Iklimi Bozan Nükleer Deneyler

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
İKLİMİ BOZAN NÜKLEER DENEYLER

Teknolojik gelişmenin olumsuz etkileri, doğanın bitki örtüsünü bozduğu gibi, iklim koşullarını bile bozabilecek boyuta ulaşmıştır. 20. yüzyıkı damgasını vuracak en Önemli teknolojik gelişme kuşkusuz “atom bombası”yla simgelenen nükleer gelişmedir. Nükleer deneylerin doğada ve insanda yarattığı zararlar, insanların “boş bir kaygı” içinde olmadıklarını göstermektedir.

Bilimadamlan nükleer deneyler sonucu oluşan radyoaktif duman ve toz bulutlarının havakürenin alt katmanlarında bulunan ozon gazının yoğunluğunu değiştirdiğini, bu katmanda delik açtığını, güneşle dünya araşma giren bulutların iklim değişikliğine yol açtığı görüşünü ileri sürmektedirler. Nükleer deneylerin sürüp girmesi, bir yandan havaküredeki, yerküredeki radyasyon oranını yükseltip doğanın bozulmasına yol açarken, öte yandan doğanın tüm dengesini, düzenini altüst etme tehlikesini, tehdidini taşımaktadır.

Kaynak: Özcan Köknel, Kaygıdan Korkuya
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
Kutuptaki buzullar her geçen gün eriyor buda ekolojik dengenin bozulmasına kuraklığın artmasına sebep oldu. Tek sevindiren olay ise ozan tabakasının alınan önlemler neticesinde kapanmaya başlaması.
 
Top