Kaynak ikonu

PDF Ambulanslar -

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Ambulanslar - Ambulanslar

Ambulanslar hakkında her şey, Şoförlük kriterlerinden araç donanımlarına kadar... Ambulanslar hakkında tüm içeriği bu belgede bulabilirsiniz.

Özetle:

Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri
  • Hasta kabinindeki tüm araç ve malzemeler güvenli ve sağlam bir Ģekilde monte
  • edilir,
  • Hasta kabini uzunluk, geniĢlik ve yükseklikleri yönetmelikte belirtilen ölçülerde
  • olmalıdır,
  • Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olur....

Açıklamanın devamı için tıklayınız...
 
Top