen glukozda kalır).

Yetişkin bir insan dinlenir halde iken bile dakikada 1.8-2.4 gram oksijen tüketir. Solunum yaparken aldığımız oksijenin %17’sini tekrar atmosfere geri versek de en azından suni teneffüste işimize yarar sanarak , ancak insanlığın nefes alarak tükettiği oksijen miktarı yıllık 6 milyar tondan fazladır.

 
Top