• Merhaba Ziyaretçi.
  "Güzel söz"
  konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
 • Merhaba Ziyaretçi.
  Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

11. Sınıf Fecr-i Ati Şiiri

OBir

MEB
Özel üye
Fecr-i Ati şiirinin genel özellikleri şunlardır:
 • Aruz ölçüsüyle aşk ve doğa konulu şiirler yazılmıştır.
 • Serbest müstezat kullanılmıştır.
 • Arapça ve Farsçanın etkisinde ağır bir dil söz konusudur.
 • Sanatçılar, Fransız sembolizmiyle daha sıkı bağlar kurmuşlardır.
 • Şiirde konudan çok söyleyiş önemlidir.
 • Gerçek şiir herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
 • Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir türdür.
 • Bu dönem şiirleri “sanat için sanat” anlayışıyla yazılmıştır.
 • Fecr-i Ati döneminin en güçlü şairi Ahmet Haşim’dir. Sanatçı, topluluğun diğer üyeleri Milli Edebiyat akımına katılmasına rağmen kendi sanat görüşünden taviz vermemiştir.
 

OBir

MEB
Özel üye
Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları


AHMET HAŞİM (1884 – 1933)
 • 1909’da Fecr-i Aticilere katılmıştır.
 • Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra da yoluna devam etmiştir.
 • Fecr-i Ati topluluğunun ve modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir.
 • “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır.
 • Saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır.
 • Şiirde konudan çok, söyleyişi önemser.
 • Gerçek şiir ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
 • Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür.
 • Önceleri Arapça ve Farsçayla yüklü bir dili varken, zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yönelir.
 • Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir.
 • Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam onun şiirlerinde sıkça yer bulur.
 • Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Sembolizmden ve empresyonizmden etkilenmiştir.
 • “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır.
 • Fıkra, sohbet gezi yazısı türlerinde de önemli eserler vermiştir.
Eserleri:

Şiir: Piyale, Göl Saatleri
Sohbet: Gurabahane-i Laklakan (Fıkra özelliği de gösterir)
Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü içerisinde değerlendirilmektedir.)
Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi


TAHSİN NAHİT (1887 – 1919)
 • Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.
 • Bireysel konulu şiirler yazmıştır.
 • Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.
 • Şiirleri Ahmet Haşim etkisindedir.
 • “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır.
 • Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
 • Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır.
Eserleri:

Şiir: Ruh-i Bikayd
Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkârlar, Ben Başka, Talak, Kırık Mahfaza, Osman-ı Sani, Kösem Sultan


EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886 – 1942)
 • Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır ve kurucuları arasındadır. Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta ilk golü atmıştır.
 • Fecriati Döneminde “destansı” yönü ağır basan epik şiirler yazmıştır.
 • Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinde benzetme ve istiarelere gereğinden çok yer vermiştir.
 • Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” adlı şiirine karşı yazmış olduğu “Kin” şiiriyle tanınmıştır.
Eserleri:

Şiir: Kin, Hatay’a Selam, Dev Şarkısı


MÜFİT RATİP (1887 – 1920)
 • Fecriaticiler arasında tiyatro türünde en başarılı sanatçıdır.
 • Tiyatroda teknik bakımdan en iyi eserleri, tiyatroyla ilgili eleştirileri o yazmıştır.
Eserleri:

Oyun: Sayfiyede, Zincir, Bir Buhran, Kadın Pençesi


ŞAHABETTİN SÜLEYMAN (1885 – 1919)
 • Tiyatroları teknik açıdan zayıftır.
 • Aşk temasını işlemiştir.
 • Konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır.
 • Eleştiri yazılarıyla öne çıkmıştır.
 • Edebiyat tarihiyle ilgili eserler de yazmıştır.
Eserleri:

Oyun: Fırtına, Aralarında, Karun, Avdet, Aziz Katil, Kül ve Burgu, Çıkmaz Sokak, Yeni İzdivaçlarda


FAZIL AHMET AYKAÇ (1884 – 1967)
 • Hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür.
 • İğnelemek, alay etmek onun özelliğidir.
Eserleri:

Kırpıntı, Divançe’i Fazıl, Harman Sonu, Şeytan Diyor ki, Tarih Dersi


İZZET MELİH (DEVRİM) (1887 – 1966)
 • Roman ve öykü yazarıdır.
Eserleri:

Leyla, Tezad, Sermed, Hüzün ve Tebessüm


CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)
 • Hikâyelerinde özellikle halk arasından seçilmiş tiplere yer verir.
 • Teknik bakımdan kusurlu olmakla birlikte romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır.
Eserleri:

Roman: İnhizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu
Öykü: Timsal-i Aşk, Ukde
 

OBir

MEB
Özel üye
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız Sanatçılar


Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde yazdıkları halde bu topluluklara katılmayan sanatçılardır. Bu sanatçılar şunlardır:


AHMET RASİM (1864 – 1932)
 • Fıkra, makale ve anılarıyla tanınır.
 • Çocukluğunu, basın hayatını, İstanbul’un günlük yaşantılarını başarılı bir üslupla anlatmıştır.
Eserleri:

Fıkra: Eşkâl-i Zaman, Şehir Mektupları
Anı: Gecelerim, Falaka, Gülüp Ağladıklarım
Roman: Hamamcı Ülfet
Söyleşi: Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu Ya


HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864 – 1944)
 • Servet-i Fünuncuların etkili olduğu bir dönemde bu topluluğa girmemiştir.
 • Ahmet Mithat Efendi’nin “halk için roman” anlayışına uygun eserler vermiştir.
 • İlk romanı “Şık” ile tanınmış ve sevilmiştir.
 • Halkın diliyle (Özellikle mahalle kadınlarının dili) ve mizahi bir üslupla halkı aydınlatıcı romanlar yazmıştır.
 • Romanlarında İstanbul halkının örf, adet, gelenek ve göreneklerini ve yaşayışını yansıtmıştır.
 • Romanlarındaki kahramanlarını yetiştikleri ortamın diliyle konuşturur, sosyal çevresiyle birlikte anlatır.
 • Alafranga yaşama özenen züppe tipleri, şöhret meraklılarını, batıl inançlara düşkün insanları mizahi bir üslupla eleştirmiştir.
 • Natüralizmden etkilenmiştir.
Eserleri:

Roman: Şık, Şıpsevdi, İffet, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Nimetşinas, Metres, Ben Deli Miyim?, Mutallaka, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Evlere Şenlik, Utanmaz Adam, Mezarından Kalkan Şehit
Hikâyeleri: Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, İki Hödüğün Seyahati, Melek Sanmıştım Şeytanı, Meyhanede Hanımlar, Gönül Ticareti
Tiyatro: Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince
 
Top