Gençlerle iletişim Kurmanın Yolları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Gençlerle iletişim Kurmanın Yolları

7URBD4H.jpg


Kuşak çatışması, gençlerle yetişkinler arasındaki iletişim kopukluğundan doğar. Bu nedenle kuşak çatışmasının olumsuz, sağlıksız boyutlara erişmesini önlemek iyi bir iletişimle gerçekleşebilir. Bu iletişimi sağlıklı biçimde kurup sürdürebilmek, önce erişkin ve yetişkin kuşağın görevidir. Aşağıda belirtmeye çalıştığım ilkelere uyulduğunda istenen amaca ulaşılır.

  • Siz erişkin ve yetişkin kuşak olarak önce gencin bir insan olduğunu kabul edin. Ona sevgi ve saygı gösterdiğinizi belirtin.

  • Gençlik çağına özgü biyolojik, ruhsal ve toplumsal değişme ve gelişmeleri, bunların gencin davranışına ne biçimde yansıdığını bilip tanıyın; gençlik çağının fırtınalı ve zor bir dönem olduğunu anımsayıp gözönünde tutun

  • Gencin duygularındaki değişiklikler ve düşlemlerden kaynaklanan davranışları karşısında serinkanlı olun, kırıcı, sert, yıkıcı davranışlarında bulunmayın.

  • Genci denetlemek, engellemek ya da ödün, ödül verme k için tutarlı davranın; kimi kez ödüle değer bulduğunuz bir davranışı başka bir zaman kötüleyip yermekten kaçının

  • Gencin yaşamına, giyimine süslenmesine ilişkin karar durumu gençle konuşun; onun düşünce ve önerisine saygı gösterin

kaynak:
Özcan Köknel
'in Kimliğini Arayan Gençliğimiz kitabı
 
Top