Islam’da yalan

Suskun

V.I.P
V.I.P
İSLAM'DA YALAN

Yalan nedir?


Yalan, kişinin gerçeği saklayıp, bildiğinin aksini söylemesidir Yalan, çok çirkin bir huydur Dinimiz İslam yalanı haram kılmış ve şiddetle yasaklamıştır
Yalan'ın en büyük kötülüğü; insanı, Allah(cc)'ın rızasından uzaklaştırıp cehenneme götürmesidir Ayrıca yalan, insanları birbirine düşürür, güven duygusunu yok eder, toplum içinde karışıklıklara sebep olur; dostlukları yıkar,yerine düşmanlık tohumları ekerYalan ergeç ortaya çıkacağından,yalancılar kendilerine güvenilemeyen, saygı duyulmayan ve sevilmeyen insanlar durumuna düşerler
Kısaca yalan, insanı dünyada da, ahirette de felakete sürükler

Kur'anda Yalan

Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de yalancılardan şöyle bahseder:


‘'Nihayet, Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, kendileriyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak (iki yüzlülük) soktu''(Tevbe,77)

‘'Kahrolsun o yalancılar'' (Zariyat,10)
“İslam'a çağırıldığı halde Allah'a (cc) karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir” (Saf,7)


Hadislerde Yalan

“Kim devamlı yalan söyler ve yalan peşinde olursa, Allah (cc) katında çok yalancı bir kul olarak yazılır'' (Buhari, Müslim)

‘'Yalancıların alametlerinden biri de, kendisinden istenmeden Allah (cc) adına yemin edip durmasıdır''

‘'Kul yalan söyleyip, yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince, bir an gelir ki; kalbinde önce siyah bir nokta belirir Sonra bu nokta büyür ve kalbin tamamı simsiyah olur Sonunda o, Allah (cc) katında ‘yalancılar' arasına kaydedilir''(Muvatta, Kelam,18)

Ashap:''Ey Allah(cc)'ın Rasulü! Mümin korkak olur mu?''diye sordu''Evet olabilir''buyurdu ‘'Peki cimri olur mu?''dediler, yine ''Evet olabilir''buyurdu Sonra;''Peki yalancı olur mu?''diye sordularBu sefer:''Hayır olamaz!''buyurdu''(Muvatta,Kel am,19)

‘'Yazıklar olsun insanları güldürmek için konuşup yalan söyleyene! Yazık ona''(Ebu Davud, Tirmizi)

Abdullah b Amir anlatıyor:''Bir gün, Rasulullah (sav) evimizde otururken annem beni çağırdı ve; 'hele bir gel, sana ne vereceğim?' dedi Peygamber (sav) Annem'e:'çocuğa ne vereceksin?'diye sordu'O'na bir hurma verecektim'deyince; Peygamber (sav): Dikkat et! Eğer ona bir şey vermeyecek olursan,üzerine bir yalan yazılır'buyurdu'' (Ebu Davud, Edep,88)(3)


‘'Şüphesiz yalan, kötülüğe götürür, kötülükte cehenneme götürür'' (Abdullah bMes'ud ra)(4)

İbn Mes'ud (ra):''Şu üç yoldan münafığı tanıyınız:1-Konuşurken yalan söyler''(5)

‘'Şaka da olsa yalan söylemeyiniz''

Yalan Yemin

Vakıaya aykırı olan bir şeyin dosdoğru olduğuna yemin etmek Yalan yere yemin eden kişi, Allah(cc)'ı yeminine şahid göstererek insanları kandırmak istediği için, O'nun mukaddes adını istismar etmekte, O'na iftirada bulunmaktadır Hz Peygamber (sav) büyük günahların en büyüklerinden birinin de yalan yemin olduğunu söylemiştir Bir kimse geleceğe yönelik bir yemini bozduğunda, kefaretini ödemek suretiyle yeminin günahından kurtulur Fakat yalan yemin, öyle büyük bir günahtır ki, onun cezasını kefaret dahi düşüremeyeceği için, yalan yeminde kefaret olmaz Böyle bir günah işleyen kişi, yalanına şahid gösterdiği Allah'a tevbe etmeli af dilemeli ve bir daha bu günahı işlememelidir Onun günahını ancak Allah affedebilir Yalan yemin ile başkalarının hakkı alınmışsa, velev ki bu kanun yoluyla olsun ikinci bir günah işlemiş olur, haksız yere elde edilen bu hak sahibine ödenmedikçe tevbe ile kurtuluş olmaz Gelişi güzel, lüzumsuz yere Allah'ın adını anmak da bir günahtır Bu nedenle dile hâkim olmalı, yemini alışkanlık haline getirmemeli, ancak çok önemli durumlarda yemin etmelidir


Yalanın söylenebileceği yerler


“Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi, sizi yalanın peşine düşmeye sevk eden şey nedir? Halbuki, şu üç yer hariç yalanın her çeşidi Ademoğluna haramdır;
Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalan söylemesi
Savaşta düşmana karşı söylenecek yalan (çünkü harp bir hiledir)
İki Müslüman'ı barıştırmak için söylenen yalan” (Tirmizi, Birr 26) 3

“İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir” (Buhari, Müslim)
 
Top