Aklı Ötelemeden

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
İnsan...
Öncelikle kendini tartmalı
Yaşına tekâmül eden ilimlerle donanmalı
Hal dilinden ve hayatın kendisinden anlamalı
Şayet gerekirse ozamandan sonra aşk ve sevdayı anlamalı
Anlamadan, tanımadan, sevmeden, aklı ötelemeden zanla yakınlaşmamalı
İnsan neden bahsettiğini ifade etmekten dahi acizse bedeline hazır olmadığı bilinmeli
Aşk ve sevda hevesin, arzunun, hesapsız heyecanın zehabına kapılarak, gönül lekelenmemeli

Mustafa Cilasun
 
Top