Çocukluk-Gençlik çağında birden bire başlayan psikozlar

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
ÇOCUKLUK ve GENÇLİK ÇAĞINDA BİRDENBİRE BAŞLAYAN PSİKOZLAR

Hastalık öncesinde, bedensel, ruhsal bozukluğu olmayan, genel Barak 10-17 yaş dilimi arasında ortaya çıkan, birdenbire başlayan yinelemeler gösteren kısa süren psikoz tablolarıdır. Psikoz belirtileri iki uçlu duygulanım bozukluğuna ya da şizofre-

niye benzer. Kimi kez nedensiz, kimi kez ateşli hastalık gibi fiziksel, kimi kez de ayrılık, başarısızlık, çatışma, kayıp, ölüm gibi ruhsal nedenlerle ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe psikotik nöbetlerin süreleri uzar, belirtiler şiddetlenir, iyilik dönemlerinin süreleri kısalır, çevreyle ilişki, toplumsal uyum bozulur.

Tanı: Çocukluk ve gençlik çağında birdenbire başlayan psikozlar iki uçlu duygulanım bozukluğu ve şizofreni ile benzerlik gösterir. Söz konusu hastalıklarla ayırıcı tanısını yapmak çok zor hatta olanaksızdır.

Kesin tanı hastalığın başlangıç belirtileri, gelişme süreci ve geriye doğru değerlendirmeyle olasıdır. Hastalığın çocukluk ya da gençlik çağında birdenbire ortaya çıkması antipsikotik ilaçlarla yapılan tedaviye cevap , nöbetlerin kısa sürede düzelmesi, iyilik dönemlerinin bulunması tanıda yardımcı olur.
Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından
 
Top