Masa Tenisi Oyun Kuralları

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MASA TENİSİ OYUN KURALLARI

1.1. MASA
1.1.1.Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır.
1.1.2. Oyun yüzeyi, masa üst düzeyinin düşey kenarlarını içermeyecektir.
1.1.3. Oyun yüzeyi., her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir.
1.1.4. Oyun yüzeyi yeknesak koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri, 1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır.
1.1.5. Oyun yüzeyi, uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya bölünecek ve her saha bütün alanında kesintisiz tek parça olacaktır.
1.1.6. Çift yarışmaları iç in her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm eninde beyaz bir orta çizgisi ile eşit yarı sahaya bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ ayrı sahaların bir parçası kabul edilecektir.
1.2. AĞ TAKIMI
1.2.1. Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden oluşacaktır.
1.2.2. Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan. 15.25. cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır.
1.2.3. Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca. oyun yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır.
1.2.4. Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, mümkün olduğu kadar oyun yüzeyine, yan uçları ise mümkün olduğu kadar destek çubuklarına yakın olacaktır.
1.3. TOP
1.3.1. Top çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır.
1.3.2. Topun ağırlığı 2.7 gr olacaktır.
1.3.3. Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte ve mat olacaktır.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
1.4 RAKET
1.4.1 Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır.
1.4.2 Tabla kalınlığının en az % 85’i doğal tahta olacak-tır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu tabaka toplam kalınlığın %7.5’ u veya 0.35 mm’ den daha kalın olmayacaktır. (Hangisi daha küçük ise)
1.4.3 Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm’den çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 4 mm’den çok ol-mayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru, sandviç lastikle kaplanmış olacaktır.
1.4.3.1 Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2de 10’dan az, 30 dan çok olmayan düzgün dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı gözeneksiz bir lastiktir.
1.4.3.2 Sandviç lastik, kalınlığı 2mm’den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış gözenekli bir lastik tabakasıdır.​
1.4.4 Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kap-lamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, tablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakılabilir veya herhangi bir malzeme ile kaplanabilir.
1.4.5 Tabla, içindeki her tabaka ile kaplama malzeme-sinin her tabakası veya tablanın topa vurmada kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta olacaktır.
1.4.6 Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü; mat, bir yüz-de canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır.
1.4.7 Raket kaplaması herhangi bir fiziksel, kimyasal veya başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kullanılacaktır.
1.4.7.1 Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinde, eskimeden oluşan küçük sapma ve aşınmalara, yüzeyin niteliğini önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir.​
1.4.8 Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.​

1.5 TANIMLAMALAR
1.5.1 Ralli, topun oyunda olduğu süredir.
1.5.2 Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır.
1.5.3 Let, sonucun skora yansıtılmadığı rallidir.
1.5.4 Sayı, sonucun skora yansıtıldığı rallidir.
1.5.5 Raket eli, raketi tutan eldir.
1.5.6 Serbest el, raketi tutmayan eldir; serbest kol serbest elin olduğu koldur.
1.5.7 Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır.
1.5.8 Bir oyuncu topu, rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyine doğru gelmekte iken, kendi saha-sına değmeden, kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi ile engellemiş olur.
1.5.9 Servisçi, bir rallide topa ilk vuran oyuncudur.
1.5.10 Karşılayıcı, bir rallide topa ikinci vuran oyuncudur.
1.5.11 Hakem, yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir.
1.5.12 Yardımcı hakem, belli kararlarda hakeme yardım-cı olmak üzere görevlendirilmiş kişidir.
1.5.13 Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımı; top dışında ralli başında giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir.
1.5.14 Top, ağ ve destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında, nereden geçerse geçsin ağ takımının üstünden yada etrafından geçmiş sayılacaktır.
1.5.15 Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.​

1.6 SERVİS
1.6.1 Servis, servisçinin hareketsiz ve açık duran serbest elinin ayasında serbest ve hareketsiz duran topla başlayacaktır.
1.6.2 Servisçi daha sonra topu, falso verdirmeden dike-ye yakın doğrultuda yukarı doğru atacaktır. Top, serbest elin ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselecek ve vuruluncaya kadar hiçbir şeye dokunmaksızın düşmeye başlayacaktır.
1.6.3 Servisçi; düşmekte olan topa o şekilde vuracak ki top ilk olarak kendi sahasına ve sonra ağ takımının üstünden veya etrafından geçerek doğruca karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının sağ yarı sahalarına değmelidir.
1.6.4 Servisin başlangıcından vurulduğu ana kadar top, oyun yüzeyinden daha yukarıda ve servisçinin uç çizgisinin gerisinde olacak, ve servisçi veya çift maçında kendisinin veya eşinin giydikleri veya taşıdıkları herhangi bir şeyle karşılayıcıdan gizlenmeyecektir.
1.6.5 Top yukarı doğru atılır atılmaz, servisçinin serbest kol ve eli top ve ağ arasındaki mekandan çekilecektir.
NOT: Top ile ağ arasındaki mekan, top, ağ ve yukarı doğru uzantısı arasındaki yer olarak tanımlanmaktadır.
1.6.6 Hakem veya yardımcı hakemin tatmin olabileceği şekilde, oyun kurallarının gereklerini uygun olarak servis atılması oyuncunun sorumluluğundadır. Hakem veya yardımcı hakem servisin doğru bir şekilde atılmadığına karar verebilir.
1.6.6.1 Eğer hakem veya yardımcı hakem servis atışının kurallara uygunluğundan emin olmazsa, bir maçta ilk olayda oyunu durdurup servisçiyi uyarabilir. Ancak, aynı oyuncunun veya çift maçında eşinin uyarıdan sonraki açıkça uygun olmayan servis atışı hatalı servis kabul edilecektir.​
1.6.7 İstisnai olarak; hakem, doğru bir servis için gereklerin, bir bedensel engel nedeniyle yerine getirilemediği konusunda ikna olmuşsa o gereği aramayabilir.​
 
Düzenleyen yönetici:

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
1.7 KARŞILAMA
1.7.1 Servis atışından veya bir karşılamadan sonra, topa, ağ takımının üstünden veya etrafından, doğrudan veya ağ takımına değerek geçip rakibin sa-hasına değecek şekilde vurulacaktır.​

1.8 OYUN DÜZENİ
1.8.1 Tek maçlarında, önce servisçi servis atacak, sonra karşılayıcı karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla karşılama yapacaklardır.
1.8.2 Çift maçlarında, servisçinin attığı servisten sonra karşılayan karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi, daha sonra da karşılayanın eşi karşılama yapacaklardır. Bundan sonra her oyuncu bu sıra ile karşılama yapacaktır.
1.8.3 Tekerlekli sandalyede oynayan fiziksel engelli iki oyuncu çiftler maçında, önce servisçi servis atacak, sonra karşılayan karşılama yapacak, bundan sonra çiftlerden herhangi biri, sıraya bakılmaksızın karşılama yapabilecektir. Ancak, oyuncunun tekerlekli sandalyesinin hiçbir kısmı masa orta çizgisinin hayali uzantısının diğer tarafına geçmeyecektir. Eğer geçerse, hakem rakip çifte bir sayı verecektir.​

1.9 LET
1.9.1 Aşağıdaki hallerde ralli let olarak değerlendirilecektir:
1.9.1.1 Eğer servis atışında top, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ona dokunursa ve başkaca bir kusur yoksa veya top karşılayıcı ve-ya eşi tarafından engellenmişse,
1.9.1.2 Eğer servis, karşılayan oyuncu veya çift hazır değilken atılmışsa, karşılayan veya eşinin topa vurmak için girişimde bulunmamaları kaydıyla,
1.9.1.3 Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa,
1.9.1.4 Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulursa,
1.9.1.5 Eğer karşılayıcı tekerlekli sandalyede oynayan fiziksel engelli bir oyuncu ise ve servisinde top, servisin başkaca bir kusuru olmamak koşuluyla,
1.9.1.5.1 Karşılayanın yarı alanına değdikten sonra, ağ yönünde geri dönerse,
1.9.1.5.2 Karşılayanın yarı alanında durursa,
1.9.1.5.3 Tek maçında top karşılayıcının yarı alanına değdikten sonra, masa kenar çizgilerinin her-hangi birinden masayı terk ederse,​
1.9.2 Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir:
1.9.2.1 Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla,
1.9.2.2 Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla,
1.9.2.3 Bir oyuncuyu veya öğütçüyü uyarmak veya cezalandırmak amacıyla,
1.9.2.4 Oyun koşulları, ralli sonucunu etkileyecek şekil-de bozulmuşsa.​
 
Düzenleyen yönetici:

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
1.10 SAYI
1.10.1 Ralli let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır.
1.10.1.1 Rakibi doğru bir servis atışı yapamazsa,
1.10.1.2 Rakibi doğru bir karşılama yapamazsa,
1.10.1.3 Top, oyuncunun servis atışından veya karşıla-masından sonra, rakibi tarafından vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye de-ğerse,
1.10.1.4 Top, rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahası-na değmeden uç çizgisini geçerse,
1.10.1.5 Rakibi topu engellerse;
1.10.1.6 Rakibi topa art arda iki kez vurursa,
1.10.1.7 Rakibi, topa raket tablasının 2.4.3 , 2.4.4 ve 2.4.5 maddelerinde belirtilen özelliklere uyma-yan bir yanı ile vurursa,
1.10.1.8 Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey oyun yüzeyini hareket ettirirse,
1.10.1.9 Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey ağ takımına değerse,
1.10.1.10 Rakibinin serbest eli oyun yüzeyine değerse,
1.10.1.11 Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa,
1.10.1.12 Çabuklaştırılmış sistemde, 2.15.4. maddesinde belirtilen halde.
1.10.1.13 Eğer her iki oyuncu veya çift fiziksel engel ne-deniyle tekerlekli sandalyede oynuyorsa,
1.10.1.13.1 Topa vurulduğunda rakibi iskemle veya minder-leriyle yeterli temas sağlayamamışsa ,
1.10.1.13.2 Rakibi, topa vurmadan önce herhangi bir eli ile masaya dokunursa,
1.10.1.13.3 Rakibinin iskemlesinin ayaklığı veya ayağı oyun sırasında zemine dokunursa,​
1.10.1.14 1.8.3. maddesinde belirtilen oyun düzeni ile ilgili hallerde,​

1.11 SET
1.11.1 Bir set, her iki oyuncu veya çift 10 sayıya ulaş-mamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ula-şan oyuncu veya çift tarafından kazanılır. Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmaları ha-linde, seti ilk önce iki sayılık bir üstünlüğe ula-şan oyuncu veya çift kazanır.​

1.12 MAÇ
1.12.1 Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setin çoğun-luğunun kazanılmasıyla sona erer.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
1.13 SERVİS, KARŞILAMA SIRASI VE SAHA SEÇİMİ
1.13.1 İlk servis, ilk karşılama ve saha seçimi hakkı kur’a ile belirlenir. Kurayı kazanan taraf ilk servi-si atmayı, ilk karşılamayı yapmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir.
1.13.2 Kurayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama yada istediği sahada başlama hak-kını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır.
1.13.3 Her 2 sayıdan sonra, karşılayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya ulaşmışlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis, atma ve karşılama sırası aynı şekilde devam etmekle birlikte, her oyuncu sırası geldiğinde sa-dece bir sayı için servis atacaktır.
1.13.4 Çift maçının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında kimin ilk servisi ata-cağını belirleyecek, ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında kimin ilk karşılayıcı olacağını kararlaştıracaktır. Takip eden setlerde, ilk servisçi belirlendikten sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır.
1.13.5 Çiftlerde, her servis değişiminde, önceki karşılayıcı, servisçi; önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır.
1.13.6 Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. Çift maçının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5 sayıya ulaştığında; takip eden servisi karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir.
1.13.7 Her sette, oyuncu veya çiftler saha değiştirecektir. Ayrıca, maçın mümkün olan son setinde, ta-raflardan biri 5 sayıya ulaştığında taraflar yine saha değiştirecektir.​

1.14 SIRA DIŞI SERVİS ATMA, KARŞILAMA VEYA SAHA DEĞİŞİMİ
1.14.1 Bir oyuncu; sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracak, yarışmanın başlangıcında belirlenen sıraya göre, erişilmiş olan skor-da hangi oyuncunun servisçi, hangi oyuncunun karşılayıcı olması gerektiği kararlaştırılacak ve doğru düzenleme ile oyunu yeniden başlatacak-tır. Çift yarışmalarında ise doğru sıra, oynan-makta olan setin başında ilk servis hakkı olan çiftin yaptığı tercih dikkate alınarak belirlenir.
1.14.2 Oyuncular gerektiği zamanda saha değiştirmemişlerse, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Erişilen skorda, yarışma başında belirlenen düzene göre tarafların hangi sahada bulunmaları gerektiği belirlenecek ve doğru dü-zenleme ile oyun yeniden başlayacaktır.
1.14.3 Ancak her koşulda, hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.​

1.15 ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM
1.15.1 1.15.2. de belirtilen durum dışında bir set 10 dakikalık oyun süresinden sonra veya her Her iki oyuncu veya çiftin istekleri halinde her hangi bir zamanda çabuklaştırılmış sisteme geçilecek-tir.
1.15.2 Eğer bir sette en az toplam 18 sayıya ulaşılmışsa çabuklaştırılmış sisteme geçilmeyecektir.
1.15.3 Zaman limitine erişildiğinde top oyunda ise çabuklaştırılmış sisteme geçilmek üzere oyun hakem ta-rafından durdurulacak ve oyun durdurulan ralli-deki servisçinin servis atışı ile yeniden başlayacaktır.Eğer çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde top oyunda değilse oyun bir önceki rallide karşılayıcı olan oyuncunun servisi ile başlayacaktır.
1.15.4 Bundan sonra her oyuncu sırayla bir sayı için servis atacak ve karşılayıcı oyuncu veya çift 13 iyi karşılama yaparsa karşılayan taraf bir sayı kaza-nacaktır.
1.15.5 Çabuklaştırılmış sisteme geçiş, 1.13.6 maddesinde tanımlanan maçtaki servis atma ve karşılama sırasını değiştirmeyecektir.
1.15.6 Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde o maçın sonuna kadar bütün setler çabuklaştırılmış sis-temle oynanacaktır.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
ULUSLARARASI YARIŞMALAR İÇİN YÖNETMELİK

2.1 YÖNETMELİK VE KURALLARIN KAPSAMI

2.1.1 Yarışma Çeşitleri
2.1.1.1 Uluslararası yarışma: Birden fazla Federasyo-nun oyuncularının katılabileceği yarışmadır.
2.1.1.2 Uluslararası maç: Federasyonları temsil eden takımlar arasındaki maçtır.
2.1.1.3 Açık turnuva: Bütün Federasyonların sporcula-rına açık olan turnuvadır.
2.1.1.4 Kısıtlı turnuva: Yaş grupları dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile sınırlı tu-tulduğu turnuvadır.
2.1.1.5 Çağrılı turnuva: Katılımın sadece ismen davetli Federasyon veya sporcularla sınırlandırıldığı turnuvadır.
2.1.2 Uygulanabilirlik
2.1.2.1 2.1.2.2’de belirtilen husus dışında, Masa Tenisi Oyun Kuralları (2. Bölüm), Dünya, Kıta ve Olim-piyat ve Paralimpik yarışmalarında, açık turnu-valarda ve katılımcı Federasyonlar başka türlü anlaşmamışlarsa, uluslararası müsabakalarda uygulanacaktır.
2.1.2.2 Direktörler Kurulu, İcra Komitesi’nce belirlenen kural değişikliklerinin denenmesi için bir açık turnuva organizatörünü yetkili kılabilir.
2.1.2.3 Uluslararası Yarışmalar için Yönetmelik aşağıdaki hallerde uygulanacaktır:
2.1.2.3.1 Direktörler Kurulunca başka türlü kararlaştırılıp, katılımcı Federasyonlara önceden aksi bildirilmedikçe, Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında,
2.1.2.3.2 İlgili Kıta Federasyonlarınca, katılımcı Federasyonlara aksi önceden bildirilmedikçe, Kıta yarışmalarında,
2.1.2.3.3 İcra Komitesince aksine bir yetki verilip, katılımcılara 2.1.2.4 uyarınca önceden bildirilmedikçe, Uluslararası Açık Şampiyonalarda (2.7.1.2),
2.1.2.3.4 2.1.2.4 de belirtilen hal dışında, Açık Turnuvalarda.​
2.1.2.4 Bir açık turnuva, bu yönetmelik hükümlerinden herhangi birine uymuyorsa bu değişikliklerin şekli ve kapsamı katılım formlarında açıkça belirlenecektir. Formların doldurulup teslimi, katı-lımcının yarışma koşullarını, bu değişikliklerle kabulü olarak anlaşılacaktır.
2.1.2.5 Kurallar ve Yönetmelikler bütün Uluslararası yarışmalar için tavsiye edilmekle birlikte, Tüzüğe uygun olmak kaydıyla, Uluslararası kısıtlı ve çağrılı turnuvalarla Uluslararası Federasyonlara bağlı olmayan organlarca düzenlenen kabul görmüş Uluslararası yarışmalar organizasyon yetkililerinin belirleyeceği kurallarla yapılabilir.
2.1.2.6 Üzerinde önceden anlaşma sağlanan ve yayınlanan yarışma kurallarında açıkça belirtilen değişiklikler dışında, Uluslararası Yarışmalarda bu kuralların ve Yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu kabul edilecektir.
2.1.2.7 Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile donatımın teknik özellikleri, Di-rektörler Kurulunca Teknik Bültenler, Maç Görevlileri ve Turnuva Başhakemleri için el kitaplarında yayınlanacaktır.​
 
Düzenleyen yönetici:

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.2 DONATIM VE OYUN KOŞULLARI

2.2.1 Yetki Verilmiş ve Onaylanmış Donatım
2.2.1.1 Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, Direktörler Kurulu adına Donatım Komitesince yürütülecektir. Direktörler Kurulu bu yetki ve onayın devamını spor için zararlı bulursa, her-hangi bir zamanda geri alabilir,
2.2.1.2 Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formun-da kullanılacak masanın, ağ takımının ve topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve donanımın seçimi, yarışmanın yapıldığı ülke Federasyonu tarafından ITTF tarafından onaylanan marka ve tipler arasından yapılacaktır.
2.2.1.3 Tablanın topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar ITTF tarafından geçerli onaya sahip olacak ve varsa ITTF Numarası Marka ve tip isimleri ile belirtilecek ve tablada raket sapının yakınında açıkça görülür şekilde yer alacaktır.Bütün onaylı malzeme ve donanım listeleri ITTF ofisince güncellenecek ve detaylar ITTF web sayfasında yayınlanacaktır.
2.2.1.4 Masa ayakları, tekerlekli sandalyeli oyuncular için masa uç çizgilerinden en az 40 cm içeride olacaktır.
2.2.2 Oyun Giysisi
2.2.2.1 Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu veya kolsuz forma, şort veya etek veya tek parça spor giysisi, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofma-nın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhakemin izni olmadan oyun sırasında giyilemez.
2.2.2.2 Forma, etek veya şortun ana rengi, formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun rengin-den açıkça farklı olacaktır.
2.2.2.3 Giysi, forma arka yüzünde oyuncuyu, Federasyonunu veya kulüp yarışmalarında kulübünü belirten rakam veya harfler ve 3.2.5.10 uyarınca reklamlar taşıyabilir. Eğer forma sırtında oyuncunun ismi bulunuyorsa bu yakanın hemen al-tında yer almalıdır.
2.2.2.4 Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, gömleğin sırtında, orta yerde bulunacak ve alanı 600 cm2 den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır
2.2.2.5 Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmamalıdır.
2.2.2.6 Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hakaret içeren yazı ve şekiller taşımayacaktır.
2.2.2.7 Giysinin kurallara uygunluğu veya kabul edilebilirliği konusunda her sorun başhakem tarafından çözümlenecek ve kararlaştırılacaktır.
2.2.2.8 Takım maçında oynayan takım oyuncuları ile dünya ve olimpiyat unvan yarışmalarında aynı federasyona bağlı çift oyuncuları; çorap, ayakkabı, giysiler üzerindeki reklamların sayısı, ebatları, renk ve tasarımları hariç bir örnek giyineceklerdir.
Diğer uluslararası yarışmalarda aynı federasyona bağlı çift oyuncuları ana renk aynı olmak kaydı ile değişik imalatçılara ait giysileri kendi federasyonları uygun görürse giyebilirler.
2.2.2.9 Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerce kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yeterince farklı renklerde forma giyeceklerdir.
2.2.2.10 Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, karar hakem tarafından kur’a ile belirlenir.
2.2.2.11 Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat yarışmaları veya Uluslararası Açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi Federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.
2.2.3 Oyun Koşulları
2.2.3.1 Oyun alanı dikdörtgen olacak, 14 m’ den kısa, 7 m’ den dar ve 5 m’ den alçak olmayacaktır. Oyun alanını dört köşesi 1,5 m’ den uzun olma-yan çevre panoları ile kapatılabilir.Tekerlekli sandalyeli yarışmalar için oyun alanı, 8 m den kısa ve 6 m’ den dar olmayacak şekilde küçültülebilir.
2.2.3.2 Ağ takımı ile birlikte masa, hakem masa ve sandalyeleri, sayı tabelaları, havluluklar, masa numaraları, çevre panoları, paspaslar ve pano üzerine asılan oyuncu veya takım isim levhalarının her biri, oyun alanının parçası olarak kabul edilecektir.
2.2.3.3 Oyun alanı, bitişik oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını sağlayan yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir.
2.2.3.4 Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde üniform olarak en az 1000 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 500 lux; diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde üniform olarak en az 600 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.
2.2.3.5 Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır. Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yük-sek olmayacaktır.
2.2.3.6 Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.
2.2.3.7 Arka plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.
2.2.3.8 Zemin, açık renk olmayacak, parlak yansıtma yapmayacak ve kaygan olmayacaktır. Yüzeyi tuğla, seramik, beton veya taş olmayacaktır. Ancak, tekerlekli sandalyeli yarışmalar için zemin beton olabilir.
2.2.3.8.1 Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.
2.2.4 Raket Kontrol
2.2.4.1 Raket kaplamalarının raket tablalarına, uçucu zararlı solvent içermeyen yapıştırıcılarla yapıştırılmasını sağlamak her oyuncunun sorumluluğundadır.
2.2.4.2 Bütün ITTF Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Yarışmalarıyla seçilmiş ITTF Pro Tour ve Genç-ler yarışmalarında bir raket kontrol merkezi oluşturulacaktır. Bu merkez kıta ve bölgesel yarışmalarda da oluşturulabilir.
2.2.4.2.1 Raket kontrol merkezi, malzeme komitesinin tavsiyelerine dayalı olarak icra komitesince belirlenen politika ve prosedürlere uygun olarak raketleri test edecektir. Bu testlerle raketlerin, raket kaplama kalınlıkları, yüzey düzgünlükleri ve zararlı uçucu solventlerin varlığı gibi konular-la sınırlı kalmamak üzere tüm ITTF yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olunması sağlanır.
2.2.4.2.2 Raket kontrol testleri genellikle maçtan sonra rastgele uygulanır. Ancak çeyrek finallerden itibaren tüm bireysel ve takım maçlarında uygulanmalıdır.
2.2.4.2.3 Maçtan önce yapılan testlerde hatalı olduğu tespit edilen raketler yukarıda sıralanan yarışmalarda kullanılamaz. Maç sonu yapılan rastgele testlerde uygun bulunmayan raketleri kullanmış olan oyuncular 2010 Dünya yarışmalarında uygulandığı gibi cezai sorumlulukla yükümlü olacaktır.
2.2.4.2.4 Tüm oyuncular, her hangi bir cezai sorumluluğa tabi olmadan, maç öncesi gönüllü olarak raketlerini kontrol ettirebilirler.​
2.2.4.3 Yarışma salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması için uygun havalandırmaya sahip bir alan sağlanacak ve likit yapıştırıcılar spor tesisinde başka bir mahalde kullanılmayacaktır.
“Spor Tesisi” terimi oyun salonu ve salonun da yer aldığı park, giriş-çıkış ve ilgili diğer mahalleri de içermektedir.
2.2.5 Reklamlar
2.2.5.1 Oyun alanı içinde reklamlar, sadece 2.2.3.2’de sıralanan ve normal olarak oyun alanında bulu-nan araç ve gereçlerde yer alacak ve ayrıca ila-ve özel reklam araçları bulunmayacaktır.
2.2.5.2 Olimpiyat Oyunlarında, oyun donatımı, oyuncu ve hakem giysileri üzerindeki reklamlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına uygun olacaktır.
2.2.5.3 Çevre panolarındaki LED (ışıltılı diyotlar) reklamlar hariç olmak üzere oyun alanı içinde hiçbir yerde flüoresan veya ışıltılı renkler kullanılmayacaktır.
2.2.5.3.1 Çevre panolarındaki LED reklamlar maç öncesi, sonrası ve 2.4.4. de belirtilen yasal aralar dışında ışıklandırılmayacaklardır.​
2.2.5.4 Çevre panolarının oyun alanına bakan iç yüzeylerinde yer alan yazı veya semboller, beyaz ve-ya turuncu veya iki renkten çok renk içermeyecek, yükseklikleri 40 cm’ den büyük olmayacak-tır. Yazı veya sembollerin, arka plan renginin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olması önerilmektedir.
2.2.5.5 Zemindeki semboller beyaz veya turuncu renk içermeyecektir. Bu sembollerin arka plan renginin hafifçe koyu veya hafifçe açık tonda olması tavsiye edilmektedir.
2.2.5.6 Oyun alanı zemininde, masanın iki ucunda ve iki yanında birer adet olmak ve her biri 2.5 m2’lik alan içinde yer almak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m’ den daha az ve uçlardakiler 2 m’ den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır.
2.2.5.7 Masanın her iki yan kenarının her bir yarısında bir, her bir uç kenarda bir geçici reklam yer ala-bilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer almalı ve her biri 60cm’lik olan bir uzunluğu aşmamalıdır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi yapımcılarına ait olmayacaktır.
2.2.5.8 Ağ üzerindeki reklamlar, arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olacak ve üst kenarından itibaren 3cm’lik bölge içinde yer almayacak ve ağın diğer yanının görünmesini engellemeyecektir.
2.2.5.9 Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 ‘yi geçmeyecektir.
2.2.5.10 Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki ölçü-lere uyacaktır:
2.2.5.10.1 Toplam alanı 24 cm2’yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi,
2.2.5.10.2 Formanın önü, yanı veya omuzlarında, toplam alanı 600 cm2 ’yi geçmeyen, birbirinden açıkça ayrılmış ön yüzde 4 adetten fazla olmamak üze-re en fazla 6 adet reklam,
2.2.5.10.3 Formanın sırtında toplam alanı 400 cm2’ yi geçmeyen en fazla 2 adet reklam,
2.2.5.10.4 Şort veya eteklerin sadece ön veya yanlarında toplam alanı 120 cm2’yi geçmeyen en fazla 2 reklam,​
2.2.5.11 Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2’den büyük olmayacaktır.
2.2.5.12 Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2 ’yi geçmeyecektir.
2.2.5.13 Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmayacaktır.
2.2.6. DOPİNG KONTROL
2.2.6.1. Uluslar arası yarışmalara katılan tüm oyuncular (gençler yarışmaları dahil) ITTF, oyuncunun ulusal federasyonu ve diğer sorumlu anti doping kuruluşlarının yarışma içi testlerine tabi olacaklardır.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.3 MAÇ GÖREVLİLERİ

2.3.1 Başhakem
2.3.1.1 Bir bütün olarak her yarışma için bir başhakem atanacak, kimliği ve yeri, katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
2.3.1.2 Başhakem aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır:
2.3.1.2.1 Fikstür için kura çekiminin yönetimi,
2.3.1.2.2 Maçların saat ve masa dağılımı,
2.3.1.2.3 Maç görevlilerinin atanması,
2.3.1.2.4 Maç görevlileri için turnuva öncesi brifing yapılması,
2.3.1.2.5 Oyuncuların temsil durumlarının kontrol edilmesi,
3.3.1.2.6 İvedi hallerde yarışmaların durdurulması,
2.3.1.2.7 Oyuncuların, maç sırasında oyun alanından ayrılabilmelerine karar verilmesi,
2.3.1.2.8 Alışma çalışması süresinin uzatılabilmesi,
2.3.1.2.9 Yarışma sırasında oyuncuların eşofman giyebilmeleri,
2.3.1.2.10 Oyun koşulları, oyun donatımı ve giysilerin uygunluğu dahil, yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili her türlü sorunun karara bağlanması,
2.3.1.2.11 Zorunlu duraklamalarda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede yapabileceklerine karar verilmesi,
2.3.1.2.12 Kötü davranışlar veya kuralların çiğnenmesi hallerinde gerekli disiplin önlemlerinin alınması.​
2.3.1.3 Yarışma Yönetim Komitesinin onayı ile başha-kemin görevlerinden bazıları diğer kişilere akta-rılırsa, onların özel sorumluluk alanları, buluna-cakları yerler katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
2.3.1.4 Tüm yarışma boyunca başhakem veya yokluğunda yetkili vekili hazır bulunacaktır.
2.3.1.5 Başhakem gerekli gördüğünde, bir hakem veya yardımcı hakem veya vuruş sayıcıyı her hangi bir anda değiştirebilir. Ancak bu görevlilerin kendi yetkilerinde verdikleri kararı değiştiremez.
2.3.1.6 Oyuncular, oyun salonuna gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar, başhakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.​

2.3.2 Hakem, Yardımcı Hakem ve Vuruş Sayıcı
2.3.2.1 Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem görevlendirilecektir.
2.3.2.2 Hakem, masanın yanında, ağ takımı hizasında oturacak veya ayakta duracaktır. Yardımcı ha-kem, masanın diğer yanında, yüzü hakeme karşı oturacaktır.
2.3.2.3 Hakem aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktır:
2.3.2.3.1 Oyun koşullarının ve donatımın uygunluğunun kontrolü, varsa noksanların başhakeme rapor edilmesi,
2.3.2.3.2 2.4.2.1.1 ve 2.4.2.1.2 maddelerinde belirtildiği şekilde, herhangi bir top belirlemek,
2.3.2.3.3 Servis atma, karşılama ve yarı alan seçimi için kur’a çekimi,
2.3.2.3.4 Fiziksel engelli bir oyuncu için servis kuralları-nın, gereklerinin aranıp aranmayacağına karar vermek,
2.3.2.3.5 Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi, varsa hatalarının düzeltilmesi,
2.3.2.3.6 Her rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek,
2.3.2.3.7 Prosedürüne uygun olarak skorun anonsu,
2.3.2.3.8 Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi,
2.3.2.3.9 Oyunun sürekliliğinin sağlanması,
2.3.2.3.10 Öğüt verme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması,
2.3.2.3.11 Eğer rakip oyuncular veya takımlar benzer for-malara sahipse ve kimin değiştireceği konusun-da aralarında anlaşamıyorlarsa, oyuncu, çift ve-ya takımların hangisinin forma değiştireceğini belirlemek üzere kur’a çekmek.
2.3.2.3.12 Oyun alanında sadece yetkili kişilerin bulunmasını sağlamak.​
2.3.2.4 Yardımcı hakem, aşağıdaki hususlarda karar verecektir:
2.3.2.4.1 Oyundaki topun, masanın kendine yakın olan kısmında yan yüze değip değmediğine,
2.3.2.4.2 Davranış ve öğüt kurallarının ihlalinde hakemi haberdar eder.​
2.3.2.5 Hakem veya yardımcı hakemden her biri aşağıdaki hususlarda karar verebilirler:
2.3.2.5.1 Oyuncunun servis atışının kurallara uygun olmadığına,
2.3.2.5.2 Başkaca bir kusuru olmayan serviste topun, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ağ takımına değdiğine,
2.3.2.5.3 Oyuncunun topu engellediğine,
2.3.2.5.4 Oyun koşullarının, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulduğuna,
2.3.2.5.5 Alışma çalışması, oyun ve duraklama sürelerine,​
2.3.2.6 Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, karşılayıcı oyuncu veya çiftin vuruşlarını saymak üzere, yardımcı hakem veya ayrı bir görevli, vuruş sayıcı olarak görevlendirilebilir.
2.3.2.7 2.3.2.5 gereğince yardımcı hakem veya vuruş sayıcı hakemin verdiği bir karar, hakem tarafın-dan geçersiz sayılamaz.
2.3.2.8 Oyuncular, oyun alanına gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar hakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.
2.3.3 İtirazlar
2.3.3.1 Bireysel maçta oyuncuların, takım maçında takım kaptanlarının anlaşması, bir olgu hakkındaki sorunlarda yarışma hakeminin, kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili sorunlarda, sorumlu başhakemin, turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili sorunlarda, sorumlu yönetim komitesinin kararlarını değiştiremez.
2.3.3.2 Sorumlu maç görevlisinin bir olgu ile ilgili kararı-na karşı başhakeme veya başhakemin Kural ve Yönetmeliklerin yorumu ile ilgili kararına karşı yönetim komitesine itirazda bulunulamaz.
2.3.3.3 Maç görevlisinin kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili bir kararına sorumlu başhakeme itiraz edilebilir. Başhakemin kararı son ve kesin karar olacaktır.
2.3.3.4 Kural ve yönetmeliklerle kapsanmayan turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili konularda başhakem kararına karşı, sorumlu yönetim komitesine itiraz edilebilir.
Sorumlu yönetim komitesinin kararı son ve kesin karar olacaktır.
2.3.3.5 Bireysel maçlarda itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan bir oyuncu tarafından yapılabilir. Takım maçlarında ise itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan ilgili takımın kaptanı tarafın-dan yapılabilir.
2.3.3.5.1. Oynasın veya oynamasın takım kaptanının ismi önceden hakeme bildirilecektir.​
2.3.3.6 Yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili olarak başhakemin, veya turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili olarak sorumlu yönetim komitesinin kararından kaynaklanan sorunlar itiraz yetkisine sahip oyuncu veya takım kaptanı tarafından, kendi Federasyonu aracılığı ile, incelenmek üzere ITTF Kural Komitesine aktarılabilir.
2.3.3.7 ITTF Kural Komitesi, gelecekteki kararlar için kılavuz olmak üzere bir karar verecektir. Bu ka-rar, bir Federasyon tarafından Direktörler Kurulu’na veya Genel Kurul’ a itiraza konu edilebilir. Ancak bütün bunlar, sorumlu başhakem veya organizasyon komitesinin daha önce almış ol-duğu kararın kesinliğini etkilemez.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.4 MAÇ YÖNETİMİ

2.4.1 Sayıların Belirtilmesi
2.4.1.1 Hakem, rallinin tamamlanmasından sonra, top oyun dışı kalır kalmaz veya uygun olan en kısa sürede sayıları söyleyecektir.
2.4.1.1.1 Set süresince, hakem skoru söylerken, önce bir sonraki rallide servis atacak oyuncu veya çiftin sayısını ve sonra karşı oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir.
2.4.1.1.2 Bir setin başlangıcında ve servis atan değiştiğinde, hakem servisi atacak oyuncuyu işaret edecek ve sayıları söyledikten sonra servis atanın adını söyleyecektir.
2.4.1.1.3 Her setin sonunda, hakem önce seti kazanan oyuncu veya çiftin kazandığı sayıyı sonra kay-beden oyuncu veya çiftin kazandığı sayıyı söyleyecek ve daha sonra kazanan oyuncu veya çiftin ismini söyleyecektir.​
2.4.1.2 Hakem sayıları sayarken, kararını belirten el işaretleri kullanabilir.
2.4.1.2.1 Hakem, sayı olduğunda, sayıyı kazanan oyuncu veya çift tarafındaki kolunu, kolun üst kısmı yatay, ön kolu dikey ve eli yumruk şeklinde dik olarak kaldırabilir.
2.4.1.2.2 Herhangi bir nedenle bir ralli let olduğunda hakem, rallinin sona erdiğini belirtmek üzere elini başından yukarı seviyeye kadar kaldırabilir.​
2.4.1.3 Sayılar ve çabuklaştırılmış sistemde vuruş sayıları İngilizce veya her iki oyuncu veya çift ile ha-kem için uygun herhangi bir başka dilde sayılacaktır.
2.4.1.4 Sayılar mekanik veya elektrikli tabelalarla oyuncular ve seyirciler tarafından açıkça görülebilecek şekilde gösterilecektir.
2.4.1.5 Bir oyuncu kötü davranış nedeniyle resmen uyarıldığında, sayı tabelası üzerinde veya yakınında o oyuncunun sayısının yanına bir sarı kart yerleştirilecektir.
2.4.2 Donatım
2.4.2.1 Oyuncular, topları oyun alanı içinde seçmeyeceklerdir.
2.4.2.1.1 Oyunculara, oyun alanına gelmeden önce mümkün olan bir başka yerde bir veya daha faz-la sayıda top seçme olanağı verilecek ve maç, bu toplardan hakem tarafından gelişigüzel alı-nan biri ile oynanacaktır.
2.4.2.1.2 Oyuncular oyun alanına gelmeden önce bir top seçilmemişse, maç, yarışma için belirlenen top kutularından birinden hakem tarafından gelişi-güzel alınan bir topla oynanacaktır.
2.4.2.1.3 Eğer bir maç sırasında top oynanamaz hale gelirse maçtan önce seçilen bir diğer topla değiştirilecek, seçilmiş bir top yoksa hakem tarafından yarışma için belirlenmiş top kutularından birinden gelişigüzel alınan bir topla oyuna devam edilecektir.​
2.4.2.2 Raket kaplaması ITTF tarafından onaylandığı şekilde dış görünümünü, rengini, yapısını, yüzeyini, sürtünme özellikleri ve bunun gibi oyun özelliklerini değiştirecek fiziksel veya kimyasal veya başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kullanılacaktır.
2.4.2.3 Hakem tarafından aksine izin verilmedikçe, aralarda, oyuncular raketlerini masa üstünde bırakacaklardır.
2.4.2.4. Hakem tarafından aksine izin verilmedikçe, aralarda oyuncular raketlerini masa üstüne bırakacaklardır. Ancak raket ele kayışla bağlanmışsa hakem aralarda oyuncunun raketinin eline bağlı kalmasına izin verecektir.
2.4.3 Alıştırma
2.4.3.1 Oyuncular, maç başlamadan hemen önce, maç masasında 2 dakikaya kadar alışma çalışması yapabilirler. Bu süre ancak başhakemin izniyle uzatılabilir. Normal aralarda alışma çalışması yapılamaz.
2.4.3.2 Oyunun zorunlu durdurulması halinde, başhakem oyuncuların, maç masası dahil herhangi bir masada alışma çalışması yapmasına izin vere-bilir.
2.4.3.3 Kırılan bir top veya raketin değiştirilmesinden sonra, oyunculara kullanacakları yeni malzeme-ye alışmaları ve kontrol edebilmeleri için uygun bir süre tanınacak, ancak bu süre birkaç alıştırma rallisinden daha uzun olmayacaktır.
2.4.4 Aralar
2.4.4.1 Oyuncuların hakkı olan 2.4.4.1.1 ve 2.4.4.1.2 maddelerindeki aralar hariç, oyun bir bireysel maç boyunca sürekli olacaktır.
2.4.4.1.1 Bir bireysel maçın setleri arasında 1 dakikaya kadar ara,
2.4.4.1.2 Bir bireysel maçın her setinin başından itibaren, her 6 sayıdan sonra havlu ile kurulanmak amacı ile ve maçın mümkün olan son setinde saha değiştirilirken çok kısa aralar.​
2.4.4.2 Bir oyuncu veya çift, bir bireysel maç süresince bir dakikaya kadar mola isteyebilir.
2.4.4.2.1 Bir bireysel maçta mola isteği, oyuncu veya çift veya belirlenmiş öğüt verici tarafından, takım yarışmalarında ise oyuncu veya çift veya takım kaptanı tarafından yapılabilir.
2.4.4.2.2 Eğer bir oyuncu veya çift ve öğüt verici veya takım kaptanı mola alınması konusunda anlaşmazlığa düşerlerse, son karar, bireysel maçlar-da oyuncu veya çift, takım maçlarında ise takım kaptanı tarafından verilecektir.
2.4.4.2.3 Mola isteği, sadece set içinde ralliler arasında iki elle yapılacak “ T “ işareti ile belirtilir.
2.4.4.2.4 Geçerli bir mola isteği alındığında hakem oyunu durduracak ve mola isteğinde bulunan oyuncu veya çiftin bulunduğu taraftaki eli ile beyaz kart gösterecek, beyaz kart veya uygun diğer bir belirteç bu oyuncu veya çiftin yarı alanına konacaktır.
2.4.4.2.5 Mola isteğinde bulunan oyuncu veya çift oyuna devama hazır olduğunda veya 1 dakikalık mola süresinin sonunda ( hangisi daha önce ise) be-yaz kart veya diğer belirteç masadan alınacak ve oyuna devam edilecektir.
2.4.4.2.6 Eğer geçerli mola isteği her iki oyuncu veya çift veya onlar adına aynı anda yapılmış ise, oyun; iki oyuncu veya çiftin oyuna hazır olmaları halinde veya bir dakikalık mola süresi sonunda (hangisi daha önce ise) başlatılacak ve her iki oyuncu veya çift, o bireysel maç sonuna kadar başka bir mola kullanamayacaklardır.​
2.4.4.3 Bir takım maçında ard arda bireysel maçlara çıkacak oyuncuların bu maçları arasında isteye-bileceği 5 dakikaya kadar ara dışında , birbirini takip eden bireysel maçlar arasında ara olmayacaktır.
2.4.4.4 Eğer bir oyuncu kaza sonucu kısa süreli sakatlanacak olursa; başhakem duraklama süresinin rakip oyuncu veya çifte dezavantaj sağlamaya-cağı kanısında ise, 10 dakikayı geçmeyen, ola-bildiği kadar kısa bir süre için oyunun durmasına izin verebilir.
2.4.4.5 Maçın başında zaten var olan veya muhtemelen olabileceği beklenen sakatlıklar için duraklama-ya izin verilmeyecektir. Aynı şekilde, normal olarak oyunun stresinden, kramplardan veya oyuncunun beden yapısının neden olduğu bitkinliklerden kaynaklanan rahatsızlıklarda da oyun durdurulmayacaktır. Oyunun durdurulmasına, örneğin düşme sonucu yaralanma gibi bir kaza ile oluşan sakatlıklar halinde izin verilebilecektir.
2.4.4.6 Eğer oyun alanında herhangi birinin kanaması olursa, oyun hemen durdurulacak ve bu kişi tıbbi tedavi görüp, oyun alanındaki kan izleri temizleninceye kadar başlatılmayacaktır.
2.4.4.7 Oyuncular bireysel maç süresi boyunca oyun alanı içinde veya yakınında bulunacaklardır. Ancak set aralarında ve molalarda, başhakemin izniyle ve hakemin gözetiminde oyun alanından 3 m mesafeye kadar ayrılabilirler.​
 
Top