Kadın kimdir?

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
Bu Ayın Lideri
Evet, nedir kadın? Her şeyin tanımının yapıldığı ortamda kadının tanımlaması yapılmasa olur mu? Biz de bir kadın olarak kadını anlatalım arzusundayız efendim.

kadin.jpg
Kadın, hayâtın can damarıdır. Yaşam onunla daha zinde ve daha neşeli olur.

Kadın, neslin devâmı için olmazsa olmazımızdır.

Kadın, aslında küçük şeylerle mutlu olandır. O mutlu olunca etrâfına huzur saçan bir kaynak olur.

Kadın, huzûrun, güzelliğin parlayan yıldızıdır. Onsuz mutluluk eksiktir, yarımdır. Kadın hayâtın, erkeğin tamamlayıcısıdır. Tıpkı bir elmanın yarısı gibi!

Kadın, erkeğe emânet olarak takdim edilmiştir. İstismar edilmesi, gücünü aşan durumlarla karşı karşıya bırakılması hak ihlâlidir. Kadın asla fıtratına ters hallerle muhatap edilmemelidir. Bu husus ‘kadın-erkek eşitliği’ çerçevesinde asla düşünülemez.

Kadın, güzelliklerinin istismar olarak kullanılıp onun sırtından rant devşirenlerin gün gelip bunun bedelini kendi ailelerinde acı ve hazin bir şekilde ödetendir. Dünya ve ahrette her yapılanın mutlaka bir bedeli vardır.

Kadın, sabır ve şefkat kahramânıdır. Aile yuvası ve hayâtın problemlerinde onun duruşu diğer aile üyelerine sevgi, güven ve güç verir.

Kadın, evi, yuvası, yavrusu ve yurdu söz konusu olduğunda gücüne hayretler edilen yüksek bir potansiyeldir. Yoksa fıtraten elbette ki kadın, erkek kadar güçlü değildir.

Kadın, seven, acıyan, hep merhametli olan, ezilen ama ezmeyen, çilekeş bir tahammül örneğidir. Bu konuda Anadolu böylesi takdire şâyan kadınlarla doludur. Onlar eli öpülesi kadınlardır.

Kadın, karşı cinsin gönlünün gülü, gözünün ve yüreğinin aydınlığıdır. Erkeğin hayâtının neşe kaynağı, iffetinin muhafazası, saadetinin güneşidir.

Kadın, sevginin, duygunun, paylaşım güzelliğinin simgesidir.

Kadın, gönlün, yüreğin, ilgi ve detayın ta kendisidir. Ancak kadın hayâtın detayı değil bizzat kendisidir.

Kadın, güzel davranılırsa hazine gibidir. Bire on verir. Siz yeter ki ona sevgi, ilgi, muhabbetle davranın. Bunun geri dönüşümü misliyle olur. O yüzden güzel davranış kadının güzelliğinin teminâtıdır.

Kadın, yeni nesli terbiyesiyle inşa eder. Bu yönüyle kadınların sorumluluğu büyüktür. Kadını bu sorumluluktan uzak tutanlar milletlerin aydınlık yarınlarıyla oynamış olurlar.

Kadın, kadın olarak kalmalıdır. Onu erkekleştirmek fıtrata aykırıdır. Bunun faturası aileye çıkar. Aile yuvasının iki ana esâsından birisi olan kadının cemiyeti pozitif anlamda yönlendirmede büyük payı vardır.

Kadın, zihni fâliyet farklığından, insan iletişimindeki nezâket ve zerâfetinden toplumsal ilişkilerin olumlu yönde seyretmesinde gâyet etkindir.

Kadın, ilk kadın insan Havva annemizin soyudur. Kadın, iffet âbidesi Kur’an’da bahsedilen Hz. Meryem’in devâmıdır. Kadın, dînini, imânını canına değişmeyen Hz. Asiye’nin devâmıdır. Kadın, güzel ahlâkın ve eşine sadâkatin en güzel timsâli Hz. Hatice’nin devâmıdır. Kadın, ilmin, eşler arası muhabbetin iyi bir numûnesi olan Hz. Aişe’nin devâmıdır.

En önemlisi kadın, ayaklarının altına cennet serilen annedir. Anne ise toplumu şekillendiren gizli eldir.

Bizim değerlerimizde kadın çok özel kıymettedir.
 
Top