Atatürk’ün Siyasi Hayatı Siyasi Kimliği Hakkında Bilgi

~meLek~

GalataSaray'ım
Atatürk, daha Harp Okulu sıralarından başlayarak siyası düşünceleri incelemiştir.
Devlet ve milletin geleceğine ait görüş ve düşüncelerini belirtmiş. İnandığı bu düşünceler adına siyasi çalışmalara katılmıştır.
Mondros’tan sonra genelgeler yayınlayarak, kongreler düzenleyerek Türk, Milletinin gücünü bir noktada toplayarak milli birlik ve beraberliği sağlamıştır.
Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını sağlama yolunda önce milli egemenliği sağlamış.
TBMM’ye başkan seçilmiştir.
Askeri başarılarını siyasi başarıları ile bütünlemiştir.
Yeni Türk Devletine Cumhurbaşkanı seçildi.
Kurduğu devleti en iyi şekilde idare edip geliştirdi.
Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkardı.
 
Top