C++ İçin substr() Fonksiyonu

merakettim

Homo Sapiens Sapiens
Özel üye
Merhaba;
C++'da kullanabileceğiniz basit bir substr() foknksiyonu.

PHP:
char * substr(char * metin,int kacdan,int kactane){//metnin kaçıncı dizisinden kaç tane
   if(metin && kacdan>=0 && kactane>=0){
        static char * geridon;
        free(geridon);
        geridon=(char *)malloc(sizeof(char)*strlen(metin));
        memset(geridon,'\0',(int)strlen(metin));
        memcpy(geridon,metin+kacdan,kactane);
        return geridon;
   }else
   return (char *)'\0';
}
 
Top