beş hececiler

  1. OBir

    12. Sınıf Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

    Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri: Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde...
  2. OBir

    12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

    Cumhuriyet döneminde şiirlerin genel özellikleri şunlardır: Şiirlerde kullanılan dil son derece sadedir. Şiirde aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü yaygınlaşmıştır. Ahmet Haşim, Yahya Kemal aruzla şiir yazmaya devam etmiştir. Halk şiiri geleneği, Cumhuriyet Dönemi şiiri için en önemli kaynak...
Top