• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Excel - VBasic - VBA Kod Bankası Pro.7.0

Excel - VBasic - VBA Kod Bankası Pro.7.0

Hazırlayan ve Sunan Erhan Yavuz
Yayımlayan ExcelVBA.Net


Excel, VBasic ve VBA Kodları Bankası... 5767 Kod'luk bir Arşiv...
Bir Bankanın sağladığı tüm özelliklere haiz bir Program.

Programın ana yapısında ADO kullanılmıştır, birçok bildiğiniz bilmediğiniz özellik eklenmiştir. Bu nedenle aşağıda resimde göreceğiniz .ocx ve .Dll leri kullanıma almanız gerekecektir. Referances Tablosu aşağıdaki şekilde düzenleyiniz.

Aşağıdaki ekran çıktığında "Demo Programıdır" tuşunu tıkladığınızda Program çalışacaktır.

Değişebilen Skin özellikli interaktif bir ekran; Kod alma, inceleme, değiştirme, yazma, kopyalama, kod aktarma, kodları otomatik programlarda kullanma, Ado dosyası hazırlama, inceleme, ekleme, silme daha doğrusu Excel - VBA kod dünyasında yapılmasını istediğiniz bir çok şey...

Herşeyden önce; VBA Preferences penceresinde programın çalışabilmesi için gerekli özellikler seçili olmalıdır.

Excel-VBA Kod Bankası Pro. ile neler yapılabilir?

[1]. Harfe duyarlı arama yapılabilir. İstenen kelime veya harfle başlayan kodlar listelenebilir.
[2]. Kod numarası girilerek, kod listelenebilir.
[3]. Kod TextBox'unda yazılı bir kelime seçilip, Arama Textbox'una tıklandığında kelimenin yapıştırılması veya,
[4]. Arama Textbox'una kelime yazılması ile o kelimenin geçtiği tüm kodlar aranabilir.
[5]. Kelimenin aranması istenen Konu Başlığı, Kod içi veya Açıklama kısımları seçilir,
[6]. Seçilen kelimenin pozisyon olarak yeri ComboBoxdan seçilerek ayrıntılı bir şekilde arama yapılabilir.
[7]. Seçilen kelime aynı zamanda kod içinde toplu olarak başka bir kelime ile değiştirilebilir.
[8]. Arama; tarih bloku kullanılmak suretiyle, aranılan tarihde kaydedilen kodları bulmak şeklinde de yapılabilir.

İnteraktif Menülerin Kullanımı.
[1]. Programın Excel Sayfasında yazılı kodları Access dosyasına aktarabilirsiniz.
[2]. Access dosyasından Programın Excel sayfasına Kod Aktarımı yapabilirsiniz.
[3]. Seçtiğiniz Kod'u Word Belgesine aktarabilirisiniz.
[4]. Explorer ile seçeceğiniz bir Word belgesindeki Kod'u programa aktarabilirsiniz.
[5]. Explorer ile seçeceğiniz bir .Text belgesindeki Kod'u programa aktarabilirsiniz.
[6]. Seçtiğiniz Kod'u .Text dosyasına aktarıp kaydedebilirsiniz.
[7]. O anda arka planda açık olan herhangi bir Web sayfasından -var/sa olan- kodu programınıza kopyalayabilirsiniz.
[8]. Seçtiğiniz Kod'u İstediğiniz bir arkadaşınıza Mail ile gönderebilirsiniz. (Şimdilik sadece Gmail hesabıyla ama olsun)

Diğer İnteraktif Menülerin Kullanımı.
[1]. Kod'u Kopyalamak
[2]. Hafızadaki Kod'u yapıştırmak
[3]. Ekranları temizlemek
[4]. Seçilen Kod'u silmek
[5]. Yeni Kod'u ve/veya değişikliği Kaydetmek
[6]. Explorer ile seçilecek bir Excel Dosyasında mevcut TÜM KOD'ları programa kopyalamak
(Excel dosyasında bulunan Sayfa, Modül, Class Modül veya UserForm'da yazılı tüm kod'lar sırasıyla ve belirtilmek sureti ile Program penceresine kopyalanır.)
[7]. Access - Ado Dosyası Hazırlamak, Oluşturmak, ekleme, düzeltme ve silme yapmak.
(Açıklamalar daha sonraki maddelerde yer almaktadır.)
(Tamemen Tarkan Vural arkadaşımızın yapmış olduğu ve geliştirdiği programın Kod Bankasına adapte edilmiş şeklidir.)
[8]. Seçilen Kod'un nasıl çalıştığını denemek için, Kod Bankasının kullanıcıya sunduğu otomatik program hazırlama menüsüdür. (Açıklamaları alt maddelerdedir.)
[8] Tuşuna basıldığında ekrandaki kod otomatik olarak .text dosyası olarak kaydedilir.
Kullanıcıya seçtiği Kod'u Programda denemek isteyip, istemediği sorulur.
Burada dikkat edilmesi gereken husus kod'da kullanılan -varsa UserForm nesnelerinin kod içinde geçen- isimlerinin aynısının kullanılmasıdır.
"Evet" seçeneği ile Kod Sihirbazı Penceresi açılır.
Bu pencerede öncelikle denenecek Kod'un Sayfa-Modül veya UserFormda mı kullanılacağının tespiti yapılır.
UserForm oluşturulmak isteniyorsa, Kod'da geçen (Max:3) her türlü nesnenin, sayısı ve kodda kullanılan isimleri bu pencerede ayarlanabilir.
Kod Aktar" tuşu ile Program oluşturulup, kod aktarımı yapılmış ve kayıt edilmiştir.
Ekrandaki örnek kod'da sadece CommandButton1 kullanıldığı için Kod Sihirbazında da sadece bir adet CommandButton seçeneği seçilmiştir.
7. Access - Veri Tabanı Dosyası Hazırlamak, Oluşturmak, ekleme, düzeltme ve silme yapmak.
(Tamamen Tarkan Vural arkadaşımızın yapmış olduğu ve geliştirdiği programın Kod Bankasına adapte edilmiş şeklidir.)

Yeni bir Database (.mdb) dosyası oluşturabilirsiniz.

Explorer ile mevcut bir Database (.mdb) daosyasını yükleyebilirsiniz.

Database dosyanıza "Yeni Tablo" ekleyebilir, Mevcut Tablolara "Yeni Alan" ekleyebilirsiniz.

Kod Bankası Pro.7.0 Programını Metalik kaplamalı ekranında istediğiniz şekilde farklı Skin'ler kullanarak kullanabilirsiniz.

Not: Ek'li .rar dosyasının içindeki 3 Dosyayı, Bilgisayarınızda aynı yer veya klasörde kullanınız.

Kullanmaz iseniz program bir hata vermeyecektir ancak, ya 5750 kodluk datadan yararlanamayacaksınız yada saat çalışmayacaktır.
 

Ger

Üyecik
"Not: Ek'li .rar dosyasının içindeki 3 Dosyayı, Bilgisayarınızda aynı yer veya klasörde kullanınız." yazmışsınız ama sadece MDB dosyası var RAR klasörünün içerisinde.
 
Top