Grup nedir? Kalabalık nedir? Farkları ve Benzerlikleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Grup nedir?

Grup (Kimya), periyodik tablo'daki tüm dikey sütunlara verilen ad.
Grup (Sosyoloji), sosyolojide bir terim.
Grup (Matematik), Soyut Cebirde kullanılan matematiksel bir yapı.Kalabalık nedir?

Kalabalık -ğı
TDK, Türk Dil Kurumu

isim
1 . Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu:

"Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum."- A. Haşim.

2 . Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.
3 . (sıfat) Sayıca çok:

"O kalabalık caddenin canlılığı çok hoşumuza gidiyor."- A. Kutlu.


Kalabalık Nedir

Grup, bir ilkeyle ye bir üyelik hak ve görevleri dizisiyle birbirine bağlanmış bireyler topluluğuna verilen addır. Gruba girmek için gerekenleri yerine getirmeyi kabul eden kişi grubun üyesi olmuş olur ve grup içinde belirli bir statü elde eder.

Gruplar sosyal yapının başlıca unsurlarıdır. C.H.Cooley, grupları birindi ve ikincil gruplar diye ikiye ayırmıştır.


Birincil gruplar
yüzyüze ilişkiyle karakterize edilen küçük gruplardır. Onların kendi davranış normları vardır ve dayanışmacıdırlar. Aile, arkadaş grupları ve pek çok iş grubu bu kategori içinde ele alınır.

ikincil gruplar ise daha büyük olup her üyesinin doğrudan doğruya birbiriyle ilişkili olması gerekmez.


Grup ve Kalabalık Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

Grup kısa süreli ve gönüllülüğe bağlıdır ama kurum uzun süreli ve yasalarla belirlenmiş kuralları vardır. (Fark)

Hem grupta hem grupta çeşitli roller üstlenilir. (Benzerlik)

Grupta gönüllü olarak çalışılırken kurumun çalışanlarına belirli bir maaş verilir. (Fark)

Gruplarda ve kurumlarda hak ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. (Benzerlik)

Gruplarda kurumlarda genellikle ortaya çıkan bir sorunun iş birliği içinde çözülmesi için kurulmuştur. (Benzerlik)
 
Top