• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "Karantina" konulu fotoğraf oylaması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Atom, İş, Hareket İle İlgili Test Soruları

~meLek~

GalataSaray'ım
S-1) Aşağıda verilen eğik düzlemde eğik düzlemin boyu 25 cm yük 50 N ve kuvvet 150N ise yükseklik kaç cm olmalıdır?
F=150N
P=50N 25cm
A)750cm B)75cm C)80cm D) 70cm

S-2)Bir çıkrıkta büyük silindirin yarı çapı 0,6 m, küçük silindirin yarı çapı ise 0,3 m’ dir. 180 N kuvvet uygulanarak ne kadarlık yük çıkarılır?
A)360 B)180 C)60 D)90

S-3)Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?
A)Bileşik B)Karışım C)Element D)Çözelti

S-4) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?
A)Kömürün yanması B)Suyun buharlaşması C)Demirin paslanması D)Şekerin yanması

S-5)Aşağıdaki elementlerden hangisi Altın elementinin sembolüdür?
A)Ag B)Ar C)Al D)Au

S-6)Sağa doğru 8N ve 9N’luk kuvvetlerle sola doğru 4N’luk kuvvetler etki etmektedir.Bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü kaç N’dur?
A)21N sağa doğru B)21N sola doğru C)13N sağa doğru D)13N sola doğru

S-7)Aşağıdakilerden hangisi nötral bir atomdan elektron uzaklaştırılması ile meydana gelir?
A)Pozitif iyon B)Negatif iyon C)Ayıraç D)Asit

S-8)Saniyede 500 joule’luk işi yapan makinenin gücü kaç kilowatt’tır?
A)500 B)50 C)0.05 D)0.5

S-9) Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pascal B) Newton C) Joule D) Watt

S-10)
I.Metallerin çoğu periyodik çizelgenin sol tarafında bulunur.
II.Oksijen atomu , bir ametal olup periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunur.
III.Demir ve bakır elementleri ametal sınıfına girer.
IV. Soy gazlar periyodik çizelgenin en son gurubunda (8A) bulunur.
Yukarıda belirtilen yargılardan hangileri yanlıştır?
A. Yalnız I B. II ve III C.Yalnız III D. III ve IV

CEVAPLAR:

1-B 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-A 8-D 9-B 10-C
 
Top