Bunama

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından

BUNAMA

x6gbsJl.jpg
Bunama (Dementia) beyin dokusunun yıkılmasına, yozlaşmasına bağlı ilerleyici bir hastalık olup, duygulanımda ve bilişsel işlevlerde, düzelmeyen geri dönmeyen çöküntü durumu vardır.

Bunamalar birincil (primary) nedeni belli olmayan ve ikincil (secondary) nedeni belli olan diye iki gruba ayrılır.
ikincil grupla bulunan vc nedeni belli olan bunamalara, genel olarak, organik beyin sendromlarının ortaya yıkmasında ; rol oynayan bütün nedenler etken olabilir. Bilindiği gibi bu nedenler; travmalar, zehirlenmeler, ateşli hastalıklar ve ınfeksi- yonlar, metabolik bozukluklar, dolaşım sistemi bozuklukları, akciğer ve solunum sistemi hastalıkları, tümörler, sara, bağışıklık sistemi bozuklukları, beyin dokusunun yıkımına bağlı hastalıklar alt gruplan içinde toplanmıştır.

Bu nedenler arasında en sık dolaşım sistemi bozuklukları ile beyin dokusunun yıkımına, yozlaşmasına bağlı hastalıkların yol açtığı bunamalara rastlanır. Beyin damarlarının bozulması sonucu birdenbire başlayan bunamalar, beyin kabuğunda ve kabuk altında yer alan damar bozukluklarında görülen bunamalar, multi infarkt tipi bunamalar ortaya çıkar. Beyin dokusunun yıkımına yozlaşmasına bağlı hastalıkların yol açtığı bunamalar kimi sınıflandırmada birincil, kiminde ikincil bunama olarak yer almıştır. Sınıflandırmalarda bunamalar ister birincil ister ikincil olarak bulunsun, yaşlılık bunaması dışında, Alzheimer hastalığında bunamaya çok sık rastlanır.

bunama nedir
yaşlılıkta bunama hastalığı
bunamanın tanısı nasıl yapılır
bunama hakkında bilimsel bilgiler
bunama hakkındaki gerçekler
 
Top