8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları - İçindekiler

Durum
Konu mesaj gönderimine kapalı.

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler (Vecizeler)
Yansıma Sözcükler
İkilemeler
Kalıplaşmış Cümle Yapıları​

Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
Örtülü Anlam
Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Açıklama İlişkili Cümleler
Tanım Cümleleri
İçerik (Konu) Cümleleri
Üslup (Biçem) Cümleleri
Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
Cümle Yorumlama
Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler​
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Tanım Cümleleri
Öneri (Teklif) Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri
Öz Eleştiri Cümleleri
Uyarı Cümleleri
Tasarı Cümleleri
Tahmin Cümleleri
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Abartma Cümleleri
İkilem Cümleleri​
Cümleye Hakim Olan Duygular
Yakınma Cümleleri
Hayıflanma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri
Sitem Cümleleri
Ön Yargı Cümleleri
Şaşırma Cümleleri
Özlem Cümleleri
Sevinç Cümleleri
Üzüntü Cümleleri
Endişe Cümleleri
Küçümseme Cümleleri
Azımsama Cümleleri
Beklenti Cümleleri
Yadsıma (İnkar) Cümleleri​


Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri

Betimleme
Öyküleme
Açıklama
Tartışma​
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Benzetme​
Anlatım Özellikleri
Doğallık
Akıcılık
Yoğunluk
Tutarlılık
Açıklık
Özgünlük
Özlülük
Kalıcılık​
Anlatıcı Türleri > Git
Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım​
Paragrafın Anlam Yönü > Git
Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafın Konusu
Paragrafın Başlığı
Paragrafın Anahtar Kelimesi
Paragrafta Soru
Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
Paragrafta Duygular
Paragrafta Duyular
Paragrafta Karakter​
Paragrafın Yapı Yönü > Git
Paragrafın Bölümleri
Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü​
Paragraf Oluşturma
Paragraf Tamamlama
Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Cümlelerin Yerini Değiştirme​
Yazım Bilgisi

Ses Bilgisi
Harfler > Git
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı > Git
Ünlü Daralması > Git
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi) > Git
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi) > Git - Git
Ünsüz Benzeşmesi > Git
Ünsüz Yumuşaması > Git
Kaynaşma > Git
Ulama > Git
Yazım (imla) Kuralları > Git
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler > Git
Sayıların Yazımı > Git
Birleşik Kelimelerin Yazımı > Git
Kısaltmaların Yazımı > Git
“de/da” Bağlacının Yazımı > Git
“ki” Bağlacının Yazımı > Git
“mi” Soru Ekinin Yazımı > Git
Pekiştirmelerin Yazımı > Git
İkilemelerin Yazımı > Git
Yazımı Karıştırılan Sözcükler > Git
Noktalama İşaretleri > Git - Git
Nokta ( . ) > Git
Virgül ( , ) > Git
İki Nokta ( : ) > Git
Noktalı Virgül ( ; ) > Git
Üç Nokta ( … ) > Git
Soru İşareti ( ? ) > Git
Ünlem İşareti ( ! ) > Git
Tırnak İşareti ( ” “ ) > Git - Git
Kesme İşareti ( ‘ ) > Git
Yay Ayraç ( ( ) ) > Git
Kısa Çizgi ( - ) > Git
Uzun Çizgi ( – ) > Git


Dil Bilgisi

Fiilimsi (Eylemsi)

İsim – Fiil (Mastar)
Sıfat Fiil (Ortaç)
Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)​
Cümlenin Ögeleri
Yüklem
Özne
Nesne
Dolaylı Tümleç
Zarf Tümleci​
Cümle Vurgusu
Eylem Cümlelerinde Vurgu​
Fiillerde Çatı
Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
Etken Fiil
Edilgen Fiil​
Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
Geçişli Fiil
Geçişsiz Fiil​
Cümle Çeşitleri
Yüklemine Göre Cümleler
Fiil (Eylem) Cümlesi
İsim (Ad) Cümlesi​
Öge Dizilişine Göre Cümleler
Kurallı (Düz) Cümle
Devrik Cümle​
Yapılarına Göre Cümleler
Basit Cümle
Birleşik Cümle
Sıralı Cümle
Bağlı Cümle​
Anlatım Bozuklukları
Anlamsal Bozukluklar
Gereksiz Sözcük Kullanılması
Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
Anlam Belirsizliği
Mantık ve Sıralama Yanlışlığı​
Yapısal Bozukluklar
Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Eklerle İlgili Yanlışlar
Öge Eksikliği
Yüklem Eksikliği
Tamlama Yanlışları
Bağlaç Yanlışları​


Edebi Türler ve Söz Sanatları > Git

Söz Sanatları
> Git
Abartma (Mübalağa)
Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Konuşturma (İntak)​
Düz Yazı (Metin) Türleri > Git
Olay Yazıları
Masal
Fabl
Hikaye (Öykü)
Roman
Destan
Efsane (Söylence)
Tiyatro
Anı (Hatıra)
Günlük (Günce)
Gezi Yazısı (Seyahatname)
Biyografi
Otobiyografi​
Düşünce (Fikir) Yazıları
Deneme
Makale
Eleştiri (Tenkit)
Fıkra
Sohbet (Söyleşi)
Röportaj
Nutuk​
Bildirim Yazıları
Haber​
 
Durum
Konu mesaj gönderimine kapalı.
Top