Atatürk'ün Siyasi Hayatı (8.Sınıf İnkilap Tarihi)

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Atatürk'ün Siyasi Hayatı (8.Sınıf İnkilap Tarihi)

Mustafa Kemal, büyük bir asker olduğu kadar eşsiz bir devlet adamıdır.

O, gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti’nin geçirdiği büyük sıkıntıları görmüş ve çareler aramaya başlamıştır. Bu sebeple Harp Okulu ve Harp Akademisindeki öğrenimi sırasında bazı siyasi faaliyetlere de katılmıştır.

19 Mayıs 1919′da millî birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Samsun’a gitti. Buradan Havza’ya geçerek bildiriler yayımladı. Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Doğu Anadolu’nun kurtuluşu için Erzurum Kongresi’ne başkanlık etti.

Sivas Kongresi’nde bütün cemiyetleri aynı çatı altında birleştirdi.

27 Aralık’ta Ankara’ya geldi ve çalışmaları buradan takip etti.

23 Nisan 1920′de TBMM’yi açtı ve Meclis’e başkan olarak seçildi.

Kurtuluş Savaşı sırasında I. İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı; Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara ve Kars antlaşmaları onun siyasi başarılarıdır. Kurtuluş Savaşı sonucunda imzalanan Mudanya ve Lozan Barış Antlaşmalarıyla başarılarını devam ettirdi.

Mustafa Kemal, ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesinde çıkması için çeşitli alanlarda inkılaplar yapmıştır. O, inkılaplarını gerçekleştirirken, ülkenin iç ve dış sorunlarını çözerken her zaman millî çıkarları göz önünde tutmuştur.

29 Ekim 1923′te Cumhuriyeti ilan etti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1934′te Atatürk soyadını aldı.
 
Top