Çocukluk ve Gençlik Çağlarına Özel Ruhsal Bozukluklar

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Çocukluk ve Gençlik Çağlarına Özel Ruhsal Bozukluklar

1- Zeka Gerilikleri:

Çocuğun çevreye adaptasyonunu bozuk olduğu zeka geriliklerinde zeka seviyesi genellikle 70 in altındadır. Normal insan zekasını 120 kabul edersek bu seviyede bir zeka çocuğun yaşantısında önemli eksikliklere yol açabilmektedir. Zekayı çocuğun bulunduğu yaşın altındaki yada üstündeki yaş grubunda bulunan çocuklarım yapabildikleri ile karşılaştırdığımızda karşımıza o çocuğun zeka yaşı çıkmaktadır, örneğin 5 yaşında bir çocuk 8 yaşında bir çocuğun yapabildiklerini yapabiliyorsa bu çocuğun zekasının normalden yüksek olduğunu, 3 yaşında ki bir çocuğun yapabildiklerini yapabiliyorsa zeka seviyesinin düşük olduğunu ve bir zeka geriliğinin bulunduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Zeka geriliklen hafif, orta, ağır olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

2 - Öğrenme Bozuklukları:


Çocuğun diğer alanlarda çok fazla öğrenme güçlüğü yaşamamasına karşılık matematik, yazı ve okuma alanlarında güçtük yaşamasıdır, özellikle belirgin bir zeka geriliği bulunmamasına okul yaşantısında problemler yaşayan ve eğitim konusunda arkadaşlarından geride kalan çocuklarda bu durumun araştırılması gerekmektedir.

3 - İletişim Bozuklukları:


Özellikle konuşmada ortaya çıkan zorluklar nedeniyle çocuk yada gencin kendisini ifade etmesinde ortaya çıkan bozukluklardır Kekemelik, gibi konuşma bozuklukları bu grupta sayılmaktadır Bu tür konuşma bozuklukları olan çocukların muayenelerinde herhangi bir bedensel bozukluk saptanmamaktadır. Kekemeliği olan çocuklara arkadaşlarının alay etmesi işi zorlaştırmakta ve utandıkları için konuşmak istememekte, telaşa girdikleri için konuşmaları daha da bozulmaktadır, özellikle arkadaşlarının alaylarından çekindikleri için sınıfta derslere kalkmak istememekte, arkadaşlarının oyunlarına katılmamakta bu durum nedeniyle kendi başlarına kalmakta kendilerine güvenlerini kaybetmektedirler. Tedavide kaybedilen güveni tekrar kazanmalarına çalışılmakta bunun yanında konuşmalarını düzeltebilmek için eksersiz yapmaları önerilmektedir Konuşmalarını banda okuyup daha sonra dinleyerek üstesinden gelmeye çalışmaları yanında evde yüksek sesle kitap okumaları, kendileri ile alay etmeyecek yakın arkadaşlarının yanında konuşma eksersizleri yapmaları bu tür bozuklukların tedavisinde etkili olacaktır.

4- Gelişim Bozukluğu Hastalıkları :


İçine kapanık, diğer insanlarla ilişki kurmayan, gelişmeyen, yaşıtlarına göre geride kalan, örneğin geç konuşan, geç yürüyen, kimi zaman daha da ağır olarak kendi içlerine kapanan ve dış dünyanın uyaranlarına cevap vermeyen çocuklar gelişim bozukluğu olan çocuklar olarak değerlendirilmektedir.

5 - Dikkat Eksiklikleri ve Davranış Bozuklukları:


Belirgin özelliği dikkatini verememe, aşırı saldırganlık, yıkıcılık, düşmanlık, yakın ilişkilere girememe, ani ve beklenmedik davranışlarda bulunma, söylenilenleri yapmama olan bozukluklardır Bu bozuklukların olduğu çocuklar maalesef ailen tarafından şımarık çocuklar olarak nitelendirilip disiplin amacıyla dövülmekte bu ise varolan durumu daha da içinden çıkılmaz hale dönüştürmekte ve onları daha da fazla saldırgan hale getirebilmektedir Dikkat eksikliği olan çocukların önemli bir özelliği de dikkatlerini veremedikleri için zeka sorunları olmamasına karşın ders başarılarının düşük olmasıdır.Dikkat eksikliği olan çocuklar sıkıldıkları için dersten oturarak dinliyememekte ve derste sürekli olarak dolaşmakta arkadaşlarının saçını çekmekte, kalemini almakta,şakalaşmakta bu nedenlede hocalar tarafından asi ve söz dinlemez çocuklar olarak nitelendirilmeleridir. Dikkat eksikliği olan çocuklar 3-5 dakika ter yerde duramamakta ve özellikle bir konuya ilgilerini verememektedirler. Bu çocuklar halk arasında çok zeki ama çalışmıyor yaramazlığı bırakıp bir ders çalışsa çok başarılı olacak ama çalışmıyor diye nitelendirilmekte derslerinin başarısız olması aşırı yaramazlığına verilmektedir. Dikkat eksikliği bozukluğu gençlik çağlarına doğru azalmakta eskisi kadar fazla olmasada gene de dikkatlerini vermeleri ve başarılı olmaları zor olmaktadır. Dikkat eksikliği olan çocukların beyinlerinde daha çok doğumdan kaynaklanan ufak bir hasarlanmanın olduğu ve bu nedenle dikkat eksikliğinin ortaya çıktığına inanılmaktadır. Diğer davranış bozukluklarında ise çevre ile uyum problemleri ortaya çıkmaktadır. Arkadaşlarına uyum gösteremeyen onlarla ilişki kuramayan bu çocukların uyum problemleri ileri yaşlarda da artmakta ve toplum dışı davranışlar haline gelmektedir. Çocukluk çağlarında arkadaşları ile kavga eden, hayvanlara eziyet eden, okuldan kaçan, sürekli yalan söyleyen bu çocukların ileri yaşlarda da yasalarla başlan belaya girebilmektedir. Hırsızlık yapabilmekte, kavga edebilmekte ve toplum dışı davranışlar içine girebilmektedirler.

7 - Beslenme ve Yemek Yeme Davranışları ile İlgili Bozukluklar:


Alışıldık beslenme davranışlarının dışında davranışlar ile karakterize olan hastalıklardır. Bu hastalıkların özelliği yenilenlerin normalde yenilmeyen maddeler olmasıdır. Toprak yeme gibi. Bu çocuklarda demir eksikliği düşünülmesine karşılık bazı çocuklardada böyle bir eksiklik olmadanda bu tür davranışlar ortaya çıkabilmektedir.

Ani başlayan, tekrarlayan, istemeden yapılan, birbirine benzeyen hareket ve davranışlardır. Halk arasında da aynı adla adlandırılan tikler gözünü sık, sık kırpma, kafasını sallama, dudaklarını yalama gibi davranışlar olup kimi zaman karşısında ki insanların dikkkatını çekecek kadar artmakta kimi zaman ise kişinin kendisini çok fazla zorlaması nedeniyle dışarıdan belli olmamaktadır. Bu davranışlar kimi zaman sıkıntı nedeniyle rahatlama ihtiyacıyla yapılmakta kimi zamanda beyinde bir hastalık nedeniyle çocuğun elinde olmadan tekrarlanmaktadır.

9 - Boşaltım Bozuklukları:


Bağırsakların ve idrar torbasının kontrolünün yeterince sağlanamaması sonucunda büyük abdes yada idrarın kaçırılması durumudur. Günlük yaşamda en fazla karşımıza çıkan durum gece işemesi denilen ve çocukların gece yataklarını ıslatmaları durumudur. Bu durum ilkokul öncesi dönemde doğal sayılmasına karşın ilkokuldan sonra idrar kesesinin yeterli sinirsel gelişime ulaşamadığı düşüncesi ile önlemler alınmakta ve böylelikle gece işemelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
 
Top