Kaynak ikonu

Ambulanslar -

Ambulanslar hakkında her şey, Şoförlük kriterlerinden araç donanımlarına kadar... Ambulanslar hakkında tüm içeriği bu belgede bulabilirsiniz.

Özetle:

Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri
 • Hasta kabinindeki tüm araç ve malzemeler güvenli ve sağlam bir Ģekilde monte
 • edilir,
 • Hasta kabini uzunluk, geniĢlik ve yükseklikleri yönetmelikte belirtilen ölçülerde
 • olmalıdır,
 • Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olur.
 • Ambulanslarda ıĢık ve ses uyarı sistemleri çok önemlidir. (Siren en az150 m
 • den duyulmalıdır)
 • Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca Ģoför mahalli ile
 • hasta kabini arasında haberleĢmeyi sağlayacak dâhili haberleĢme sistemi
 • bulunur. Telsizler kolay ulaĢılabilir yerde ve kullanılabilir konumda olmalıdır,
 • Kabinde bulunan kapılar sedye giriĢine uygun olmalı, Arka giriĢe ilave olarak
 • hasta bölmesinde alternatif bir çıkıĢ kapısı olmalıdır,
 • Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiĢ harici pencere olmalıdır,
 • Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalı. Bu
 • sistemlerin çalıĢır konumda olup olmadığı her gün sürücü tarafından kontrol
 • edilmelidir,
 • Araçta küresel konum belirleme sistemi( GPS ) ve navigasyon sistemi mutlaka
 • bulunmalıdır,
 • Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır,
 • Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır,
 • Hasta kabininde sivri köĢeler bulunmamalıdır,
 • Ambulans ön ve arka kabini ergonomik olarak tasarlanmıĢ olmalıdır,
 • Ambulanslar aktif ve pasif güvenlik önlemleri, ön ve arka kabin için yeterli
 • olmalıdır,
 • Hasta kabininin zemini kolay temizlenebilmelidir,
 • Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır. (Yangın
 • söndürücüler ulaĢılır bir yerde ve dolu olarak bulundurulmalıdır),
 • Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat
 • çekici bulunmalıdır. (Tam donanımlı avadanlık çantası olmalıdır.)

devamı PDF dokümanında..

Boyut: 3.1
Tür: PDF


mrbMF.jpg
Gönderen
YoRuMSuZ
İndirilme
338
Gösterim
787
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy

YoRuMSuZ: diğer kaynakları

Top