NÜKLEER ENERJİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
NÜKLEER ENERJİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
İnsanlar tarihsel süreçte enerji elde etmenin birçok yöntemini uygulamışlardır. Kimisinde elde edilen enerji fazla olmuş, kimisinde ise daha az olmuştur. Ancak elde edilen her enerji türünün kendine göre birtakım olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bazısı doğal çevreye, bazısı insanlara, bazısı da kültürel çevreye yer ve zamana göre çeşitli yollarla zarar vermektedir. Her ne kadar, her geçen gün gelişen teknoloji bu etkileri en aza indirmeye çalışsa da her enerji kaynağı kendi içerisinde olumsuz ve olumlu yanlar barındırır. Bu etkilerin birçoğu insan kaynaklı olmakla beraber doğal faktörler de etkili bir rol oynar. Neticede insanoğlu kusursuz bir varlık değildir. Ancak burada mühim olan, her ülkenin kendi siyasi, ekonomik ve teknik etmenleri göz önünde bulundurarak kendisi için uygun olan enerji kaynağını kullanması gerektiğidir.

Şimdi bu kısa yorumdan sonra nükleer enerjinin olumlu ve olumsuz taraflarına karşılaştırmalı olarak göz atmakta yarar vardır.

- Fosil yakıtlar kadar doğaya zararlı gazlar saçmaz. Göreli olarak temizdir.

• Ancak yenilenebilir enerji kaynakları kadar temiz değildir.

- Muazzam miktarda enerji üretirler.

• Ancak olası bir kaza anında çevreye muazzam miktarda radyasyon saçarlar.

- Akılcı kullanıldığında dünyaya 1000 yıl yetecek enerji üretir.

• Ancak 1 karpuz büyüklüğündeki uranyum ile büyük bir kent yok edilebilir

- 1 kamyon uranyum ile Keban Barajının ürettiği elektriği üretebilirsiniz. Aynı şey için 1 milyon ton petrol, 1,5 milyon ton taşkömürü, 10 milyon ton linyit gerekir.

• 1 ton uranyum çıkarmak için 20 bin ton atık çıkarırsınız. Ayrıca santralde işlenen uranyum atıkları doğada 100 bin yıl kadar etkisini gösterir.

- Santral 1km² alan işgal eder. Bu miktar güneş enerjisinde 500 km², rüzgarda 600, hidrolikte 2400’dür.

• Kazadan sonra etrafa saçılan radyasyon binlerce km’ye kadar etki eder. Ancak rüzgar gülünün patlama ihtimali yoktur. Diyelim ki patladı! Etrafında birisi “varsa” zarar görür.

- Oldukça ucuz enerji üretir.

• Santral kurulumu ve sökümü de oldukça yüksek maliyetlidir.

- Enerjide dışa bağımlılığı azaltır.

• Ancak kendi teknolojiniz değilse zaten dışarıya bağımlısınızdır.

- Nükleer reaktör satın alabilirsiniz. (Otomobil satın almak başka)

• Ama bu, nükleer teknolojiye sahip olduğunuz anlamına gelmez. (Otomobil üretmek başka)

• Uranyum-235 kısa vadeli çözümdür. Bugünkü kaynaklarımız 2050 yıllarına kadar ancak yetecektir. Kaynaklarımızın yeterli olması için kullanılması gereken teknolojiler bugün yeterince gelişmiş değil ve kullanılmamaktadır.

- Her gün gelişen ve değişen teknoloji, uranyum zenginleştirme ve füzyon tekniğini kullanacak hale getirebilirse, bu sayede 1000 yıl yetecek enerji sağlanabilir.

• Nükleer santrallerin kurulduğu yerler terör saldırıları için hedef seçilecek yerlerden olabilir.

- Terör örgütleri böyle bir saldırıda kendileri de dahil binlerce insanın ölümüne sebep olabilir. Ayrıca nükleer santraller sıkı güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Amaç enerjiye zarar vermek ise, hiç güvenlik önlemi olmayan termik santrallere daha kolay zarar verilir.

• Santrallerin soğutulması için alınan sular, acil durumlarda bekletilmeden tekrar suya verildiğinde sıcak su canlıların ölümüne neden olur.

- Bir nükleer santralin karşıladığı enerji miktarını karşılayacak on binlerce rüzgar tribünlerinin kuş sürülerine verdiği zarar da önemli bir tartışma konusudur. Termik santrallerin su canlılarına verdiği zarar kıyaslanamayacak ölçüde fazladır.

• Nükleer santral çevresi, buradaki turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

ü İspanya ve Fransa’da 70 kadar nükleer santral olmasına karşın, bu ülkeler dünya turizminde başı çeken ülkelerdendir.

• Petrol ve doğalgazda krizler yaşanıyorsa, fiyatları artıyorsa yakın gelecekte uranyumda veya zenginleştirme işleminde kriz yaşanmayacağının fiyatların artmayacağının, ambargo uygulanmayacağının garantisi var mıdır?

- Enerjide dışa bağımlıysanız hiçbir şeyin garantisi yoktur. Burada önemli olan milli menfaatlerinizdir. Uranyum için ödenen para ile petrol ve doğalgaz için ödenen parayı kıyaslayınca nükleer enerji daha karlı çıkmaktadır. Türkiye’nin her yıl doğalgaz için sadece Rusya’ya ödediği para 8 milyar dolardır. Bu da 2 nükleer santral inşa etmekle eş değerdir.

• Yüz binlerce yıl çevreden gelecek zararlara karşı korunması gereken nükleer atıkların, torunlarımızın üzerine bırakılacak bir borç yükü olması da nükleer santrallerin önemli olumsuz etkilerinden biridir.

- Kömürün içinde belli oranda uranyum ve toryum bulunur. Dünyadaki kömür santralleri her yıl dünyaya 100’den fazla Çernobil reaktörü içindeki yakıt kadar uranyum ve toryum çevreye saçılmaktadır.

- 8000 mgw’lık bir nükleer santralin ürettiği enerji miktarını elde etmek için 64.000 rüzgar gülüne ihtiyaç vardır. Bunun işgal ettiği alan ve maliyeti ise nükleer santral ile kıyaslanamayacak ölçüde fazladır.

- 64.000 rüzgar gülünü üretmek için kaç milyon ton kömür kullanılıp ve çevreye ne kadar zarar verileceği ise ayrı bir tartışma konusudur.

- Yılda 8760 saatin, bakım dönemleri çıkarılırsa, nükleer santral yılın yaklaşık 8000 saatinde çalışabilir, ama hidrolikte bu ortalama 4000 saat; rüzgarda ortalama 3000; güneşte ise ortalama 2500 saattir.

nükleer enerji ne işe yarar
nikleer enerjinin zararları nelerdir
nükleer enerjinin tehlikeleri nelerdir
nükleeer enerjinin avantajları ve dez avantajları nelerdir
nükleer enerji hakkında bilgi
nükleer enerjinin ne gibi tehlikeleri vardır
nükleer enerji ülkelere nasıl bir avantaj sağlar
nükleer enerjinin riskleri nelerdir
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Nükleer enerjiye karşı bakış açımı maalesef netleştiremedim. Bazen çok gerekli bazen de önce yaşam ve gerekli diye düşünmekteyim.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Çernobil'i hatırladıkça, o fotografları gördükçe hiçbir şeye değmez diyorum... gelişmiş medeniyetlerin, geri kalmış ülkeleri kullanma biçimi haline de gelmeye başlamış durumda nükleer santraller ve nükleer enerjinin eldesi.
Bilmiyorum, tüm dünya nükleerden kaçarken bizlerin yaklaşması pek hayırlıymış gibi gelmiyor...
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Çernobil evet. Ama teknoloji de çok üst seviyelere taşınmıştır diyorum o süreçten sonra. Hatta bir ders niteliğindedir. En çk mağduriyetini yaşayanların olduğu kuzeyden biriyim bende :)
 
Top