19 Mayıs Oratoryosu - Atatürk Kurtuluş Savaşında

19 Mayıs Oratoryosu - Atatürk Kurtuluş Savaşında

Erkekler Korosu:
Edirne’den Ardahan’a Kadar
Bir Toprak Uzanır
Boz Kanatlı Üveyikler Üstünden Uçar
Ardahan’dan Edirne’ye
Edirne’den Ardahan’a Kadar

Kızlar Korosu:
Kopdağı’nda Akar Bir Çeşme Var
Serçe Parmak Kalınlığında Suyu
Haram Etmiş Gece Gündüz Uykuyu
Akar Da Akar

Tüm Koro:
Samsun’un Evleri Denize Bakar
Sokakları Yosun İçinde
Çaparlar, Takalar, Mavnalar
Bilyeler Gibi Suyun Yüzünde
Bir İner Bir Kalkar

Bas Solo:
Savaştepe Köprüsü’nden Geçen Trenler
Sel Olur İzmir’e Akar
İzmir’in Denizi Kız Kızı Deniz
Sokakları Hem Kız Hem Deniz Kokar

Bariton Solo:
Güneyde Mis Kokulu Bir Ağaç
Yuvarlak Yaprakları İnce
Yaz Gelip De Güneş Vurunca
Dallarından Bal Akar

Tüm Koro:

Bu Toprak Bizim Yurdumuzdur
Deli Gönül Yücesine Çıkar
Bir Üveyik Olur Uçar Gider
Ardahan’dan Edirne’ye
Edirne’den Ardahan’a Kadar

Bariton Solo:
Bir Gün Kara Bulutlar Göklerimizde
Konaklamıştı

Mezzo-Soprano Solo:
Yaylılar Gelip Geçiyordu Güneyden
Örtük Kara Perdeler Sallanıyordu
Utanıyordu Anadolu’dan Gelip Geçen
Milletin Yüreği Kan Ağlıyordu
Askerler Gelip Geçiyordu Güneyden
Yaralı Hasta Yorgun Askerler
Akşam Olmuştu Yurda Toplanıyordu
Sağ Kalan Yiğitler Birer Birer

Mezzo-Soprano Solo:
Analar Haber Soruyordu Güneyden
Tarlalar Kadar Irmaklar Kadar Durgun Analar
Örtük Kara Perdeler Sallanıyordu
Utanıyordu Anadolu’dan Gelip Geçen

Bariton Solo:
Amma Kalanlar Anayurtta Toplanıyor

Düz-Soprano – Mezoo Soprano
Gökyüzünde Kara Kara Bulutlar
Başımıza Nerden Geldiniz
Bizler Konukseveriz Ama
Düşmanları Sevmeyiz

Bariton Solo:
Gökyüzünde Kara Kara Bulutlar
Harmanlar Çürüdü Yüzünüzden
Sizinle Görülecek İşimiz Yok
Gidin Üstümüzden

Soprano-Mezzo Soprano
Mavi Değil Artık Denizlerimiz
Tarlalar Sürülmez Oldu
Sütü Kesildi Davarların
Öksüz Kaldı Bebelerimiz

Mezzo Soprano Solo:
Gökyüzünde Kara Kara Bulutlar Hayın Mı Hayın
Bir Gün Gelir Hesabını Sorarız
Buralarda Durmayın

Bariton Solo:
Ne Bulutlar Gitti, Ne Göklerden
Bir Haber Geldi
Bu Sefer De Millet Padişahlara Seslendi

Kızlar Korosu:
Biz Yoksul Bir Milletiz
Göklerimizde Solgun Işıklar Yanar
Nasılsa Yenilmişiz Bir Kere
Ama Uzun Sürmez O Kadar
Biz Yüce Umutları Ümit Edinmişiz Kendimize

Tüm Koro:
Bu Toprak Bizim Yurdumuzdur
Deli Gönül Yücesine Çıkar
Bir Üveyik Olur Uçar Gider Ardahan’dan Edirne’ye
Edirne’den Ardahan’a Kadar

Bariton:
Ne Bulutlar Gitti Ne Padişahlardan
Bir Haber Geldi, Kemal Paşa Derler
Bir Yiğt Vardı, Bu Sefer De Millet
Türkülerle Kemal Paşa’ya Haber Saldı

Tüm Koro:
Kemal Paşa Yenilmez, Yiğit, Şanlı
Komutan
Savaşa Girer Gibi Yetiş Bize
Yetiş Bize, Çöllerde Bile Olsan
İnanç Doludur, Güç Doludur
Bin Kere Yurdumuzu Kurtaran
Bir Görseydin, Ağlardın Halimize

Bariton Solo:
Kuşun Kanadında Türküler
Kemal Paşa’nın Gönlüne Vardı
Cevabından Önce Kendi Geldi

Soprano Solo:
Bir Gemi Yanaştı Samsun’a Sabaha Karşı
Selam Durdu Kayığı, Çaparı, Takası
Selam Durdu Tayfası
Bir Dunman Tüterdi Bacasından
Bir Duman
Duman Değildi Bu Memleketin Uçup Giden Kaygılarıydı

Tenor:
Samsun Limanında Bu Gemiden Atılan
Demir Değildi
Sarılan Anayurda
Kemal Paşa’nın Kollarıydı
Selam Verecek Anadolu Çocuklarına
Çıkarken Yüce Komutan
Karadeniz’in Halini Bir Görmeliydiniz

Soprano- Bariton:
Kalkıp Ayağa Ardı Sıra Baktı Dalgalar
Kalktı Takalar
İzin Verseydi Kemal Paşa
Ardından Gürleyip Giderlerdi
Erzurum’a Kadar

Bariton Solo:
Bu Ne İnançtı Ki Kemal Paşa
Atının Teri Kurumadan
Sürüp Geldin Yeni Yeni Savaşların Peşinde

Tüm Koro:
Bir Selam Gibi Gitti Erzurum’a
Bin Selam Gibi Geldi Sivas’a Erzurum’dan
Dağlar Alçaldı Yol Vermeye
Temizlendi İkliminden Karından
Analar Bacılar Yola Döküldü
Cephane Taşıdı Arkasından
Irmaklar Suyundan Faydalattı
Ağaçlar Duldasından
Yer Gök İnledi, Bir Yol Daha
Kurtuluş Savaşı’ndan

Erkekler Korosu:

Biz Biliriz Bizim İşlerimizi
İşimiz Kimseden Sorulmamıştır
Kılıçla, Mızrakla, Tüfekle
Başımız Bir Kere Eğilmemiştir

Tek Kız:
Kuzumuz Var Yaylalarda Meleşir
Çeşmemiz Var Gece Gündüz Söyleşir
Yazımız Var Pehlivanlar Güreşir
Bu Toprağa Kimse Girmemiştir

Tek Kız – Erkekler Korosu:
Davranı Da Deli Gönül Davranı
Kemal Paşa Dinlemiyor Fermanı
Anası, Bacısı, Kızı Kızanı
Bizim Gibi Millet Görülmemiştir

Bariton Solo:
İnönü’de İki Kılıç Gibiydik
Düşmanla Biz

Bas Solo:
İnönü’de İki Kılıç Karşı Karşıya
Selam Olsun Birincinin Yapıldığı Çarşıya

Bas Solo:
Birinci Kılıca Su Veren Usta
Hakkı, Yiğitliği, Sevgiyi
Bu Kılıcın Kabzasına İşlemiş Nakışta

Bariton Solo:
Birinci Kılıçla Dövüşen Yiğit Vur
Önü Al Önlüklü, Yanağı Gamzeli
Hanım Kızlar Nişanlısız Kalmaya

Bas Bariton Solo:
Vur Anam Babam, Vur Kardeşim
Hain Düşman Yurdumuzu Almaya

Erkekler Korosu:
Bizim Süvarimiz Amma Da Ata Biner
Ayağı Yere Değer Başı Göğe Değer
Bizim Piyademiz Yolda Yeğin Gider
Bastığında Toprağı Ezer
Bizim Topçumuzun Narası Hey Babam Hey
Gülleden Beter

Bariton Solo:
Sağdıçlarım Sizin Gibi Yiğitler Oldukça
Bu Millet Yaşar

Tüm Koro:
Sakarya’dan Düşman Almış Meydanları,
Kaçıyordu

Tek Kız – Erkekler Korosu:
Kattı Kemal Paşa’nın Ordusu Düşmanı Uğruna
Pişman Etti Anasından Doğduğuna
Çevirdi Sakarya, Çevirdi Süvariler
Veryansın Etti Topçu, Veryansın Etti Piyadeler
Kattı Kemal Paşa’nın Ordusu Sürdü Gitti
Yetiştikçe Vurdu Düşmana
Hain Düşman, Sarhoş Gibi Sallana Sallana
On Beş Günde İzmir’i Dar Buldu
Ölen Kurtuldu, Sağ Kalan Teslim Oldu
Kaçtı Gemiler
Alnı Sargılı, Kolu Sargılı, Boynu Sargılı
Ahmet’ler, Bekir’ler, Ali’ler,
Mahmut’lar, Kazım’lar, İbrahim’ler
Peşlerinden Gittiler
Diz Çöküp Kordon Boyuna
Ta Yürekten Çekip Tetiği
Gemilere Yaylım Ateş Ettiler

Bariton Solo:
Bu Ne İnançtı Gazi Paşa
Atının Teri Kurumadan Sürüp Gittin Yeni Yeni
Savaşların Peşinde

Tüm Koro:
Sana Borçluyuz Ta Derinden
Yurdumuzu Sen Kurtardın
Hasta, Yorgun Düşmüştük, Yaramızı Sen Sardın

Soprano Solo:
Yiğittin, İnanç Doluydun, Yapıcıydın
Sanatkardın Denizler Kadar Engin
Kimsenin Görmediğini Görürdü
Sevgi İle Bakan Gözlerin
Dedin Ki Bu Millet, Bizim Yurdumuz
Her Yanından Yaralar Almış

Bariton Solo:
Dedin Ki: Bir Güzel Savaşmalı
Kurmak İçin Yeniden Bilgi İle
İnançla, Coşkunlukla

Tüm Koro:
Sana Borçluyuz En Derinden

Mezzo Soprano Solo:
Işığısın Sen Bu Yurdun
Dilimizi, Ulusallığımızı Öğrettin Bize
Cumhuriyetimizi Sen Kurdun

Soprano- Mezzo Soprano_Bar.Ba. Solo:
Hürriyeti Sen Yaydın İçimize
Halktanız Dedin Halk İçinden
İnançta Hür Yetiştirdin Bizi
Sana Borçluyuz En Derinden

Tüm Koro:
Devrimlerle Yüceltti Çok Yüceltti
Bu Milleti Temiz Ellerin
Sana Borçluyuz En Derinden
Sen En Büyüğü Mustafa Kemallerin

Bariton-Bas:
Davullar Zurnalar Dövende

Solo- Bariton- Bas:
Biz Seni Hatırlarız
Binip Trene Gezende

Tüm Koro:
Biz Seni Hatırlarız

Kızlar:
Önce Adını Öğrenir Çocuklarımız
Eli Kalem Tutup Yazanda

Tüm Koro:
Binler Yaşa, Yurdumuza Hizmeti Büyük
Kemal Paşa, Ölümsüz İnsan
Şanlı Atatürk
 

Top