12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

OBir

MEB
Özel üye
Cumhuriyet döneminde şiirlerin genel özellikleri şunlardır:
 • Şiirlerde kullanılan dil son derece sadedir.
 • Şiirde aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü yaygınlaşmıştır.
 • Ahmet Haşim, Yahya Kemal aruzla şiir yazmaya devam etmiştir.
 • Halk şiiri geleneği, Cumhuriyet Dönemi şiiri için en önemli kaynak olmuştur.
 • Şiirlerde hamasi (destansı) söyleyişler dikkati çeker.
 • Nutuk havası taşıyan didaktik şiirler yazılmıştır.
 • Gurbet teması şiirlerde sıkça işlenmiştir.
 • Ulus sevgisi, yurdu tanıtma ve yüceltme coşkusu şiirlerde önemli yer tutar.
 • Anadolu insanı ve Anadolu’yu anlatan şiirler yazılmıştır.
 • Beş Hececilerin izinden giden Kemalettin Kamu, Behçet Kemal, Ahmet Kutsi, Ömer Bedrettin gibi şairler duygusal bir anlatımla Anadolu’yu anlatmış, övmüşlerdir.
 • Anadolu’ya yönelme ülkü durumundadır ancak çoğu şair Anadolu’ya dıştan bakmıştır.
 • Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Fazıl Hüsnü, Cahit Külebi gibi şairler Anadolu’yu gerçekçi biçimde anlatmıştır.
 • Şiirde biçim ve içerik açısından büyük değişiklikler olmuş, çeşitli şiir toplulukları ortaya çıkmıştır.
 • 1940’tan sonra serbest şiir yaygınlaşmıştır.

1. Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Yedi Meşaleciler
2. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)
3. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Beş Hececiler
 • Hisarcılar
4. Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)
5. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
 • Maviciler
6. İkinci Yeni (1954-1960)
7. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)
 • 1960 Sonrası Mistik Duyarlıklık Şiiri
8. 1980 Sonrası Şiir
9. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
 
Top