• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Kur'an ın Açıklanması

Çirkin Kral

Forum Tutkunu
Sual: Resulullah Kur’anı Niye Açıkladı?

CEVAP

Kur’an-ı Kerimde, (Resulüm, Sana indirdiğimiz Kur’anı İnsanlara Açıkla) Buyuruluyor. (Nahl 44)

İmam-ı Şarani Hazretleri de Buyuruyor ki:

Kur’an-ı Kerimde, Namazların Kaç Rekat Olduğu, Rüku ve Secdede Okunacak Tesbihler, Vakit Namazları ile Bayram ve Cenaze Namazlarının Nasıl Kılınacağı, Namazı Bozan Şeyler, Zekat Nisabı, Zekatın Hangi Maldan Verileceği Orucun ve Haccın Farzları, Oruç Kefareti, Hukuk Bilgileri, Kedi Köpek Etinin Yenilip Yenilmeyeceği Gibi Birçok Husus Açıkça Bildirilmemiştir. Yani Hiç Bir Alim, Bunları Kur’an-ı Kerimden Bulup Çıkaramazdı. Bunları Peygamber Efendimiz Açıklamıştır. (Mizan-ül kübra)Yalnız Kur’an Diyen Müsteşriklere [Oryantalistlere] Soruyoruz. Kur’an-ı Kerimde (Meyte ve Kan Size Haram Kılındı) Buyuruluyor. (Maide 3) Meyte, Boğazlanmadan Ölen Veya Öldürülen Yani leş Olan Hayvandır. Bir Müsteşrik, Bu Ayete Bakarak Balık Yemenin Haram Olduğunu Söyler. Ona Göre Sadece Delil Kur’andır. Halbuki Allahü Teâlâ (Bir işte Anlaşamazsanız, Bu İşin Hükmünü Öğrenmek İçin Kur’ana ve Sünnete Bakın!) Buyuruyor. Balık kesilmeden yenir mi Diye Kur’ana Bakınca Müsteşrik Yenmeyeceğini Anlar. Dalak Kandır. Müsteşrik, âyete Bakınca Bunun da Haram Olduğunu Anlar. Fakat Sünnete Bakılınca İstisna Olarak Balık ve Dalağın Helal Olduğu Görülür. Hadis-i Şerifte, (Size İki Meyte ve İki Kan Helal Kılındı. İki Meyte Balıkla Çekirgedir, İki Kan İse, Karaciğerle Dalaktır) Buyurulmuştur. (İbni Mace, Ebu Davud)Yine Peygamber Efendimiz, (Denizin Suyu Temizdir, Meytesi Helaldir) Buyurarak Deniz Meytelerinin Helal Olduğunu Bildirmiştir. (Ebu Davud, Abdürrezzak)Buna da Açıklık Getirilmiş, Her Meyte Değildir. Mesela Kendiliğinden Ölüp Su Yüzüne Çıkan Balığın da Yenilmeyeceği Hadis-i Şerifle Bildirilmiştir. (Dare Kutni)Aslan, Kaplan, Kurt, Maymun ve Köpek gibi Yırtıcı Hayvanlarla, Atmaca, Kartal, Doğan Ve Şahin Gibi Yırtıcı Kuşların Etlerinin Haramlığı da Hadis-i Şerifle Bildirilmiştir. (Müslim)

(Yemin Ederim ki, Ben Size Ancak Allah’ın Emrettiğini Emrediyor, Nehyettiğini Nehyediyorum) Buyurdu. (Taberani), Zaten Onun Sözleri Vahiydir. (Necm 4)


Kur’ana, İslam’a Uymak İçin, Peygamber Efendimize Uymak Gerekir. Peygamber Efendimize Uymak İçin de İslam âlimlerine Uymak Gerekir. Kur’an-ı Kerimde (Bilmiyorsanız âlimlere Sorun) Buyuruluyor. (Nahl 43)Hadis-i Şeriflerde Buyuruldu ki:

(Âlimlere Tâbi Olun!) [Deylemi]

(Âlimler Yeryüzünün Işıklarıdır. Benim ve Diğer Peygamberlerin Vârisleridir.) [Ebu Nuaym](Âlimler Rehberdir.) [İ. Neccar]

(Âlim, Allah’ın Güvendiği Kimsedir.) [Deylemi]Tahtavi Hazretleri, Buyuruyor ki:

(Kur’an-ı Kerimdeki, (Allah’ın İpine Sarılın!) Emri, (Fıkıh âlimlerinin, Mezhep İmamlarının Bildirdiklerine Uyun) Demektir.) [Dürr-ül muhtar Haşiyesi]Nasıl kanunlar, Anayasadan Ayrı Kabul Edilmezse, Sünnet, Yani Hadis-i Şerifler de Kur’an-ı Kerimden Ayrı Değildir. Onun Açıklamalarıdır. Nasıl, Tüzükler, Yönetmelikler, Kanunlara Aykırı Kabul Edilmiyorsa, İcma ve Kıyas-ı Fukaha da Sünnete Aykırı Değildir. Kıyas, Kur’an-ı Kerimin ve Hadis-i Şeriflerin Açıklamasıdır. Sünneti Kur’an-ı Kerimden Ayrı, Kıyası [âlimlerin İctihadlarını] Hadis-i Şeriflerden Başka Göstermeye Çalışanların, Sapık Olduğu Mektubat-ı Rabbani’de Yazılıdır...
 
Top